Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải cụ thể và rõ ràng bài 138: rèn luyện chung vào SBT toán 5 tập 2 trang 72, 73. Thông qua bài học này, các em học tập sinh, những bậc cha mẹ sẽ núm được phương pháp làm bài tập nhanh lẹ và dễ nắm bắt nhất

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 138

Bài tập 1: Trang 72 vở bt toán 5 tập 2

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

s

 

95km

84,7km

400m

v

42 km/giờ

 

24,2 km/giờ

 

t

1 giờ trăng tròn phút

2,5 giờ

 

 1 phút đôi mươi giây

Hướng dẫn:

1. Quãng mặt đường ô trống thứ nhất:

1 giờ 20 phút = $frac43$ giờ

Quãng mặt đường (s) = vận tốc (v) x thời gian (t)

= 42 × $frac43$ = 56 km

2. Gia tốc ô trống trang bị hai:

Vận tốc (v) = quãng mặt đường (s) : thời gian (t)

= 95 : 2,5 = 38 km/giờ

3. Thời gian ô trống thiết bị ba:

Thời gian (t) = quãng đường (s) : tốc độ (v)

= 84,7 : 24,2 = 3,5 giờ

4. Tốc độ ô trống thứ tư :

 

1 phút 20 giây = 80 giây

Vận tốc (v) = quãng con đường (s) : thời hạn (t)

= 400 : 80 = 5 m/giây

s

56km

95km

84,7km

400m

v

42 km/giờ

38 km/giờ

24,2 km/giờ

5 m/giây

t

1 giờ 20 phút

2,5 giờ

3,5 giờ

1 phút đôi mươi giây

Bài tập 2: Trang 73 vở bt toán 5 tập 2

Một xe lắp thêm đi tự C đến B với gia tốc 36 km/giờ. đồng thời đó một xe hơi đi tự A giải pháp C 45km xua theo xe đồ vật với tốc độ 51 km/giờ (xem hình vẽ). Tính thời gian đi nhằm ô tô đuổi kịp xe máy.

*

Hướng dẫn:

quãng đường giải pháp nhau giữa ô tô và xe sản phẩm = 45 km

hiệu 2 tốc độ giữa ô tô và xe trang bị = vận tốc ô sơn - vận tốc xe máy

thời gian để ô tô theo kịp xe lắp thêm = quãng mặt đường : vận tốc

=> Giải:

Sau từng giờ xe hơi gần xe sản phẩm công nghệ (hay hiệu nhị vận tốc):

51 – 36 = 15 (km/giờ)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy:

45 : 15 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ

Bài tập 3: Trang 73 vở bt toán 5 tập 2

Vận tốc dòng nước là 18 m/phút.

Xem thêm: Talk About A Competition Or Contest You Have Recently Joined Or Seen

Một bạn bơi xuôi chiếc quãng sông lâu năm 800m không còn 8 phút. Hỏi tín đồ đó bơi ngược chiếc quãng sông đó hết từng nào thời gian?

*

Hướng dẫn:

quãng sông= 800m

thời gian bơi xuôi dòng = 8 phút

vận tốc dòng nước = 18 m/phút

vận tốc bơi lội thực của bạn đó = (quãng sông : thời gian) - vận tốc mẫu nước = (800 : 8) - 18

vận tốc tập bơi ngược dòng đoạn sông = vận tốc bơi thực của người đó - vận tốc dòng nước

thời gian bơi ngược loại đoạn sông = quãng sông : vận tốc bơi lội ngược dòng đoạn sông