Mọi sự vật dụng và hiện tượng kỳ lạ trên rứa giới luôn trong quy trình vận đụng và phân phát triển. Nguyên nhân nào dẫn đến sự vận dộng và cải tiến và phát triển ấy? trong triết học cùng tôn giáo bao hàm quan điểm khác biệt về vấn đề này.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kỹ năng trọng tâm

I. Mở đầu bài xích học

II. Nội dung bài bác học

1. Thế như thế nào là mâu thuẫn?

Theo triết học Mac – Lê nin: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong các số đó hai mặt trái lập vừa thống tuyệt nhất với nhau vừa tranh đấu với nhau.

Bạn đang xem: Giáo dục công dân 10 bài 4

a. Mặt trái chiều của mâu thuẫn.

Mặt trái lập của mâu thuẫn: Đó là đều khuynh hướng, tính chất, đặc điểm….mà trong quá trình vận động, cách tân và phát triển của sự đồ vật và hiện tượng chúng cải cách và phát triển theo những khunh hướng trái ngược nhau.Mặt trái chiều của mâu thuẫn còn được gọi là mặt trái chiều biện chứng, là các mặt trái lập ràng buộc, thống duy nhất và chiến đấu với nhau trong mâu thuẫn, chứ chưa phải là hầu như mặt đối lập bất kì giữa sự vật, hiện tượng với sự vật, hiện tượng kia…

b. Sự thống tốt nhất giữa những mặt đối lập.

Trong mỗi mâu thuẫn, nhì mặt đối lập liên hệ gắn bó cùng với nhau, là nền móng tồn tại mang đến nhau. Triết học gọi đó là việc thống tốt nhất giữa những mặt đối lập.

c. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập:

Các mặt trái chiều cùng tồn tại bên nhau, đi lại và phát triển theo những khunh hướng trái ngược nhau, yêu cầu chúng luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học hotline đó là sự việc đấu tranh giữa các mặt đối lập.

2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, cải cách và phát triển của sự vật cùng hiện tượng.

a. Giải quyết và xử lý mâu thuẫn:

Bất cứ sự vật nào cũng chứa đựng mâu thuẫn. Khi xích míc cơ bản được giải quyết, thì sự vật và hiện tượng tiềm ẩn nó cũng chuyển biến thành sự đồ vật và hiện tượng lạ khác.

=> Sự đương đầu giữa các mặt đối lập là nguồn gốc vận động, cải tiến và phát triển của sự vật với hiện tượng.

b. Mâu thuẫn chỉ được xử lý bằng chiến tranh

Mâu thuẫn chỉ được xử lý bằng tranh đấu giữa các mặt trái lập chứ không hẳn bằng còn đường ổn định mâu thuẫn.

Xem thêm: Gđxh - Gia Đình, Báo Gia Đình Và Xã Hội Tin Mới Nhất

c. Bài học kinh nghiệm thực tiễn

Giải quyết mâu thuẫn phải có phương pháp đúng, phải phân tích mâu thuẫn cụ thể trong tình trạng cụ thể.Phân tích mối quan hệ giữa các mặt đối lập, điểm mạnh, yếu của từng mặt.Biết khác nhau đúng sai, tiến bộ, lạc hậu.Nâng cao nhận thức làng hội, cải cách và phát triển nhân cáchBiết thực hiện phề bình với tự phê bình.Tránh bốn tưởng “dĩ hòa vi quý”.