1. Trong không gian cho mặt phẳng (P) đựng đường thẳng và đường cong (C) phía trong (P). Ta quay mặt phẳng (P) xung quanh một góc thì con đường cong (C) làm cho một hình call là khía cạnh tròn xoay.

Bạn đang xem: Hình tròn xoay


I. Sự tạo ra thành phương diện tròn xoay

Trong không gian cho mặt phẳng ((P)) chứa đường thẳng (Delta ) cùng một mặt đường C . Lúc quay khía cạnh phẳng ((P)) quanh (Delta ) một góc (360^o) thì mỗi điểm (M) trên tuyến đường C vạch ra một đường tròn bao gồm tâm (O) thuộc (Delta ) với nằm cùng bề mặt phẳng vuông góc cùng với (Delta ). Bởi thế khi quay phương diện phẳng ((P)) quanh đường thẳng (Delta ) thì mặt đường C đang tao phải một hình được goi là mặt tròn xoay.

Đường C được call là đường sinh của mặt tròn chuyển phiên đó. Đường thẳng (Delta ) được hotline là trục của khía cạnh tròn xoay.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Cá 7 Màu Rồng Xanh Indo Indo, Cá Bảy Màu Rồng Xanh

 

*


II. Khía cạnh nón tròn xoay

1. Định nghĩa

Trong mặt phẳng ((P)) cho hai tuyến đường thẳng (d) với (Delta ) cắt nhau tại điểm (O) và chế tác thành góc (eta ) với (0^o

Khi quay mặt phẳng ((P)) xung quanh (Delta ) thì mặt đường thẳng (d) ra đời một khía cạnh tròn luân chuyển được hotline là khía cạnh nón tròn luân chuyển đỉnh (O) (gọi tắt là khía cạnh nón)

Đường trực tiếp (Delta ) là trục, mặt đường thẳng (d) goi là mặt đường sinh và góc (2eta ) goi là góc làm việc đỉnh của khía cạnh nón đó.

 

*

2. Hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay

a) cho tam giác OIM vuông tại I, quay xung quanh cạnh OI thì mặt đường gấp khúc OMI tạo thành thành một hình, call là hình nón tròn luân chuyển (hay hình nón)

 

-->