Cách chế tạo thành hình trụ: lúc quay hình chữ nhật một vòng xung quanh một cạnh cố định ta được hình trụ

*

Hình 2.Cách tạo thành thành hình trụ

Cách tạo thành thành hình nón: lúc quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định ta được hình nón

*

Hình 3.Cách tạo thành hình nón

Cách sản xuất thành hình cầu:Khi cù nửa hình tròn một vòng quanh mặt đường kính thắt chặt và cố định ta được hình cầu

*

Hình 4.Cách chế tạo ra thành hình cầu

Tóm lại: Khối tròn xoay được tạo thành thành khi quay một hình phẳng xung quanh một đường thắt chặt và cố định (trục quay) của hình

II - HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU

1. Hình trụ

*

Hình 5. Hình tròn và các hình chiếu của hình trụ

Hình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngHình chữ nhậtd, h
BằngHình trònd
CạnhHình chữ nhậtd, h

Bảng 1. Hình chiếu, ngoài mặt và kích thước của hình trụ

2. Hình nón

*

Hình 6. Hình nónvà các hình chiếu của hình nón

Hình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngTam giác când, h
BằngHình trònd
CạnhTam giác când, h

Bảng 2. Hình chiếu, bản thiết kế và kích cỡ của hình nón

3. Hình cầu

*

Hình 7.


Bạn đang xem: Hình khối tròn


Xem thêm: Công Thức Sin Cos Lớp 11 Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Lớp 11

Hình cầuvà các hình chiếu của hình cầu

Hình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngHình trònd
BằngHình trònd
CạnhHình trònd

Bảng 3. Hình chiếu, làm ra và kích cỡ của hình cầu