Giải bài tập SGK Toán 7 trang 82, 83 giúp những em học viên lớp 7 em nhắc nhở giải những bài tập của bài 1 nhì góc đối đỉnh thuộc chương 1 Hình học 7.

Bạn đang xem: Hình học bài

Tài liệu giải những bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cùng với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa trang 82, 83 Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 tìm hiểu thêm nắm vững hơn kiến thức trên lớp. Ngoài ra các bạn tìm hiểu thêm Đề kiểm soát 1 ngày tiết Chương I Hình học lớp 7. Mời chúng ta cùng theo dõi bài tại đây.


Giải toán 7 Chương 1 bài bác 1: hai góc đối đỉnh

Giải bài tập toán 7 trang 82 tập 1Giải bài xích tập Toán 7 trang 82 : Luyện tập

A. Định nghĩa hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh là nhị góc mà lại mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

Ví dụ: trong hình vẽ dưới đây thì ∠AOC cùng ∠BOD là nhì góc đối đỉnh

B. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

Ví dụ: ∠AOC và ∠BOD là nhì góc đối đỉnh thì ∠AOC = ∠BOD


Giải bài bác tập toán 7 trang 82 tập 1

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ hai đường thẳng xx" với yy" giảm nhau trên O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong những phát biểu sau:


a) Góc xOy và góc ... Là nhì góc đối đỉnh bởi cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" với cạnh Oy là ... Của cạnh Oy".

b) Góc x"Oy là góc xOy" là ... Bởi cạnh Ox là tia đối của cạnh ... Với cạnh ...


a) Góc xOy với góc x"Oy" là nhị góc đối đỉnh bởi cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" với cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy".

b) Góc x"Oy cùng góc xOy" là nhị góc đối đỉnh bởi vì cạnh Ox" là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy".


Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Hãy điền vào nơi trống trong những phát biểu sau:

a) nhị góc tất cả mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc tê được gọi là nhị góc ...

b) Hại đường thẳng giảm nhau tạo nên thành nhị cặp góc ...


a) nhì góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc tê được hotline là nhì góc đối đỉnh.

b) hai tuyến phố thẳng cắt nhau tạo thành thành hai cặp góc đối đỉnh.


Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ hai đường thằng zz" và tt" cắt nhau tại A. Hãy viết tên nhì cặp góc đối đỉnh.


Cặp góc đối đỉnh đầu tiên là:

*
*

Cặp góc đối đỉnh máy hai là:

*
*Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ góc xBy gồm số đo bằng 60o. Vẽ góc đối đỉnh cùng với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bởi bao nhiêu độ ?


Vẽ hình minh họa:

Góc đối đỉnh cùng với

*
*

*
cùng
*
là nhị góc đối đỉnh nên:

*

Vậy

*


Giải bài tập Toán 7 trang 82 : Luyện tập

Bài 5 (trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a) Vẽ góc ABC tất cả đo bằng 56o.

b) Vẽ góc ABC" kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC".

c) Vẽ góc C"BA" kề bù cùng với góc ABC". Tính số đo của góc C"BA".


a) Vẽ hình:

b) Góc ABC" kề bù cùng với góc ABC

Suy ra

*

hay

*

c) Cách 1:

Góc C"BA" kề bù cùng với góc ABC"

Suy ra

*

hay

*

Cách 2:

*
đối đỉnh cùng với
*

Suy ra

*


Bài 6 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ hai đường thẳng giảm nhau sao cho trong các góc tạo thành thành có một góc 47o. Tính số đo những góc còn lại


Giả sử hai tuyến đường thẳng xx" với yy" giảm nhau trên O và

*
như hình vẽ

Suy ra

*
(hai góc đối đỉnh)

*
(hai góc kề bù)

*

Lại có:

*
(cặp góc đối đỉnh)

*


Bài 7 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Ba đường thẳng xx", yy", zz" cùng trải qua điểm O. Hãy viết tên những cặp góc bởi nhau.


Vẽ hình:

Các cặp góc bằng nhau là:

*

*

*

*


Bài 8 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ nhị góc gồm chung đỉnh và bao gồm cùng số đo là 70o, nhưng không đối đỉnh.Hình a: Vẽ con đường thằng xy" bên trên xy" lấy điểm OVẽ góc

*
cùng
*

Hình b:

Vẽ góc

*

Từ O vẽ tia Ox" bất kể ( không phải là tia đối của Ox, Oy)

Vẽ góc

*


Bài 9 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x"Ay" đối đỉnh cùng với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.


Hai góc vuông không đối đỉnh là:

+ Góc xAy với góc x’Ay.

+ Góc x’Ay và góc x’Ay’

+ Góc x’Ay’ và góc xAy’

+ Góc xAy’ với góc xAy.

Xem thêm: Cách Bấm Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Trên Máy Tính Để Tìm X, Giải Phương Trình


Bài 10 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Đố. Hãy vẽ một mặt đường thẳng màu đỏ cắt một mặt đường thẳng xanh bên trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Bắt buộc gấp tờ giấy ra làm sao để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bởi nhau?


Phải vội vàng tờ giấy sao để cho tia red color trùng với tia màu xanh da trời để chứng minh hai góc đối đỉnh thì bởi nhau
Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Chương 2: Hàm số với đồ thị Hình học tập - Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hình học tập - Chương 2: Tam giác