Liên kết ion được hình thành vì lực hút tĩnh điện giữa các ion với điện tích trái vệt (ion sở hữu điện tích dương với ion mang điện tích âm).

Bạn đang xem: Ion nào sau đây là cation


Vậy liên kết ion là gì? và liên kết ion được hình thành như vậy nào? những ion cation với anion được hình vì vậy sao? họ cùng khám phá qua nội dung bài viết này.


I. Sự sinh ra ion Cation với Anion

* Ion, Cation và Anion

a) Sự xuất hiện ion

- Nguyên tử trung hoà về điện. Lúc nguyên tử nhịn nhường hay thừa nhận electron, nó trở thành thành phần mang điện call là ion.

b) Cation là gì?

- Các nguyên tử sắt kẽm kim loại dễ dường (1, 2 hoặc 3) electron ở phần ngoài cùng để trở thành các ion sở hữu (1, 2 hoặc 3) đơn vị điện tích dương, điện thoại tư vấn là cation. 

 M → Mn+ + ne

* Ví dụ: Sự hình thành ion Cation Liti

 Li → Li+ + e

*

- những nguyên tử kim loại ngơi nghỉ lớp ngoài cùng có 1, 2, 3 electron phần đông dễ nhịn nhường electron để trở thành những ion dương.

 Na → Na+ + e

 Mg → Mg2+ + 2e

 Al → Al3+ + 3e

Cách gọi tên những cation: cation + tên kim loại

* Ví dụ: Na+ cation Natri.

c) Anion là gì?

- các nguyên tử phi kim dễ nhận thêm (1, 2 hoặc 3) electron để lớp ngoài cùng đạt đến thông số kỹ thuật bền của khí trơ tương ứng và trở thành các ion có (1, 2 hoặc 3) đơn vị năng lượng điện âm, call là anion.

 X + ne → Xn-

* Ví dụ: Sự có mặt ion Anion Flo

 F + 1e → F-

*

- các nguyên tử phi kim tiện lợi nhận 1, 2, hoặc 3 electron để lớp ngoài cùng đạt đến cấu hình bền của khí trơ và trở thành các ion âm.

 Cl + 1e → Cl-

 O + 2e → O2-

• Cách call tên những Anion: Anion + tên gốc axit (trừ O2- là anion oxit)

Ví dụ: F- anion Florua.

II. Ion 1-1 nguyên tử và Ion nhiều nguyên tử

1. Ion đối chọi nguyên tử là gì?

- Ion đơn nguyên tử là các ion khiến cho từ một nguyên tử. 

* Ví dụ: cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+ và anion F-, S2-.

2. Ion nhiều nguyên tử là gì?

- Ion đa nguyên tử là đều nhóm nguyên tử mang điện tích dương hay âm.

* Ví dụ: cation amoni NH4+ anion hiđroxit OH- , anion sunfat SO42+.

III. Sự hình thành liên kết ION

1. Links ion là gì?

- Định nghĩa: link ion là links được hình thành vì lực hút tĩnh điện giữa các ion sở hữu điện tích trái dấu.

2. Điều kiện hình thành liên kết ion

- links ion được ra đời giữa kim loại nổi bật và phi kim điển hình.

3. Đặc điểm của liên kết ion

không bão hòa và không định hướng.

* Ví dụ: Xét sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl. Nguyên tử mãng cầu (1s22s22p63s1) nhịn nhường 1 electron cho nguyên tử Cl (1s22s22p6), mặt khác nguyên tử Clo dìm 1 electron của nguyên tử mãng cầu để biến đổi thành anion Cl- (1s22s22p63s23p6), hoàn toàn có thể biểu diễn quá trình trên như sau:

*

*

- nhì ion được tạo ra thành sở hữu điện tích ngược vệt hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, làm cho phân tử NaCl:

 Na+ + Cl- → NaCl

- links giữa cation Na+ và anion Cl- là links ion.

- phản bội ứng hoá học trên có thể được màn biểu diễn bằng phương trình hoá học sau:

*

IV. Tinh thể ION

1. Tinh thể NaCl

- Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dựng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể NaCl các ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên đầy đủ đặn trên những đỉnh của những hình lập phương nhỏ. Xung quanh mỗi ion đều phải sở hữu 6 ion ngược dấu gần nhau như hình sau:

*

2. Đặc điểm chung của hợp chất ion

- Tinh thể ion rất bền bỉ vững, khá rắn, khó rét chảy và khó bay hơi. Vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion ngược vệt trong tinh thể ion rất lớn. 

