Hình bình hành theo thông tin được biết đến rất nhiều ở các bài tập toán hình, hôm nay ở nội dung bài viết này chúng tôi xin gửi đến các bạn lý thuyết về hình bình hành ý muốn sẽ giúp các bạn hiểu rộng về nó.

Bạn đang xem: Hình bình hành có phải hình thang không


Hình bình hành là gì ?

*

=> Hình bình hành vào hình học tập Euclid là 1 trong những hình tứ giác được chế tác thành khi nhị cặp con đường thẳng tuy vậy song giảm nhau. Hình bình hành là 1 hình thang có hai ở bên cạnh song song.

*

Tính hóa học hình bình hành

Trong hình bình hành có cha tính chất chính là :

Các cạnh đối tuy nhiên song và bằng nhau.Các góc đối bởi nhau.Hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của từng đường.

*

Dấu hiệu nhận iết một hình bình hành

Có 5 vệt hiệu nhận biết một hình tứ giác là hình bình hành chúng ta có thể xem

Tứ giác tất cả hai cặp cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành.Tứ giác gồm hai cặp cạnh đối cân nhau là hình bình hành.Tứ giác tất cả một cặp cạnh đối vừa song song cùng vừa đều nhau là hình bình hành.Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.Tứ giác bao gồm hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của mỗi mặt đường là hình bình hành.

Ví dụ nhận biết và minh chứng hình bình hành

Ví dụ 1: trong số tứ giác sau, tứ giác nào là hình bình hành? bởi sao ?

*

Hướng dẫn:

a) Tứ giác ABCD tất cả AB = CD, BC = AD cho nên ABCD là hình bình hành.

b) Tứ giác ABCD có 

*
 do đó ABCD là hình bình hành.

c) Tứ giác ABCD có 

*
 nên AB và CD không tuy nhiên song. Suy ra, ABCD không hẳn hình bình hành

d) Tứ giác ABCD có hai đường chéo là AC vad BD. AC giao BD tại O. Ta có: OA = OC, OB = OD đề xuất ABCD là hình bình hành.

Xem thêm: Phim Bí Mật Không Thể Yêu Đương Tập 1, Bí Mật Không Thể Yêu Đương (30/30 Thuyết Minh)

e) Tứ giác ABCD có 

*
 nên AB tuy nhiên song với CD, mà lại AB = CD suy ra ABCD là hình bình hành.

Ví dụ 2: Tứ giác ABCD gồm E, F, G, H theo máy tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? vày sao?