Học kết quả cao bằng phương pháp đăng ký kết Thành viên VIP
*
- Đăng kí VIP
*

*
học lớp khác

+ Nếu hai tuyến đường thẳng giảm một con đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le trong đều bằng nhau thì hai tuyến phố thẳng tuy vậy song.

Bạn đang xem: Lý thuyết hai đường thẳng song song

+ Nếu hai đường thẳng giảm một đường thẳng thứ bố tạo thành một cặp góc đồng vị đều bằng nhau thì hai đường thẳng song song.

+ Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ cha tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì hai tuyến đường thẳng tuy vậy song.

Ngoài ra ta còn có dấu hiệu: Nếu hai tuyến phố thẳng cắt một mặt đường thẳng thứ cha tạo thành một cặp góc so le ngoài đều nhau thì hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song.


Ví dụ:


*

(eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_3 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0 Rightarrow a//bendarray)

3. Tiên đề Ơ-clít về hai tuyến phố thẳng song song


Qua một điểm nằm bên cạnh một mặt đường thẳng, chỉ có một mặt đường thẳng tuy nhiên song tuy nhiên với con đường thẳng đó.


4. đặc điểm hai con đường thẳng tuy vậy song


*

Nếu hai đường thẳng tuy nhiên song bị cắt vày một con đường thẳng thứ ba thì:

+ nhị góc so le trong sót lại bằng nhau

+ hai góc đồng vị bằng nhau

+ hai góc trong cùng phía bù nhau


Ví dụ:


Nếu $a//b$ thì (left{ eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

II. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: nhận thấy và chứng tỏ hai mặt đường thẳng tuy nhiên song

Phương pháp:

Xét cặp góc so le trong, cắp góc đồng vị hoặc cặp góc trong thuộc phía.

Xem thêm: Công Thức Cách Tính Diện Tích Hình Tam Giác : Vuông, Thường, Cân, Đều

Rồi thực hiện dấu hiệu nhận biết hai mặt đường thẳng song song.

Dạng 2: Tính số đo góc tạo vày đường trực tiếp cắt hai tuyến đường thẳng tuy vậy song

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: Nếu hai đường thẳng tuy nhiên song bị cắt bởi một mặt đường thẳng thứ cha thì:

+ nhì góc so le trong còn sót lại bằng nhau

+ nhị góc đồng vị bởi nhau

+ nhị góc trong thuộc phía bù nhau

Dạng 3: khẳng định các góc cân nhau hoặc bù nhau dựa vào tính chất hai tuyến phố thẳng song song