tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Oxit axit là Oxit của phi kim và tương xứng vs 1 axit

Vd: SO3 khớp ứng vs H2SO4

Oxit bazơ là Oxit của kim loại và khớp ứng vs 1 bazơ

Vd: Nào khớp ứng vs Nào

Theo Mk biết thì mấy cái này có công thức suy ra axit hoặc bazơ tương ứng. Chúng ta nào giúp mình cùng với


*

*

3.

Bạn đang xem: H2so4 là oxit axit hay oxit bazơ

Oxit bazơ là:

A. Là oxit của phi kim và kim loại, tương ứng với một bazơ

B. Là oxit của kim loại và tương ứng với cùng 1 bazơ

C. Thường là oxit của phi kim với tương ứng với cùng một bazơ

D. Là oxit của phi kim cùng tương ứng với cùng 1 oxit axit


3. Oxit bazơ là:

A. Là oxit của phi kim cùng kim loại, tương ứng với cùng một bazơ

B. Là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ

C. Thường xuyên là oxit của phi kim và tương ứng với cùng 1 bazơ

D. Là oxit của phi kim cùng tương ứng với cùng một oxit axit


. Cho những oxit sau đây: Fe2O3, P2O5, SiO2, Na2O. Oxit nào là oxit bazơ? Viết cách làm của bazơ tương ứng. Oxit làm sao là oxit axit? Viết phương pháp của axit tương ứng.


Fe2O3: oxit bazơ: fe (III) oxit

P2O5: oxit axit: điphotpho pentaoxit

SiO2: oxit axit: silic đioxit

Na2O: oxit bazơ: natri oxit


Chọn câu phát biểu đúng và mang lại ví dụ:

a) Oxit axit thường xuyên là oxit của phi kim và khớp ứng với một axit.

b) Oxi axit là oxit của phi kim và khớp ứng với một axit.

c) Oxit bazơ thường xuyên là oxit của sắt kẽm kim loại và tương ứng với một bazơ.

d) Oxit bazơ là oxit của sắt kẽm kim loại và tương xứng với một bazơ.


Chọn câu phát biểu đúng và đến ví dụ:

a) Oxit axit thường là oxit của phi kim và khớp ứng với một axit.

b) Oxi axit là oxit của phi kim và tương xứng với một axit.

c) Oxit bazơ hay là oxit của sắt kẽm kim loại và tương xứng với một bazơ.

d) Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương xứng với một bazơ.

lấy ví dụ là: (P_2O_5) (Đọc là: Đi phốt pho penta oxit)


--------Câu phát biểu đùng -------

a) Oxit axit hay là oxit của phi kim và tương xứng với một axit.

d) Oxit bazơ là oxit của kim loại và khớp ứng với một bazơ.

------- ví dụ -------

N2O5 ( đinitơ penta oxit)


Điền chữ S(sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai:

A. Oxit được chia nhỏ ra hai loại đó là : oxit axit với oxit bazơ.

B. Tất cả những oxit số đông là oxit axit.

C. Tất cả các oxit rất nhiều là oxit bazơ.

D. Oxit axit thướng là oxit của phi kim.

E. Oxit axit phần đa là oxit của phi kim.

G. Oxit bazơ những là oxit của kim loại khớp ứng với bazơ.


Oxit axit là:

A. Là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit

B. Là oxit của kim loại và tương ứng với một axit

C. Là oxit của phi kim và tương ứng với cùng một oxit axit

D. Thường là oxit của phi kim với tương ứng với 1 axit


Oxit axit là : 

A Là oxit của phi kim với tương ứng với cùng 1 axit

B Là oxit của sắt kẽm kim loại và tương ứng với cùng 1 axit

C Là oxit của phi kim cùng tương ứng với 1 oxit axit

D thường là oxit của một phi kim và tương ứng với cùng 1 axit

 Chúc bạn học tốt


Cho những oxit tất cả CT: CaO, P2O5, SO2, SO3, CuO, Fe2O3.

Xem thêm: Miếng Chống Gãy Mũi Giày - Bộ Chống Gãy Mũi Giày Chất Lượng, Giá Tốt 2021

a) hóa học nào thuộc các loại oxit axit? thương hiệu gọi?

b) chất nào thuộc nhiều loại oxit bazơ? tên gọi?

c) Viết CT axit hoặc bazơ tương ứng


oxit axit: 

P2O5: điphotpho pentaoxit tương xứng với H3PO4

SO2: sulfur đioxit tương xứng với H2SO3

SO3: lưu huỳnh trioxit tương ứng với H2SO4

oxit bazơ:

CaO: can xi oxit tương ứng với Ca(OH)2

CuO: đồng (II) oxit khớp ứng với Cu(OH)2

Fe2O3: fe (III) oxit tương xứng với Fe(OH)3


Đọc tên cùng phân loại những oxit sau: P2O5, Fe2O3, SO2, Na2O, CuO, K2O, SO3.

b/ Viết bí quyết axit hoặc bazơ tương ứng với oxit đó. Gọi tên axit, bazơ

c/ Viết CTHH của muối chế tạo bởi các axit cùng bazơ trên

giúp mình câu c thôi ạ , mình phải gấp í 


a) Đọc tên:

P2O5: Điphotpho pentaoxit

Fe2O3: sắt (III) oxit

SO2: diêm sinh ddiooxxit (khí sunfurơ)

Na2O: Natri oxit

CuO: Đồng(II) oxit

K2O: Kali oxit

SO3: sulfur trioxit

b) 

P2O5 có H3PO4 là axit tương ứng (axit photphoric)

Fe2O3 có Fe(OH)3 là bazo tương xứng (Sắt (III) hidroxit)

SO2 có H2SO3 là axit tương ứng (axit sunfuro)

Na2O gồm NaOH là bazo tương xứng (Natri hidroxit xuất xắc xút)

CuO gồm Cu(OH)2 là bazo khớp ứng (Đồng (II) hidroxit)

K2O có KOH là bazo khớp ứng (kali hidroxit)

SO3 có H2SO4 là axit khớp ứng (axit sunfuric)

c)

(H_3PO_4+3KOH ightarrow K_3PO_4+3H_2O\H_2SO_3+2KOH ightarrow K_2SO_3+2H_2O\H_2SO_4+2KOH ightarrow K_2SO_4+2H_2O\2Feleft(OH ight)_3+3H_2SO_4 ightarrow Fe_2left(SO_4 ight)_3+6H_2O\2Feleft(OH ight)_3+3H_2SO_3 ightarrow Fe_2left(SO_3 ight)_3+6H_2O\Feleft(OH ight)_3+H_3PO_4 ightarrow FePO_4+3H_2O\Culeft(OH ight)_2+H_2SO_4 ightarrow CuSO_4+2H_2O\Culeft(OH ight)_2+H_2SO_3 ightarrow CuSO_3+2H_2O\3Culeft(OH ight)_2+2H_3PO_4 ightarrow Cu_3left(PO_4 ight)_2+6H_2O\2NaOH+H_2SO_3 ightarrow Na_2SO_3+2H_2O\2NaOH+H_2SO_4 ightarrow Na_2SO_4+2H_2O\3NaOH+H_3PO_4 ightarrow Na_3PO_4+3H_2O)