* Ví dụ: ánh sáng nóng rã của NaCl là 8000C, của MgO là 28000C.

- các hợp chất ion hay tan các trong nước. Khi nóng chảy và khi hoà chảy trong nước, chúng dẫn điện, còn sinh hoạt trạng thái rắn thì không dẫn điện.

V. Bài xích tập về links ion

* bài xích 1 trang 59 SGK Hóa 10: Liên kết hóa học trong NaCl được sinh ra là do.

A. Hai hạt nhân nguyên tử hút electron khôn cùng mạnh.

B. Mỗi nguyên tử Na cùng Cl góp tầm thường 1 electron.

C. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành những ion trái dấu hút nhau.

D. Mãng cầu → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

Chọn lời giải đúng nhất

° Lời giải bài 1 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: D.Na → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

* bài 2 trang 59 SGK Hóa 10: Muối ăn uống ở thể rắn là

A. Những phân tử NaCl

B. Những ion Na+ và Cl-

C. Các tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên phần đa đặn trên mỗi đỉnh.

D. Những tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên gần như đặn thành từng phân tử riêng rẽ.

Chọn câu trả lời đúng nhất.

° Lời giải bài xích 2 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: C. Các tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên mọi đặn trên từng đỉnh.

* bài bác 3 trang 60 SGK Hóa 10: a) Viết thông số kỹ thuật electron của cation liti (Li+) với anion oxit (O2-).

b) phần lớn điện tích sinh hoạt ion Li+ và O2- do đâu mà có?


c) Nguyên tử khí thảng hoặc nào có thông số kỹ thuật electron như thể Li+ và nguyên tử khí thi thoảng nào có thông số kỹ thuật electron giống O2-.

d) bởi sao 1 nguyên tử oxi phối hợp được cùng với 2 nguyên tử liti?

° Lời giải bài xích 3 trang 59 SGK Hóa 10:

a) cấu hình electron của cation liti (Li+) là 1s2 và anion oxit (O2-) là 1s22s22p6.

b) Điện tích sinh hoạt Li+ do nhịn nhường đi 1e cơ mà có, điện tích ở O2- do O dấn thêm 2e mà có.

c) Nguyên tử khí hiếm He có thông số kỹ thuật electron tương đương Li+

 và Nguyên tử khí hãn hữu Ne có cấu hình electron giống như O2-.

d) bởi vì mỗi nguyên tử liti chỉ hoàn toàn có thể nhường 1e, mà một nguyên tử oxi thu 2e.

 2Li → 2Li+ + 2e;

 O + 2e → O2-;

 2Li+ + O2- → Li2O.

* bài xích 4 trang 60 SGK Hóa 10: Xác định số proton, notron, electron trong các nguyên tử và ion sau:

a) 

*

b) 

*

° Lời giải bài 4 trang 60 SGK Hóa 10:

- Số proton, notron, electron trong những nguyên tử với ion như sau (lưu ý theo thứ tự):

Nguyên tố_ số p. _ số e _ số n.

 

*
_ 1 _ 0 _ 1.

Xem thêm: Giỏi Ngay Cấu Trúc Be Supposed To V Trong 7 Phút, Cách Dùng Supposed To

 

*
 _ 18 _ 18 _ 22

 

*
_ 17 _ 18 _ 18

 

*
 _ 26 _ 24 _ 30

 

*
 _ đôi mươi _ 18 _ 20

 

*
 _ 16 _ 18 _ 16

 

*
 _ 13 _ 10 _ 14

* Bài 5 trang 60 SGK Hóa 10: So sánh số electron trong những cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

° Lời giải bài xích 5 trang 60 SGK Hóa 10:

Các ion Na+, Mg2+, Al3+ đều gồm 10 electron.

Vì ZNa = 11 ⇒ Na tất cả 11e ⇒ Na+ có 11 - 1 = 10e

ZMg = 12 ⇒ Mg có 12e ⇒ Mg2+ có 12 - 2 = 10e

ZAl = 13 ⇒ Al tất cả 13e ⇒ Al3+ có 13 - 3 = 10e


* bài 6 trang 60 SGK Hóa 10: Trong những hợp chất sau đây, chất nào đựng ion đa nguyên tử, nhắc tên các ion nhiều nguyên tử đó: