Sử dụng quan niệm trục đối xứng của một hình: Hình (left( H ight)) gồm trục đối xứng là mặt đường thẳng (d) nếu mang đối xứng (left( H ight)) qua (d) ta vẫn được hình (left( H ight)).

Bạn đang xem: Hình nào có 4 trục đối xứng


*

Hình vuông tất cả bốn 4 trục đối xứng. (đường chéo cánh và mặt đường thẳng trải qua trung điểm của cặp cạnh đối diện).


*
*
*
*
*
*
*
*

Ảnh $A"$ của $Aleft( 4; - 3 ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ cùng với (d:2x; - y = 0)có tọa độ là:


Trong phương diện phẳng $Oxy$ cho tam giác $ABC$ với $Aleft( 1;3 ight),Bleft( 2; - 4 ight),Cleft( 3; - 2 ight)$ và điểm $G$ và trọng tâm tam giác $ABC$. Ảnh $G"$ của $G$ qua phép đối xứng trục $Ox$ bao gồm tọa độ là


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) mang lại đường tròn (left( C ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 4). Phép đối xứng trục (Ox) biến hóa đường tròn (left( C ight)) thành đường tròn (left( C" ight)) gồm phương trình là:


Số phát biểu đúng trong số phát biểu sau:

(1) Phép tịnh tiến với phép đối xứng trục đều đổi thay đường trực tiếp thành mặt đường thẳng tuy nhiên song, biến hóa đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, trở thành tam giác thành tam giác bằng nó, biến hóa đương tròn thành mặt đường tròn gồm cùng cung cấp kính.

(2)Tứ giác $ABCD$ là hình thang cân đáy (AD//BC). Call $M,N$ theo thứ tự là trung điểm của hai bên cạnh $AB$ cùng $CD$. Lúc đó, mặt đường thẳng $MN$ là trục đối xứng của $ABCD$.

(3) cho đường thẳng $d$ tất cả phương trình (y = - x). Ảnh của mặt đường tròn (left( C ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 7) qua phép đối xứng trục $d$ là (left( C" ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 7)

(4) Ảnh của mặt đường phân giác ứng cùng với góc phần bốn thứ $(I)$qua phép đối xứng trục $Oy$ là đường thẳng $d$ tất cả phương trình (y = - x)


Trong khía cạnh phẳng $Oxy$ mang đến parabol (left( p ight):y=4x^2 - 7x + 3). Phép đối xứng trục $Oy$ đổi mới $left( phường ight)$ thành $left( P" ight)$ bao gồm phương trình


Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ mang đến đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 10x - 2y + 23 = 0) và con đường thẳng $d:x-y + 2 = 0$, phương trình con đường tròn $left( C" ight)$ là ảnh của đường tròn $left( C ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ là


Trong khía cạnh phẳng $Oxy$, cho hai đường tròn (left( C ight):,,left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4) và (left( C" ight):,,left( x - 3 ight)^2 + y^2 = 4). Viết phương trình trục đối xứng của (left( C ight)) với (left( C" ight))


Khẳng định nào sau đây sai?


Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) đến đường trực tiếp (d:x + y - 2 = 0.) Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục (Ox) gồm phương trình là:


Cho hàm số (left( C ight):,,y = left| x ight|). Giả sử (left( C" ight)) đối xứng với (left( C ight)) qua đường thẳng (x = 1). Lúc đó, hàm số có đồ thị (left( C" ight)) có dạng:


Trên tia phân giác ko kể $Cx$ của góc $C$ của tam giác $ABC$ mang điểm $M$ không trùng với $C$ . Tìm kiếm mệnh đề đúng nhất?


Với số đông tứ giác $ABCD$, kí hiệu $S$ là diện tích của tứ giác $ABCD$. Chọn mệnh đề đúng?


Cho hai tuyến đường thẳng $a$ cùng $b$ cắt nhau tại điểm $O$. Nhận định nào sau đấy là đúng?


Cho điểm (Aleft( 2;1 ight)). Tìm kiếm điểm $B$ bên trên trục hoành với điểm $C$ trê tuyến phố phân giác của góc phần tư đầu tiên để chu vi tam giác $ABC$ bé dại nhất.

Xem thêm: Toán Olympic Tiểu Học - Olympic Toán Học Quốc Tế


Cho $x,y$ thỏa mãn nhu cầu (x - 2y + 2 = 0). Tìm giá bán trị bé dại nhất của biểu thức (T = sqrt left( x - 3 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 + sqrt left( x - 5 ight)^2 + left( y - 7 ight)^2 )


Cho nhị điểm $B$ với $C$ cố định trên con đường tròn $left( O;R ight)$. Điểm $A$ thay đổi trên $left( O;R ight)$. Gọi $H$ là trực vai trung phong của $Delta ABC$ cùng $D$ là điểm đối xứng của $H$ qua mặt đường thẳng $BC$ . Mệnh đề làm sao sau đấy là đúng?


Đường trực tiếp đối xứng với mặt đường thẳng (d:left{ eginarraylx = 1 + 2t\y = - 2 + tendarray ight.) qua đường thẳng (Delta :2 mx + y + 6 = 0) có phương trình là


Cho mặt đường tròn (left( O;R ight)) đường kính (AB). Điểm (M) vị trí (AB). Qua (AB) kẻ dây (CD) tạo thành với (AB) một góc (45^0). điện thoại tư vấn (D") là vấn đề đối xứng của (D) qua (AB). Tính (MC^2 + MD"^2) theo (R)? 


Xem các chữ loại in hoa A, B, C, D, X, Y giống như những hình. Xác định nào sau đây đúng?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.