Với mục tiêu tăng tốc phân luồng, dự con kiến năm học tới sẽ sở hữu được hơn 15.000 học sinh lớp 9 của thành phố hồ chí minh trượt lớp 10 công lập. Tuy nhiên, với khối hệ thống trường không tính công lập, trung tâm giáo dục đào tạo thường xuyên, TP vẫn đảm bảo an toàn đủ chỗ học cho toàn bộ học sinh.

Bạn đang xem: Học phí lớp 10 trường trí đức


*

Ảnh minh họa

Theo chào làng của Sở GDĐT TP.HCM, hệ thống các trường trung học phổ thông ngoài công lập đã thông tin tuyển sinh lớp 10 với bề ngoài xét tuyển. Mức chi phí khóa học của từng trường cũng được ra mắt công khai. Núm thể:

Trường Tiểu học – trung học cơ sở – thpt Bắc Mỹ: mức giá nội trú: 9.600.000 đ/tháng, phí bán trú: 3.375.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 48.060.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập – trung học cơ sở – thpt Việt Úc: học 2 buổi/ngày: 24.917.600 đ/tháng

Trường tuy nhiên ngữ nước ngoài Horizon: phí tổn nội trú: 7.500.000đ/tháng, phí phân phối trú: một triệu đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 23.000.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập - thcs - trung học phổ thông Mùa Xuân: học tập 2 buổi/ngày: 22.185.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – thcs – THPT thế giới Canada: học tập 2 buổi/ngày: 21.000.000 đ/tháng

Trường thcs – trung học phổ thông Châu Á thái bình Dương: học tập 2 buổi/ngày: 19.000.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – trung học cơ sở – THPT quốc tế Á Châu (buổi chiều học công tác tiếng Anh): học 2 buổi/ngày:12.415.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập – THCS- thpt Tây Úc: tầm giá nội trú: 5.500.000đ/tháng, phí buôn bán trú: 2.750.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 12.100.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – thcs – THPT ngôi sao nhỏ: học 2 buổi/ngày: 11.899.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập – trung học cơ sở – trung học phổ thông Quốc tế: học 2 buổi/ngày: 11.650.000 đ/tháng

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đinh Thiện Lý: học 2 buổi/ngày: 11.030.000 đ/tháng.

Trường thcs – thpt Việt Anh: mức giá nội trú: 4.754.000 đ/tháng, phí bán trú: 2.376.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 10.998.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập – trung học cơ sở – trung học phổ thông Việt Mỹ: chi phí nội trú: 6.475.000 đ/tháng, phí cung cấp trú: 3.025.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 9.625.000 đ/tháng. Học 1 buổi/ngày: 6.738.000 đ/tháng

Trường thpt Việt Mỹ Anh: học tập 1 buổi/ngày: 9.500.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – thcs – thpt Nam Mỹ: học 2 buổi/ngày: 9.000.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập – thcs – thpt Albert Einstein: học tập 2 buổi/ngày: 7.960.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – trung học cơ sở – trung học phổ thông Thái Bình Dương: Phí bán trú: 3.300.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 6.300.000 đ/tháng

Trường tè học- THCS- trung học phổ thông Tuệ Đức: tổn phí nội trú: 2.600.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 6.000.000 đ/tháng.

Trường trung học cơ sở – trung học phổ thông Ngôi sao: tầm giá nội trú: 6.830.000 đ/tháng, phí bán trú: 5.030.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 4.580.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập – thcs – trung học phổ thông Úc Châu: học 1 buổi/ngày: 4.200.000 đ/tháng.

Trường thcs – thpt Thái Bình: phí nội trú: 4.500.000 đ/tháng. Phí chào bán trú: 1.100.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 4.000.000 đ/tháng

Trường thcs và trung học phổ thông Quang Trung Nguyễn Huệ: chi phí nội trú: 4.700.000 đ/tháng, phí bán trú: 970.000 đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày: 3.700.000 đ/tháng.

Trường thcs - thpt Đức Trí: phí nội trú 2.200.000 đ/tháng, phí buôn bán trú: 630.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 3.200.000 đ/tháng.

Trường trung học cơ sở – thpt Tân Phú: giá tiền nội trú: 2.000.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 500.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 2.900.000 đ/tháng

Trường trung học phổ thông Việt Nhật: giá tiền nội trú: 3.400.000 đ/tháng, phí cung cấp trú: 1.200.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 2.750.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập - thcs - thpt Ngô Thời Nhiệm: chi phí nội trú: 1.400.000 đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày: 2.700.000 đ/tháng

Trường tiểu học- THCS- trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký: chi phí nội trú: 4.100.000 đ/tháng, buôn bán trú: 1.350.000 đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

Trường trung học phổ thông Đông Dương: tổn phí nội trú: 3.000.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 1.500.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập – thcs – thpt Thanh Bình: học tập 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng

Trường thcs và trung học phổ thông Duy Tân: phí tổn nội trú: 6.200.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 3.700.000 đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày: 2.400.000 đ/tháng.

Trường trung học phổ thông Văn Lang: Phí phân phối trú: 1.200.000đ/tháng, học tập 1 buổi/ngày: 2.292.000 đ/tháng

Trường thcs – thpt Đinh Tiên Hoàng: chi phí nội trú: 3.550.000 đ/tháng, phí buôn bán trú: 950.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 2.250.000 đ/tháng

Trường thcs - thpt Nguyễn Khuyến: Phí bán trú: 4.140.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 1.600.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 2.215.000 đ/tháng.

Trường THCS- trung học phổ thông Bắc Sơn: phí tổn nội trú: 2.400.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.400.000 đ/tháng; học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

Trường trung học phổ thông Thành Nhân: học tập 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng

Trường trung học cơ sở – thpt Hồng Hà: mức giá nội trú: 6.700.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 3.495.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng


Trường Tiểu học – trung học cơ sở – thpt Quốc văn sử dụng Gòn: học tập 2 buổi/ngày: 2.100.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập - trung học cơ sở - trung học phổ thông Vạn Hạnh: học tập 2 buổi/ngày: 2.050.000 đ/tháng

Trường tiểu học thcs - trung học phổ thông Mỹ Việt: tầm giá nội trú: 2.040.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 1.600.000 đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày: 2.040.000 đ/tháng.


Trường thcs – trung học phổ thông Hai Bà Trưng: phí nội trú: 2.300.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 400.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng

Trường thcs – trung học phổ thông Nhân Văn: tầm giá nội trú: 2.950.000 đ/tháng, phí phân phối trú: 1.150.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng

Trường thcs – thpt Hồng Đức: tầm giá nội trú: 5.575.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 3.100.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng

Trường THCS-THPT Đăng Khoa: tổn phí nội trú: 3.000.000 đ/tháng, phí phân phối trú: một triệu đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày: 1.990.000 đ/tháng.

Trường trung học cơ sở và thpt Phan Bội Châu: tổn phí nội trú: 4.800.000 đ/tháng, phí phân phối trú: 2.600.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng

Trường trung học phổ thông Việt Âu: giá thành nội trú: 800.000 đ/tháng, phí buôn bán trú: 200.000 đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng.

Trường trung học cơ sở – thpt Bác Ái: giá thành nội trú: 5.400.000 đ/tháng, phí phân phối trú: 3.150.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng

Trường trung học cơ sở – thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm: chi phí nội trú: 3.200.000 đ/tháng, phí phân phối trú: 1.040.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng. Học 1 buổi/ngày: 1.100.000 đ/tháng

Trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ: tổn phí nội trú: 2.950.000 đ/tháng, phí bán trú: 800.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.850.000 đ/tháng

Trường trung học phổ thông Quốc Trí: Phí bán trú: 2.870.000 đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

Trường tè học- THCS- thpt Hòa Bình: Phí buôn bán trú: một triệu đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

Trường trung học phổ thông Vĩnh Viễn: phí tổn nội trú: 3.600.000 đ/tháng, phí phân phối trú: 1.200.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập – thcs – trung học phổ thông Chu Văn An: chi phí nội trú: 900.000 đ/tháng, phí bán trú: 500.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 1.750.000 đ/tháng

Trường thpt Hưng Đạo: Phí chào bán trú: 600.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.700.000 đ/tháng. Học 1 buổi/ngày: 1.000.000 đ/tháng

Trường trung học cơ sở và thpt Đào Duy Anh: giá thành nội trú: 2.000.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 980.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.690.000 đ/tháng.

Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn: giá tiền nội trú: 4.670.000 đ/tháng, phân phối trú: 1.273.000 đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày: 1.680.000 đ/tháng.

Trường thpt Trần Cao Vân: tầm giá nội trú: 2.850.000 đ/tháng, phí buôn bán trú: 800.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng. Học tập 1 buổi/ngày: 950.000 đ/tháng

Trường Tiểu học tập – thcs – thpt Nguyễn Tri Phương: chi phí nội trú: 4.800.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 2.350.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng

Trường trung học phổ thông Minh Đức: phí tổn nội trú: 3.870.000 đ/tháng, phí chào bán trú: một triệu đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 1.620.000 đ/tháng

Trường thpt Thủ Khoa Huân: phí tổn nội trú: 3.500.000 đ/tháng, phí buôn bán trú: một triệu đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng

Trường trung học cơ sở – trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão: phí nội trú: 3.200.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 920.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng

Trường thpt Trần Nhân Tông: chi phí nội trú: 3.200.000 đ/tháng, phí buôn bán trú: 800.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng

Trường thcs – trung học phổ thông Việt Thanh: mức giá nội trú: 3.302.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.417.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.565.000 đ/tháng

Trường trung học phổ thông Thăng Long: chi phí nội trú: 2.500.000 đ/tháng, phí buôn bán trú: 800.000 đ/tháng, học tập 1 buổi/ngày: 850.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng.

Trường trung học phổ thông Đông Đô: Phí cung cấp trú: 900.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng

Trường trung học phổ thông Nhân Việt: phí nội trú: 3.000.000 đ/tháng, phí chào bán trú: 800.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng

Trường trung học phổ thông Đào Duy Từ: phí nội trú: 4.350.000 đ/tháng, phí buôn bán trú: 2.150.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng

Trường trung học phổ thông Phú Lâm: mức giá nội trú 2.100.000 đ/tháng, phí bán trú: 950.000 đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày:1.500.000 đ/tháng.

Trường thcs – trung học phổ thông Phùng Hưng: chi phí nội trú: 3.000.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng

Trường thcs – trung học phổ thông Phan Châu Trinh: giá tiền nội trú: 2.700.000 đ/tháng, phí phân phối trú: 830.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông An Đông: học tập 2 buổi/ngày: 1.490.000 đ/tháng.

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoa Sen: phí nội trú: 3.265.000 đ/tháng, phí bán trú: 2.085.000 đ/tháng, học 2 buổi: 1.425.000 đ/tháng.

Trường THCS- thpt Hoa Lư: học 2 buổi/ngày: 1.360.000 đ/tháng.

Trường THCS- thpt Lạc Hồng: giá thành nội trú: 1.716.000 đ/tháng, phí bán trú: 660.000 đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày: 1.350.000 đ/tháng.

Xem thêm: Aop Trong Kinh Doanh Là Gì, Tư Vấn Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh

Trường trung học cơ sở – trung học phổ thông Nam Việt: phí tổn nội trú: 4.020.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.735.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.275.000 đ/tháng

Trường thcs – thpt Khai Minh: tầm giá nội trú: 2.000.000 đ/tháng, phí phân phối trú: 600.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 1.200.000 đ/tháng

Trường thpt Trần Quốc Toản: mức giá nội trú: 1.600.000 đ/tháng, phí bán trú: 800.000 đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày: 1.200.000 đ/tháng. Học tập 1 buổi/ngày: 600.000 đ/tháng

Trường thcs - thpt Ngọc Viễn Đông: học tập 2 buổi/ngày: một triệu đ/tháng.

Trường thcs – thpt Trí Đức: phí nội trú: 1.120.000 đ/tháng, phí cung cấp trú: 1.120.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 960.000 đ/tháng

Trường thcs - thpt Bạch Đằng: học 2 buổi/ngày: 900.000 đ/tháng.

Trường nhiều dân lập Hermann Gmeiner: Phí bán trú: 1.850.000 đ/tháng. Học 2 buổi/ngày: 520.000 đ/tháng. Học tập 1 buổi/ngày: 485.000 đ/tháng