Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tò mò về axit, bazo, muối, hidroxit lưỡng tính theo thuyết A-re-ni-ut. Cùng hiểu được sự điện li của Axit – Bazo – Muối với Hidroxit lưỡng tính vào nước. Cuối cùng, chúng ta sẽ hiểu và viết được phương trình điện li của chúng.Bạn vẫn xem: Hidroxit lưỡng tính là gì


*

su-dien-li-cua-axit-bazo-muoi-va-hidroxit-luong-tinh-trong-nuoc

Sự điện li của Axit – Bazơ

1. Định nghĩa về Axit

– Theo thuyết A-rê-ni-ut, axit là hóa học khi rã trong nước phân li ra cation H+.

Bạn đang xem: Hidroxit lưỡng tính là gì

– Ví dụ:

HBr → H+ + Br–

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO–

– các dd axit có một vài tính chất chung, chính là tính chất của các cation H+.

2. Axit những nấc

– Axit 1 nấc: là axit khi tan nội địa phân tử chỉ phân li 1 nấc ra ion H+.

HCl → H+ + Cl–

HCOOH ⇔ H+ + HCOO–

– Axit các nấc: là axit khi tan vào nước, phân tử phân li các nấc ra ion H+.

H2SO4 ⇔ H+ + HSO4–

HSO4– ⇔ H+ + SO42-

3. Định nghĩa về Bazơ

– Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH–.

– Ví dụ:

KOH → K+ + OH–

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH–

– các dd bazơ có một vài tính chất chung, chính là tính chất của những anion OH–.

Sự năng lượng điện li của Hidroxit lưỡng tính vào nước

1. Định nghĩa về Hidroxit lưỡng tính

– Ví dụ:

Phân li như axit: Zn(OH)2 ⇔ ZnO22- + 2H+

Phân li như bazo: Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ + 2OH–

2. Một số hidroxit lưỡng tính thường gặp

Một số hidroxit lưỡng tính thường gặp gỡ là: Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2. Hầu hết hidroxit lưỡng tính này đa số ít tung trong nước và bao gồm lực axit (hay lực bazo) yếu.

Sự năng lượng điện li của muối

1. Định nghĩa muối là gì?

– muối là hợp hóa học khi tung trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) với anion nơi bắt đầu axit.

– Ví dụ:

KCl → K+ + Cl–

NH4NO3 → NH4+ + NO3–

NaHCO3 → Na+ + HCO3–

2. Muối trung hòa - nhân chính và muối axit

– muối bột trung hòa: là muối nhưng anion nơi bắt đầu axit không còn H có khả năng phân li ra ion H+. VD: NaCl, NH4NO3, K3PO4, Na2SO4…

– muối axit: là muối cơ mà anion cội axit vẫn tồn tại H có khả năng phân li ra ion H+. VD: NaHCO3, KHSO4, Na2HPO4, Ba(HCO3)2…

3. Sự năng lượng điện li của muối hạt trong nước

– Đa số những muối phân li hoàn toàn thành cation kim loại (hoặc cation NH4+) với anion nơi bắt đầu axit khi tan trong nước. Trừ một số trong những muối là hóa học điện li yếu như: HgCl2, Hg(CN)2…

– Ví dụ:

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

KHCO3 → K+ + HCO3–

HCO3– → H+ + CO32-

Giải bài tập sự điện li của axit, bazơ, muối và hiđroxit lưỡng tính

Câu 1. Phát biểu khái niệm axit, axit 1 nấc, axit nhiều nấc, bazo, hidroxit lưỡng tính, muối th-nc và muối axit. Mang VD minh họa cùng viết phương trình năng lượng điện li.

Bài làm: Các bạn vui tươi xem lại phần triết lý và lấy một ví dụ trong bài học kinh nghiệm nhé!

Câu 2. Viết các phương trình điện li của các chất:

a) các axit yếu: H2S, H2CO3

b) Bazo mạnh: LiOH

c) các muối: K2CO3, NaClO, NaHS

d) Hidroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

Bài làm:

a) các axit yếu: H2S, H2CO3

H2S ⇔ H+ + HS–

HS– ⇔ H+ + S2-

H2CO3 ⇔ H+ + HCO3–

HCO3– ⇔ H+ +CO32-

b) Bazo mạnh: LiOH

LiOH → Li+ + OH–

c) các muối: K2CO3, NaClO, NaHS

K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + ClO–

NaHS → Na+ + HS–

HS– ⇔ H+ + S2-

d) Hidroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

Phân li theo kiểu axit: Sn(OH)2 ⇔ SnO22- + H+

Phân li theo kiểu bazo: Sn(OH)2 ⇔ Sn2+ + 2OH–

Câu 3. Theo thuyết a-rê-ni-ut, tóm lại nào là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp hóa học trong yếu tố phân tử bao gồm nhóm OH là bazơ.

C. Một thích hợp chất có chức năng phân li ra cation H+trong nước là axit.

D. Một bazơ không duy nhất thiết phải tất cả nhóm OH trong nhân tố phân tử.

Xem thêm: Bộ Tên Đệm Cho Tên Thảo Có Nghĩa Là Gì, Hot!!!Ý Nghĩa Tên Thảo Chi Là Gì

Đáp án đúng: C

Câu 4. Đối cùng với dd axit yếu CH3COOH 0,1M, nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào đúng về mật độ mol ion:

A. = 0,1M

B. 3COO–>

C. >

D. 3COOH ⇔ H+ + CH3COO–

Khi năng lượng điện li, = . Bởi CH3COOH là axit yếu vì thế nó điện li không trọn vẹn nên 3 0,1M, nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào đúng về mật độ mol ion: