Hiện tương cực kỳ dẫn là khi nhiệt độ hạ xuống dưới ánh nắng mặt trời TC như thế nào đó, điện trở của sắt kẽm kim loại (hay vừa lòng kim) đó giảm bất ngờ đột ngột đến giá trị bởi không.

Bạn đang xem: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng gì


*
*
*
*
*
*
*
*

Một tua dây bởi nhôm gồm điện trở (120Omega ) ở ánh nắng mặt trời (20^0C), năng lượng điện trở của sợi dây đó ở (179^0C) là (204Omega ). Hệ số nhiệt điện trở của nhôm là:


Một đèn điện 220V - 100W có dây tóc làm bằng vônfram. Lúc sáng thông thường thì ánh sáng của dây tóc đèn điện là 20000C. Xác minh điện trở của bóng đèn khi thắp sáng sủa và khi không thắp sáng. Biết ánh nắng mặt trời của môi trường xung quanh là 200C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4,5.10-3K-1.


Một đèn điện (220V - 40W) gồm dây tóc làm bởi vônfram. Điện trở của dây tóc đèn điện ở (20^0C) là (R_0 = 121Omega ) . ánh nắng mặt trời của dây tóc láng khi đèn điện sáng thông thường là bao nhiêu? Biết thông số nhiệt điện trở của vônfram là (alpha = m 4,5.10^ - 3K^ - 1).

Xem thêm: Zero Factorial Or 0! (Video)


Dây tóc của bóng đèn 220V - 200W lúc sáng bình thường ở nhiệt độ 25000C bao gồm điện trở cấp 10,8 lần so với năng lượng điện trở ở 1000C. Hệ số nhiệt điện trở α của dây tóc là?


Ở ánh sáng t1 = 250C , hiệu điện cố gắng giữa hai cực của đèn điện là U1 = 20mV thì cường độ cái điện qua đèn là I1 = 8mA. Trong khi sáng bình thường, hiệu điện cố gắng giữa hai cực của đèn điện là U2 = 240V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8A. ánh sáng của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng thông thường là? Biết thông số nhiệt điện trở của dây tóc làm đèn điện là α = 4,2.10-3K-1


Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối với nhau vì hai manh mối hàn tạo nên thành một mạch kín, hiện tượng kỳ lạ nhiệt điện chỉ xảy ra khi:


Một mọt hàn của cặp nhiệt năng lượng điện có thông số nhiệt điện hễ αT = 65μ V/K được đặt trong bầu không khí ở 200C, còn côn trùng hàn kia được nung lạnh đến ánh nắng mặt trời 3200C. Suất điện động nhiệt năng lượng điện của cặp nhiệt điện đó là?


Một mối hàn của cặp nhiệt điện nhúng vào nước đá sẽ tan, mối hàn kia được nhúng vào khá nước sôi. Cần sử dụng milivôn kế đo được suất điện đụng của cặp nhiệt điện là 4,25mV. Hệ số nhiệt điện cồn của cặp nhiệt điện đó?


Nhiệt kế điện thực ra là một cặp nhiệt điện dùng để đo nhiệt độ độ rất cao hoặc hết sức thấp mà ta ko thể dùng nhiệt kế thông thường để đo được. Sử dụng nhiệt kế năng lượng điện có thông số nhiệt điện rượu cồn αT = 42μ V/K để đo nhiệt độ của một lò nung với một mối hàn để trong bầu không khí ở 200C còn mọt hàn kia để vào lò xo thì mấy milivôn kế chỉ 50,2mV. ánh nắng mặt trời của lò nung là?


Dòng diện chạy qua một dây dẫn sắt kẽm kim loại có độ mạnh 2A. Số electron dịch chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của dây dẫn này vào khoảng thời gian 2s là


Để xác minh điện trở của một vật dụng dẫn kim loại, một học sinh mắc nối liền điện trở này với một ampe kế. Đặt vào hai đầu đoạn mạch bên trên một trở thành thế nguồn (nguồn điện tất cả hiệu điện thế biến đổi được). đổi khác giá trị của biến đổi thế nguồn, phát âm giá trị chiếc điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện bởi đồ thị như hình vẽ. Điện trở đồ dùng dẫn gần nhất quý hiếm nào sau đây:

*


Một tua dây đồng bao gồm điện trở (75Omega ) ở ánh sáng (20^0C). Điện trở của gai dây kia ở (70^0C) là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt năng lượng điện trở của đồng là (alpha = 0,004K^ - 1)


Cặp nhiệt năng lượng điện sắt - constantan có hệ số nhiệt điện hễ là 52 μV/K với điện trở trong r = 0,5 Ω. Nối cặp nhiệt năng lượng điện này với điện kế G tất cả điện trở trong là đôi mươi Ω. Đặt một mọt hàn của cặp nhiệt năng lượng điện này trong không khí ở 20oC và nhúng mối hàn sản phẩm công nghệ hai vào trong lò điện có nhiệt độ 6200C. Xác minh cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện kế G.


Để mắc mặt đường dây cài điện từ vị trí A đến vị trí B, ta đề nghị 1000kg dây đồng. Mong muốn thay dây đồng bằng dây nhôm cơ mà vẫn đảm bảo an toàn chất lượng truyền điện, tối thiểu phải dùng bao nhiêu kg dây nhôm ? mang lại biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3, của nhôm là 2700 kg/m3; điện trở suất của đồng và nhôm thứu tự là(1,69.10^ - 8,,Omega m;,,2,75.10^ - 8,,Omega m.)


Khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64.10-3 kg/mol. Trọng lượng riêng của đồng là 8,9.103kg/m3. Biết rằng mỗi nguyên tử đồng đóng góp một êlectron dẫn. Mật độ êlectron thoải mái trong đồng là:


Một đèn điện 220V - 100W lúc sáng bình thường thì ánh sáng của dây tóc đèn là 20000C . Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng sủa và lúc không thắp sáng, hiểu được nhiệt độ môi trường là 200C với dây tóc đèn làm bởi vonfram, biết thông số nhiệt năng lượng điện trở của vonfram là (alpha = 4,5.10^ - 3,,left( K^ - 1 ight))


Một dây bạch kim sinh hoạt 200C tất cả điện trở suất 10,6.10-8 Ω.m. Biết điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ từ bỏ 00 mang đến 20000C tăng hàng đầu theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi bởi 3,9.10-3K-1. Điện trở suất của dây bạch kim này sinh hoạt 16800C là


Trong khối hệ thống báo cháy, một nhiệt năng lượng điện trở T bao gồm điện trở 2000 Ω ở nhiệt độ phòng (nhiệt năng lượng điện trở là một trong những biến trở có giá trị năng lượng điện trở bớt khi ánh nắng mặt trời tăng). Thông báo được kích hoạt lúc hiệu điện nắm giữa X cùng Y đạt 4,5V. Điện trở của nhiệt năng lượng điện trở khi thông báo được kích hoạt là bao nhiêu?