Kết quả kỳ thi Olympic giờ Anh đất nước hình chữ s năm học 2016 - 2017

Bộ GD&ĐT vừa công bố Quyết định 1678/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2017, công nhận thành tựu thi Olympic giờ Anh trên mạng internet cấp đất nước hình chữ s năm học năm nhâm thìn - 2017. Kèm theo quyết định là danh sách tác dụng cuộc thi IOE toàn quốc, bao hàm danh sách chúng ta đạt giải cùng các giải thưởng của hội thi Olympic giờ đồng hồ Anh bên trên Internet dành cho học sinh thêm (IOE) năm học năm nhâm thìn – 2017.

Kết quả cuộc thi IOE cả nước được plovdent.com update đầy đủ cố nhiên danh sách chúng ta đạt giải.

Bạn đang xem: Ioe toán lớp 1 2 4+

Mời các bạn cùng cài đặt về nhằm xem đưa ra tiết.

Chúc mừng các em học tập sinh đạt giải cao trong kỳ thi IOE cấp đất nước hình chữ s năm học 2016 - 2017!


Nội dung quyết định 1678/QĐ-BGDĐT công nhận các kết quả thi Olympic giờ Anh trên mạng internet cấp toàn nước năm học năm 2016 - 2017, mời chúng ta cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO------------Số: 1678/QĐ-BGDĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc-------o0o-------

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt list học sinh giành giải vòng toàn quốc hội thi Olympic giờ Anhtrên Internet giành riêng cho học sinh càng nhiều năm học năm 2016 – 2017___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Xét đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học cùng Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt danh sách và cấp chứng từ chứng nhận cho những học sinh giành giải vòng thi toàn quốc cuộc thi Olympic giờ đồng hồ Anh bên trên Internet giành riêng cho học sinh diện tích lớn (IOE) năm học 2016 – 2017, gồm: Lớp 5: 1433 giải, vào đó: 97 giải Vàng; 191 giải Bạc; 377 giải Đồng; 765 giải Khuyến khích. Lớp 11:1420 giải, vào đó: 95 giải Vàng; 189 giải Bạc; 392 giải Đồng; 744 giải khích lệ (danh sách đính thêm kèm).

Điều 2: Ủy quyền mang đến Ban tổ chức triển khai cuộc thi ký kết giấy chứng nhận và phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo trao giấy chứng nhận cho các cá thể đạt giải vòng toàn quốc cuộc thi Olympic giờ Anh bên trên Internet dành riêng cho học sinh nhiều năm học năm 2016 – 2017.

Điều 3: Quyết định này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo tiểu học, Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học, Thủ trưởng những đơn vị có tương quan và những học sinh mang tên ở Điều 1 phụ trách thi hành quyết định này./.

Xem thêm: Ăn Trái Bí Xanh Và Bí Đao Có Phải Là Một Không? 2022 Ăn Trái Bí Xanh, Bí Đao Có Tác Dụng Gì

Nơi nhận:- Như điều 3;- bộ trưởng liên nghành (để b/c);- những Thứ trưởng;- Lưu: VT, vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

Lịch thi đấu World Cup