Giới từ IN ON AT được thực hiện rất phổ cập trong anh văn giao tiếp và văn phạm tiếng anh cùng gây không hề ít nhầm lẫn cho người sử dụng. 


Trong bài viết này họ cùng tra cứu hiểu chi huyết cách dùng "IN, ON, AT" để chúng ta không còn bồn chồn khi sử dụng những giới tự "in, on, at" này.

Bạn đang xem: In on at dùng khi nào


1. Biện pháp dùng giới từ IN, ON, AT để chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời gian dài)

- Ta đặt "in" trước các từ chỉ thời hạn dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào những năm của thập niên 80)in February (vào mon hai)in this week (trong tuần này)in Summer (vào mùa hè)

*

biện pháp dùng giới trường đoản cú IN ON AT trong tiếng anh

Sử dụng "On": vào … (ngày trong tuần)

- Ta đặt "on" trước đầy đủ từ chỉ đa số ngày vào tuần, hoặc một thời gian nào đó.

on Sunday (vào ngày nhà nhật)on Monday (vào ngày sản phẩm công nghệ bảy)on this occasion (nhân cơ hội này)on this opportunity (nhân cơ hội này)

Sử dụng "At" : vào tầm … (giờ, khoảnh khắc)

- Ta để "at" trước từ bỏ chỉ mốc thời hạn rất ngắn rõ ràng như giờ đồng hồ giấc vào ngày.

at 2 o’clock (vào lúc 2 giờ)at that moment (vào cơ hội đó)at that time (vào lúc đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)


2. Phương pháp dùng giới từ IN, ON, AT để chỉ địa điểm chốn

Sử dụng "in": sinh sống … (trong một chỗ nào đó)

- Ta đặt "in" trước từ chỉ khoanh vùng địa lý rộng lớn lớn, hoặc tự chỉ vị trí lọt lòng, ngơi nghỉ trong lòng một cái gì đó.

in the bed (ở trên giường)in a box (ở trong một cái hộp)in this house (ở trong khu nhà ở này)in the street (ở trên tuyến đường phố)in thủ đô new york (ở New York)in Vietnam (ở Việt Nam)in Asia (ở châu Á)

Sử dụng "on": ở … (trên mặt một cái gì đó)

- Ta đặt "on" trước từ bỏ chỉ dụng cụ để chỉ vị trí tiếp xúc xung quanh phẳng của đồ vật đó.

on this table (ở trên bộ bàn này)on this surface (ở xung quanh phẳng này)on this box (ở trên dòng hộp này)

Sử dụng "at": ở … (nơi nào đó không cố thể)

- Ta để "at" trước tự chỉ xứ sở để chỉ địa điểm một bí quyết chung chung.

at school (ở trường)at the office (ở văn phòng)at home (ở nhà)at work (ở vị trí làm việc)

3. Bài bác tập áp dụng IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành những câu sau cùng với in, on, at.

1. Mary wants khổng lồ live & work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether lớn turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, mở cửa your book.........page 123 and we start the lesson.

Bài tập 2: Hoàn thành những câu sau cùng với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice & clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........home. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right và the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed & the sofa. (8).........this table, there is a máy tính and a phone. She stores her study materials (9).........the máy vi tính but she also uses it lớn watch films and listen lớn music. (10).........the wall, she hangs a clock, a picture và a shelf. It looks so great!

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau cùng với giới tự in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go to lớn work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go khổng lồ work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go to lớn practice.........7:00 a.m.

Xem thêm: Trường Trung Học Cơ Sở Tân Lập, Trường Thcs Tân Lập

5. I was born.........1992. I go to lớn work.........night. I go khổng lồ work 10:00 p.m. I work at night because I lượt thích to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

Bài tập 1:

1. In 2. On 3. At 4. At. 5. At - in 6. On 7. At - in 8. On

Bài tập 2:

1. In 2. at 3. In 4. On 5. On 6. In 7. At 8. On 9. In 10. On

Bài tập 3:

1. In - in - at 2. In - on 3. On - on - in - at 4. On - in - at 5. In - at


Hy vọng với phần phía dẫn chi tiết cách dùng In On At sinh sống trên các bạn đã hiểu rõ cách dùng 3 giới từ thông dụng này. Phần nhiều góp ý cùng thắc mắc những em hãy vướng lại nhận xét dưới bài viết để 

*
 ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.