Vectơ là đoạn thẳng bao gồm hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn trực tiếp đã chỉ rõ điểm nào là điểm đầu, điểm nào là vấn đề cuối.

Vectơ gồm điểm đầu là A, điểm cuối là B ta kí hiệu :

Vectơ còn được kí hiệu là:

*

*

2. Hai vectơ cùng phương, cùng hướng.Bạn sẽ xem: Điều kiện nhằm 2 vecto cùng phương

- Đường thẳng trải qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ call là giá bán của vectơ

- hai vectơ bao gồm giá tuy nhiên song hoặc trùng nhau gọi là hai vectơ cùng phương

- hai vectơ cùng phương thì hoặc thuộc hướng hoặc ngược hướng.


*

*

*

Câu 1. Véctơ là 1 trong đoạn thẳng:

A.

Bạn đang xem: Hai vecto cùng phương

tất cả hướng. B. được bố trí theo hướng dương, phía âm.

C. bao gồm hai đầu mút. D. Thỏa cả ba tính chất trên.

Lời giải

Chọn A.

Câu 2. hai véc tơ bao gồm cùng độ dài với ngược hướng điện thoại tư vấn là:

A. Nhị véc tơ bởi nhau. B. Nhì véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ thuộc hướng. D. Nhị véc tơ cùng phương.

Lời giải

Chọn B.

Theo khái niệm hai véc tơ đối nhau.

Câu 3. nhì véctơ đều bằng nhau khi nhị véctơ đó có:

A. cùng hướng và tất cả độ dài bởi nhau.

B. tuy nhiên song và bao gồm độ dài bởi nhau.

C. cùng phương và gồm độ dài bởi nhau.

D. thỏa mãn cả ba đặc điểm trên.

Lời giải

Chọn A.

Theo quan niệm hai véctơ bởi nhau.

Câu 4. ví như hai vectơ bằng nhau thì:

A. thuộc hướng và cùng độ dài. B. cùng phương.

C. thuộc hướng. D. tất cả độ dài bằng nhau.

Lời giải

Chọn A.

Câu 5. Điền từ tương thích vào lốt (...) và để được mệnh đề đúng. Nhì véc tơ ngược phía thì ...

A. Bằng nhau. B. Thuộc phương. C. Thuộc độ dài. D. Cùng điểm đầu.

Lời giải

Chọn B.

Câu 6. mang lại điểm rõ ràng , , . Khi đó xác minh nào sau đây đúng nhất ?

A. , , thẳng mặt hàng khi còn chỉ khi và thuộc phương.

B. , , thẳng mặt hàng khi và chỉ còn khi và cùng phương.

C. , , thẳng mặt hàng khi và chỉ còn khi và cùng phương.

D. Cả A, B, C mọi đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý phần đa đúng.

Câu 7. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

A. gồm duy duy nhất một vectơ cùng phương với đa số vectơ.

B. Có tối thiểu 2 vectơ thuộc phương với đa số vectơ.

C. gồm vô số vectơ thuộc phương với tất cả vectơ.

D. không có vectơ nào thuộc phương với đa số vectơ.

Lời giải

Chọn A.

Ta tất cả vectơ thuộc phương với tất cả vectơ.

Câu 8. xác minh nào sau đây đúng ?

A. nhì vectơ và được gọi là bằng nhau, kí hiệu , nếu bọn chúng cùng hướng và cùng độ dài.

B. nhị vectơ cùng được gọi là bởi nhau, kí hiệu , nếu bọn chúng cùng phương và cùng độ dài.

C. nhì vectơ và được gọi là cân nhau khi và chỉ khi tứ giác
là hình bình hành.

D. nhì vectơ và được hotline là cân nhau khi còn chỉ khi chúng cùng độ dài.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa: nhì vectơ với được call là bằng nhau, kí hiệu , nếu bọn chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Câu 9. phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Nhị vectơ không cân nhau thì độ dài của bọn chúng không bởi nhau.

