Hệ số khẳng định (coefficient of determination) thường ký kết hiệu là R2, một con số thống kê tổng vừa lòng khả năng giải thích của một phương trình.

Bạn đang xem: Hệ số xác định


Hệ số khẳng định (coefficient of determination) thường ký hiệu là R2, một số lượng thống kê tổng hợp khả năng lý giải của một phương trình. Nó bộc lộ tỷ lệ thay đổi thiên của biến nhờ vào do tổng vốn biến thiên của những biến lý giải gây ra và được tính bằng công thức:

*

Trong đó 

*
 là tổng các bình phương của phần dư và 
*
là tổng các bình phương của biến chuyển độc lập. Như vậy, R2 phải nằm giữa 0 cùng 1. Lúc R2 càng sát 0, khả năng lý giải càng kém cùng điều trái lại sẽ đúng vào khi các giá chỉ trị của chính nó tiến dần tới 1.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, từ điển kinh tế học, Đại học tài chính Quốc dân)

Sau đây là một ví dụ nạm thể:

Giả sử nên phân tích mối quan hệ giữa đổi mới y là mật độ cholesterol trong ngày tiết và biến chuyển x là độ tuổi.

Đầu tiên, ta tích lũy số liệu của y cùng x thông qua khảo sát một đội người. Ta số liệu tích lũy được:

*
Tiếp theo ta chạy số liệu theo một mô hình có dạng: y = a + bx trong 1 phần mềm những thống kê (SPSS, Eviews, Stata...)

Ta có tác dụng của hệ số a và b. Vết và cực hiếm của b sẽ nói lên vươn lên là x có tác động thế nào đến vươn lên là y.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Priority Là Gì, Priority Và Severity Khác Như Thế Nào

Một hệ số đặc biệt quan trọng nữa cần để ý là R2 tuyệt còn được biết đến với rất nhiều tên gọi như: R squared / R bình phương / coefficient of determination / hệ số khẳng định bội / goodness of fit statistics 

Giả sử: R2 có giá trị là 0.88. Điều này còn có nghĩa là: Mô hình y = a + bx nói trên giải thích khoảng 88% các khác biệt về nồng độ cholesterol giữa những cá nhân. Quý hiếm R2 càng cao thì hoàn toàn có thể kết luận mối contact giữa biến hóa độ tuổi và đổi mới nồng độ cholesterol càng chặt chẽ.