Axit Clo hidric HCl là hóa học lỏng ko màu, dễ cất cánh hơi trong khi đó Hiđro clorua (HCl) là hóa học khí, ko màu, hương thơm xốc tan nhiều trong nước sản xuất thành hỗn hợp axit mạnh mẽ HCl.

Bạn đang xem: Hcl có tan trong nước không


Axit Clohidric HCl có không hề thiếu tính chất hoá học chung của một axit hay không, gồm gì không giống so với những axit sunfuric H2SO4 axit photphoric H3PO4 hay axit nitric HNO3,... Bọn họ hãy cùng tò mò qua nội dung bài viết này.


A. Hiđro Clorua - Axit Clo hiđric HCl

I. đặc điểm vật lý của Hiđro Clorua với Axit Clohiđric HCl

- Hiđro clorua là hóa học khí, ko màu, mùi xốc tan những trong nước tạo nên thành dung dịch axit dũng mạnh HCl; nặng hơn không khí.

- Axit clohđric HCl là chất lỏng không màu, dễ cất cánh hơi. Dung dịch axit HCl ko màu, HCl đặc bốc sương trong bầu không khí ẩm.

*
II. đặc điểm hoá học của HiđroClorua với Axit Clo hiđric HCl

1. HCl bao gồm tính axit mạnh

- làm cho quỳ tím đưa thành màu đỏ.

* lưu lại ý: Khí HCl không làm quỳ tím (khô) chuyển màu đỏ và không tính năng với CaCO3,...

a) Axit Clohidric tác dụng với kim loại đứng trước H → muối trong đó kim loại tất cả hóa trị rẻ + H2.

* Chú ý: Pb đứng trước Hidro nhưng mà không tung trong hỗn hợp HCl bởi PbCl2 không tan.

HCl + Fe

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) Axit Clohidric tính năng với oxit kim loại → muối (trong đó kim loại không thay đổi hóa trị) + H2O.

• HCl + Fe3O4

 Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2 + 2FeCl3

c) Axit Clohidric tác dụng với bazơ → muối (trong kia kim loại không thay đổi hóa trị) + H2­O.

• HCl + NaOH

 NaOH + HCl → NaCl + H2O

• HCl + Fe(OH)2

 Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

d) Axit Clohidric tác dụng với muối → muối bắt đầu + axit mới

• HCl + Na2CO3

 Na2CO­3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑

• HCl + CaCO3

 CaCO­3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

• HCl + AgNO3

 AgNO­3 + 2HCl → AgCl↓ trắng + HNO3

2. HCl bao gồm tính thoái hóa - khử

Axit Clohidric biểu hiện tính thoái hóa khi chức năng với những kim các loại đứng trước H2 (xem phần tính axit).

 Axit Clohidric đóng vai trò hóa học khử khi tính năng với chất có tính oxi hóa mạnh bạo như KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, KClO3, ...

 2HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + H2O

 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2↑ + 7H2O

 6HCl + KClO3 → KCl + 3Cl2↑ + 3H2O

III. Điều chế axit clohiđric HCl

- cách thức sunfat (trong phòng thí nghiệm):

NaCl rắn + H2SO4 đặc 

*
Na2SO­4 + 2HCl

B. Muối hạt Clorua

1. Muối Clorua MCln

- muối hạt của axit clohiđric được gọi là muối hạt clorua.

- công thức tổng quát: MCln.

- các muối clorua số đông đều rã trừ PbCl2 và AgCl, CuCl, Hg2Cl2.

2. Nhận thấy ion clorua Cl-

- bé dại dung dịch bội bạc nitrat vào dung dịch muối clorua hoặc hỗn hợp axit clohiđric sẽ sở hữu được kết tủa trắng bội bạc clorua xuất hiện, kết tủa này sẽ không tan trong những axit mạnh.