B. Nhì vectơ không bằng nhau thì bọn chúng không cùng phương.

C. Nhì vectơ cân nhau thì có giá trùng nhau hoặc tuy nhiên song nhau.

D. Nhì vectơ gồm độ dài không đều nhau thì không cùng hướng.

Lời giải

Chọn C.

A. Sai vì chưng hai vectơ không đều nhau thì rất có thể hai vecto ngược hướng cơ mà độ nhiều năm vẫn bởi nhau.

B. Sai do một trong các hai vectơ là vectơ không.

C. đúng bởi vì hai vectơ đều nhau thì nhì vectơ cùng hướng.

Câu 10. khẳng định nào sau đây đúng ?

A. nhị vectơ cùng phương với vectơ thứ tía thì cùng phương.

B. nhị vectơ cùng phương với một vectơ thứ bố khác thì thuộc phương.

C. Vectơ–không là vectơ không tồn tại giá.

D. Điều khiếu nại đủ nhằm vectơ cân nhau là chúng gồm độ dài bởi nhau.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ thuộc phương với cùng 1 vectơ thứ ba khác thì thuộc phương.

Câu 11. cho hai vectơ không cùng phương cùng . Khẳng định nào dưới đây đúng ?

A. không có vectơ nào cùng phương đối với tất cả hai vectơ và .

B. gồm vô số vectơ cùng phương đối với tất cả hai vectơ với .

C. tất cả một vectơ thuộc phương đối với tất cả hai vectơ với , sẽ là vectơ .

D. Cả A, B, C mọi sai.

Lời giải

Chọn C.

Vì vectơ thuộc phương với tất cả vectơ. Nên bao gồm một vectơ cùng phương đối với tất cả hai vectơ và , sẽ là vectơ .

Câu 12. mang đến vectơ . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. tất cả vô số vectơ mà . B. Tất cả duy duy nhất một cơ mà .

C. tất cả duy nhất một nhưng
. D. không có vectơ nào cơ mà .

Lời giải

Chọn A.

Cho vectơ , có vô số vectơ thuộc hướng và cùng độ dài với vectơ . Nên bao gồm vô số vectơ mà .

Câu 13. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng:

A. nhị vectơ thuộc phương với một vectơ thứ cha thì cùng phương.

B. nhì vectơ cùng phương với một vectơ thứ cha khác thì cùng phương.

C. hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ tía thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ bố thì cùng hướng.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ tía khác thì thuộc phương.

Câu 14. Chọn khẳng định đúng.

A. nhì véc tơ cùng phương thì bằng nhau.

B. nhì véc tơ ngược hướng thì tất cả độ dài không bằng nhau.

C. hai véc tơ thuộc phương và thuộc độ nhiều năm thì bởi nhau.

D. nhì véc tơ cùng hướng và thuộc độ nhiều năm thì bằng nhau.

Lời giải

Chọn D.

Hai véc tơ cùng hướng và thuộc độ lâu năm thì bằng nhau.

Câu 15. mang lại hình bình hành . Vào các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai

A. . B.
. C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Ta gồm là hình bình hành. Suy ra
.

Câu 16. Chọn xác minh đúng.

A. Véc tơ là 1 đường thẳng gồm hướng.

B. Véc tơ là 1 đoạn thẳng.

C. Véc tơ là 1 đoạn thẳng gồm hướng.

D. Véc tơ là một đoạn thẳng không sáng tỏ điểm đầu với điểm cuối.

Lời giải

Chọn C.

Véc tơ là 1 trong đoạn thẳng bao gồm hướng.

Câu 17. đến vectơ có điểm đầu với điểm cuối trùng nhau. Hãy chọn câu sai

A. Được gọi là vectơ suy biến. B. Được call là vectơ bao gồm phương tùy ý.

C.

Xem thêm: Download Game Ban Ca An Xu Doi Thuong Club 68 Apk 15, Download Game Ban Ca An Xu

Được hotline là vectơ không, kí hiệu là . D. Là vectơ có độ lâu năm không xác định.