thắc mắc 1 trang 21 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 21 SGK Hình học tập 10. Hãy tìm cách xác xác định trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21)....

Bạn đang xem: Hệ trục tọa độ lớp 10

Xem lời giải


câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 10. Hãy phân tích những vectơ ...

Xem giải mã


câu hỏi 3 trang 24 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 3 trang 24 SGK Hình học 10. Tìm tọa độ của những điểm A, B, C vào hình 1.26....

Xem giải thuật


thắc mắc 4 trang 24 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học tập 10. Hãy minh chứng công thức trên....

Xem giải thuật


câu hỏi 5 trang 25 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 5 trang 25 SGK Hình học tập 10. Call G là trọng tâm của tam giác ABC...

Xem giải mã


bài xích 2 trang 26 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 2 trang 26 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ những mệnh đề sau đúng tốt sai?

Xem lời giải


bài xích 3 trang 26 sgk hình học lớp 10

Giải bài xích 3 trang 26 SGK Hình học 10. Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

Xem giải mã


bài bác 4 trang 26 sgk hình học lớp 10

Trong khía cạnh phẳng Oxy. Các xác minh sau đúng tốt sai?

Xem giải thuật


bài 5 trang 27 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 5 trang 27 (Hệ trục tọa độ) SGK Hình học tập 10. Trong những mặt phẳng Oxy đến điểm...

Xem lời giải


bài bác 6 trang 27 sgk hình học tập lớp 10

Cho hình bình hành ABCD có A(-1; -2), B(3;2), C(4;-1). Tra cứu tọa độ điểm D.

Xem giải thuật


bài xích 7 trang 27 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 7 trang 27 SGK Hình học 10. Những điểm A"(-4; 1), B"(2;4), C(2, -2) theo lần lượt là trung điểm của những cạnh BC, CA cùng AB của tam giác ABC.

Xem thêm: Tổng Hai Số Tự Nhiên Là 1644. Nếu Xóa Chữ Số Hàng Đơn Vị Của Số Lớn Ta Được Số Bé. Tìm Số Lớn

Xem lời giải


bài 8 trang 27 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài bác 8 trang 27 SGK Hình học tập 10. Hãy phân tích vectơ

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.