– Lập phương trình con đường thẳng AH trải qua A cùng vuông góc với khía cạnh phẳng (P) ( véc tơ pháp đường của mặt phẳng là 1 trong những véc tơ chỉ phương của mặt đường thẳng )

– H là giao điểm của AH cùng mặt phẳng (P)

Hình chiếu vuông góc của điểm A trê tuyến phố thẳng d

*

Phương pháp kiếm tìm tọa độ H

Phương trình đường thẳng d:

*
Véc tơ chỉ phương của d
*

Cách 1:

*

*
 Tích vô hướng của 2 véc tơ bằng 0. Giải phương trình tìm được ẩn t và cầm vào tọa độ H nhằm tìm điểm H

Cách 2: Lập phương trình khía cạnh phẳng (P) trải qua A với vuông góc cùng với d, H là giao điểm của d và (P)

Điểm đối xứng qua đường thẳng và mặt phẳng

*

H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng, mặt đường thẳng.

Bạn đang xem: Hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng

A’ là điểm đối xứng cùng với A qua khía cạnh phẳng, mặt đường thẳng.

H là trung điểm của AA’.

*

Cách tìm phương trình hình chiếu vuông góc 1 con đường thẳng xung quanh phẳng

*

Cách 1: Lập phương trình con đường thẳng hình chiếu trải qua 2 điểm

Tìm 2 điểm A với B năm trên phố thẳng d ( đến 2 cực hiếm của thông số t )

Tìm hình chiếu vuông góc của A, B là A’, B’ trên mặt phẳng. Sau đó lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A’ và B’

Chú ý: Nếu con đường thẳng và mặt phẳng cắt nhau, họ tìm giao điểm của mặt đường thẳng và mặt phẳng và chỉ việc tìm 1 điều khác rồi tiếp nối tìm hình chiếu vuông góc

Cách 2: Lập phương trình hình chiếu vuông góc là giao con đường của (P) với (Q)

Mặt phẳng (Q) cất đường thẳng d với (Q) vuông góc mặt phẳng (P)

*
 
*
 ( Tích có hướng)

 

 d’ là giao con đường của (P) và (Q)

Véc tơ chỉ phương của d là

*
 
*

Bài giảng 1: Điểm, Véc tơ trong ko gian, các phép toán véc tơ. 


Bài giảng 02: tìm toạ độ điểm thoả mãn điều kiện véc tơ. Toạ độ trung điểm, toạ độ trọng tâm


Bài giảng 03: Tích có vị trí hướng của 2 véc tơ và ứng dụng tích được đặt theo hướng để minh chứng 4 điểm đồng phẳng, 3 véc tơ ko đồng phẳng, tính diện tích s tam giác, tính thể tích tứ diện, tính thể tích lăng trụ.

Xem thêm: Top 135 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 Ngắn Gọn, Dàn Ý Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 (20+ Mẫu)


Bài giảng 04: Viết phương trình mặt phẳng cơ bản. Tìm hiểu véc tơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến. Những viết phương trình phương diện phẳng trải qua 3 điểm …


Bài giảng 05: Phương trình mặt chắn và những bài tập liên quan. Trực tâm, trọng tâm, thể tích bự nhất, nhỏ nhất. 


Bài giảng 06: Phương trình con đường thẳng, những viết phương trình đường thẳng, véc tơ chỉ phương.