Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Joint là gì

*
*
*

joints
*

joint /dʤɔint/ danh từ địa điểm nối, côn trùng nối, đầu nối (giải phẫu) khớp (xương)out of joint: bơ vơ khớp, không đúng khớp; (nghĩa bóng) trục trặc, không ăn uống khớp, lộn bậy lung tung (thực đồ học) mấu, đốt (địa lý,ddịa chất) khe nứt, thớ nứt (ở khối đá...) súc làm thịt (pha ra) (kỹ thuật) mọt hàn, mọt nối, côn trùng ghép; khớp nối, bạn dạng lề (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ổ lưu lại manh, ổ lẳng lơ lén lút, tiệm lén hút; hắc điếmto put someone"s nese out of joint (xem) nose tính từ phổ biến (giữa nhị hay nhiều người)joint efforts: cố gắng chung (của hai hay các người)a joint communiqué: thông cáo chungduring their joint lives: (pháp lý) trong khi cả hai bạn (tất cả) đều còn sống ngoại cồn từ nối lại bởi đoạn nối, ghép lại bởi đoạn nối cắt tại hầu như đoạn nối; chia ra từng đoạn trát xi măng vào khe nối của (tường...) bào cạnh (tấm ván) nhằm ghép

*

*

*

n.

a disreputable place of entertainmentjunction by which parts or objects are joined together

v.

fit as if by joints

The boards fit neatly

fasten with a jointseparate (meat) at the joint

adj.

united or combined

a joint session of Congress

joint owners

affecting or involving two or more

joint income-tax return

joint ownership

involving both houses of a legislature

a joint session of Congress
Xem thêm: Con Người Là Chủ Thể Của Lịch Sử Và Là Mục Tiêu Phát Triển Của Xã Hội

English Synonym and Antonym Dictionary

joints|jointed|jointingsyn.: articulate articulatio articulation join junction juncture marijuana cigarette reefer roast spliff stick