Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hình vành khănlà phần hình trụ giữa hai tuyến phố tròn đồng trọng tâm (h.65).Bạn vẫn xem: diện tích s hình vành khăn

Tính diện tích s hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.Bạn đang xem: bí quyết tính diện tích s hình vành khăn

Hình vành khănlà phần hình tròn giữa hai tuyến đường tròn đồng trọng điểm (h.65).Bạn sẽ xem: Tính diện tích s hình vành khăn

a) Tính diện tích s S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1> R2).

Bạn đang xem: Hình vành khăn


*

*

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1và R2).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8 cm.

Xem thêm: Đối Tượng Nào Có Trách Nhiệm Tham Gia Vào Đội Dân Phòng, Đội Pccc Cơ Sở


*

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình vành khăn là:

S = S1 – S2 = πR12- πR22 = π( R12 – R22)

b) thế số: S = 3,14. (10,52 – 7,82) = 155,1(cm2)

Cho tam giác AHB gồm góc H = 90 ° ,góc A = 30° và bảo hành =4cm.Tia phân giác góc B cắt AH tại O.Vẽ đường tròn (O;OH) và mặt đường tròn (O;OA).Tính diện tích hình vành khăn nằm giữa hai tuyến đường tròn trên

cho hình tròn trụ đồng trung tâm , hình tròn nhỏ bé có chu vi bằng 18.84 cm, hình tròn trụ lớn bao gồm chu vi 31.4 cm. Hãy tính diện tích vành khuyên bởi hai hinh tròn đó sản xuất ra.

vành khuyên nhủ là gì vậy

nếu diện tích là (18,84/3,14/1)*(18,84/3,14/1)*3,14=113,04 cm2

113,04+(31,4/3,14/2)*(31,4/3,14/2)*3,14=191,54 cm2

Cho hai hình tròn trụ đồng trung ương ,hình tròn trước tiên cóp chu vi18.84cm hình tròn trụ thứ hai có chu vi là 31.2cm tính diện tích s hình vành khuyên vì chưng hai hình trụ tạo thành

Cho hai hình tròn đồng tâm, hình tròn thứ nhất có chu vi 18,84cm, hình tròn thứ hai gồm chu vi 31,4cm. Hãy tính diện tích hình vành khuyên vị hai hình tròn đó chế tạo thành

Bán kính hình tròn trụ lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ tuổi là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ dại là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành răn dạy là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

Bán kính hình tròn trụ lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ tuổi là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành răn dạy là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

cho hai hình tròn đòng tâm,hình tròn đầu tiên có chu vi 18,84 cm;hình tròn thứ hai có chu vi 31,2 cm.hãy tính diện tích hình vành khuyên bởi hai hình tròn tạo thành