Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 12 được bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo soạn và vạc hành. Sách gồm chín chương khá đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học…
Bạn đang xem: Hóa 12 pdf

CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

Bài 1. Este – chất hóa học 12Bài 2. Lipit – hóa học 12Bài 3. Có mang về xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợpBài 4. Luyện tập este và chất béoĐề kiểm soát 15 phút – Chương 1 – hóa học 12Đề đánh giá 45 phút – Chương 1 – hóa học 12

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài 5. Glucozơ – hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột với xenlulozơBài 7. Luyện tập: cấu tạo và đặc thù của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, đặc điểm hóa học tập của este cùng cacbohiđratĐề kiểm soát 15 phút – Chương 2 – Hoá học tập 12

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit cùng proteinBài 12. Luyện tập: cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và proteinĐề chất vấn 15 phút – Chương 3 – hóa học 12Đề bình chọn 45 phút – Chương 3 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cương về polimeBài 14. Vật tư polimeBài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polimeBài 16. Thực hành: một trong những tính chất của protein và vật liệu polimeĐề đánh giá 15 phút – Chương 4 – hóa học 12Đề bình chọn 45 phút – Chương 4 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. Vị trí của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và kết cấu của kim loạiBài 18. Tính chất của kim loại. Hàng điện hoá của kim loạiBài 19. Phù hợp kimBài 20. Sự bào mòn kim loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22. Luyện tập: tính chất của kim loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24. Thực hành: Tính chất, pha chế kim loại, sự làm mòn kim loạiĐề soát sổ 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 12Đề kiểm soát 45 phút – Chương 5 – hóa học 12

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Sắt kẽm kim loại kiềm và hợp chất đặc biệt quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất đặc trưng của kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm với hợp chất của nhômBài 28. Luyện tập: đặc điểm của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp hóa học của chúngBài 29. Luyện tập: đặc điểm của nhôm với hợp hóa học của nhômBài 30. Thực hành: đặc điểm của natri, magie, nhôm với hợp chất của chúngĐề bình chọn 15 phút – Chương 6 – hóa học 12Đề bình chọn 45 phút (1 máu ) – Chương 6 – hóa học 12

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan liêu TRỌNG

Bài 31. SắtBài 32. Hợp chất của sắtBài 33. Kim loại tổng hợp của sắtBài 34. Crom cùng hợp chất của CromBài 35. Đồng với hợp hóa học của đồngBài 36. Sơ sài về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: đặc thù hóa học của sắt cùng hợp chất của sắtBài 38. Luyện tập: đặc điểm hóa học tập của Crom, đồng cùng hợp chất của chúngBài 39. Thực hành: đặc điểm hóa học tập của sắt, đồng và tuy thế hợp chất của sắt, cromĐề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – chất hóa học 12Đề chất vấn 45 phút (1 tiết ) – Chương 7 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. Dấn biết một số trong những ion vào dung dịchBài 41. Nhận biết một số trong những chất khíBài 42. Luyện tập: nhận biết một số trong những chất vô cơĐề soát sổ 15 phút – Chương 8 – hóa học 12Đề chất vấn 45 phút (1 tiết ) – Chương 8 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ghê TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12

Bài 43. Hóa học với vấn để cải cách và phát triển kinh tếBài 44. Hóa học và vụ việc xã hộiBài 45. Hóa học và sự việc môi trườngĐề chất vấn 15 phút – Chương 9 – chất hóa học 12
*

*

*

*

*

Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm...


Xem thêm: Bài Tập Từ Trường Của Dòng Điện Chạy Trong Các Dây Dẫn Có Hình Dạng Đặc Biệt

Tải Sách Miễn phí tổn là website đọc sách, đọc truyện online; mua sách, mua truyện miễn phí. Ebook nhiều định dạng pdf/epub/mobi/prc/azw3 được sưu tầm từ khá nhiều nguồn trên internet. Chúng ta có thể đọc online hoặc download về máy để tiện theo dõi.