I. Hai ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Hai mặt đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau cùng điểm chung được điện thoại tư vấn là giao điểm của hai tuyến đường đó.

Bạn đang xem: Hai đường thẳng

Ví dụ 1. hai đường thẳng a với b giảm nhau trên điểm O như hình dưới.

*

Ví dụ 2. Vẽ mặt đường thẳng trải qua điểm A và giảm đường trực tiếp d.

*

Giải:

Bước 1. mang một điểm B trên tuyến đường thẳng d

*

Bước 2. Vẽ đường thẳng mđi qua hai điểm A và B. Đường thẳngmlà mặt đường thẳng phải vẽ.

*


III. Nhị ĐƯỜNG THẲNG song SONG

Chúng ta gồm thể phát hiện nhiều hình ảnh có hai tuyến phố thẳng song song trong đời sống. Chẳng hạn như đường ray tàu hỏa, hai tuyến đường dây điện,...

*

*

Hai đường thẳng tuy nhiên song là hai tuyến đường thẳng không tồn tại điểm chung.

Nếu con đường thẳng a tuy vậy song với con đường thẳng b, ta viết a // b hoặc b // a.

Chẳng hạn:Trong hình dưới, hai tuyến đường thẳng m cùng n tuy nhiên song với nhau. Ta viết m // n tuyệt n // m.

*

Ví dụ 1. vào hình bên:

*

a) Đường trực tiếp a với b có song song với nhau không?

b) Đường trực tiếp c và d có tuy nhiên song với nhau không?

Giải:

a) hai đường thẳng a và b tuy nhiên song cùng với nhau.

b) hai đường thẳng c với d không song song cùng với nhau.

Ví dụ 2.Trong các hình sau, hình như thế nào gồm hai đường thẳng tuy vậy song, hai tuyến đường thẳng cắt nhau?

*

Giải:

Hình b) gồm hai tuyến phố thẳng MN và d tuy nhiên song cùng với nhau. Viết là MN //d.

Hình a) và c) bao gồm hai cặp đường thẳng cắt nhau.


​​
595356
595420

Chú ý:Hai mặt đường thẳng trùng nhau là hai tuyến phố thẳng gồm vô số điểm chung.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 11 Tập 1: Phân Tích Nghệ Thuật Trào Phúng Hạnh Phúc Của Một Tang Gia

Chẳng hạn: trong hình vẽ bên dưới đây, hai đường thẳng MN và M trùng nhau.

*


Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

lưu lại
Lớp học
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học
Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân giờ anh thử nghiệm Đạo đức thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Khoa học lịch sử vẻ vang và Địa lý tiếng việt công nghệ tự nhiên vận động trải nghiệm, hướng nghiệp vận động trải nghiệm sáng chế
cuốn sách
chương trình cũ cung ứng học sinh học tập sách Cánh Diều hỗ trợ học sinh học tập sách Kết nối tri thức với cuộc sống hỗ trợ học sinh học tập sách Chân trời trí tuệ sáng tạo
chủ đề phụ vương
Đang tải dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang sở hữu dữ liệu...
câu chữ