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ trắng + NaNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ trắng + HNO3

- Vậy AgNO3 là thuốc demo để nhận biết ion clorua Cl-

C. Bài tập về Axit Clohiđric, Hidroclorua

Bài 1 trang 106 sgk hóa 10: Cho 20g hỗn hợp bột Mg cùng Fe chức năng với hỗn hợp HCl dư thấy bao gồm 1g khí H2 bay ra. Cân nặng muối clorua tạo nên trong hỗn hợp là từng nào gam?

A. 40,5g. B. 45,5g. C. 55,5g. D. 65,5g.

Lời giải bài bác 1 trang 106 sgk hóa 10:

* Đáp án: C đúng

- Theo bài ra, ta có: nH2 = m/M = 50% = 0,5 (mol).

- PTPƯ khi mang đến Mg với Fe vào dd HCl:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

- trả sử: nMg = x; nFe = y.

- Theo PTPƯ ta có: nH2 = x + y = 0,5 (mol). (1)

 mà theo bài xích ra: mhh = 24x + 56y = trăng tròn (g). (2)

 Giải hệ phương trình (1) cùng (2) ta có x = y =0,25 mol.

⇒ mMgCl2 = n.M = 0,25.95 = 23,75g.

⇒ mFeCl2 = n.M = 0,25.127 = 31,75g

⇒ Khối lượng muối bột clorua là: m = mMgCl2 + mFeCl2 = 23,75 + 31,75= 55,5

Bài 3 trang 106 sgk hóa 10: Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết các phương trình phản ứng nhằm điều chế hidro clorua.

Lời giải bài xích 3 trang 106 sgk hóa 10:

- Phương trình chất hóa học của làm phản ứng pha trộn hidro clorua

2NaCl tinh thể + H2SO4 đđ 

*
 Na2SO4 + 2HCl

2KCl + 2H2O -đpnc, màng ngăn→ 2KOH + H2 + Cl2↑

H2 + Cl2 

*
 2HCl.

Bài 6 trang 106 sgk hóa 10: Sục khí Cl2 đi qua hỗn hợp Na2CO3 thấy bao gồm khí CO2 thoát ra. Hãy viết phương trình hóa học của những phản ứng đang xảy ra.

Lời giải bài 6 trang 106 sgk hóa 10:

Cl2 + H2O 

*
HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O.

Bài 7 trang 106 sgk hóa 10: Tính độ đậm đặc của hai hỗn hợp axit clohiđric trong số trường thích hợp sau:

a) rất cần được dùng 150ml hỗn hợp HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

b) Khi cho 50g hỗn hợp HCl vào một trong những cốc đựng NaHCO3 (dư) thì chiếm được 2,24 lít khí nghỉ ngơi đktc.


Lời giải bài xích 7 trang 106 sgk hóa 10:

a) Theo bài ra, ta bao gồm nAgNO3 =

*

- Phương trình bội phản ứng:

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

- Theo PTPƯ thì: nHCl = nAgCl = 0,1 (mol)

CM (HCl) = n/V = 0,1/0,15 = 0,667 (mol/l).

Xem thêm: Cách Tìm Sin Cos Tan Không Dùng Máy Tính, Cách Tính Giá Trị Biểu Thức Sin Cos Tan

b) Theo bài bác ra ta có, nCO2 = V/22,4 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

- Phương trình bội nghịch ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

- Theo PTPƯ: nHCl = nCO2 = 0,1 mol ⇒ mHCl = 0,1. 36,5 = 3,65 g

⇒ C%(HCl) = (mct/mdd).100% = (3,65/50).100% = 7,3%

Hy vọng với bài viết hệ thống lại kiến thức về tính hóa học hoá học của Axit Clo hidric (HCl), Hiđro clorua và muối Clorua một cách cụ thể ở trên vẫn hữu ích cho các em. Phần đa thắc mắc những em hãy nhằm lại comment dưới bài viết để được hỗ trợ, trường hợp thấy nội dung bài viết hay thì chia sẻ với bạn bè nhé, chúc những em học tập tốt.