Trong không khí cho khía cạnh phẳng (P) chứa đường trực tiếp d và con đường cong (C). Lúc quay khía cạnh phẳng (P) xung quanh d một góc 360othì đường cong (C) khiến cho một hình được hotline là khía cạnh tròn xoay.

Bạn đang xem: Khái niệm mặt tròn xoay

*

2. Phương diện nón tròn xoay

a. Định nghĩa

- Trong phương diện phẳng (P), cho hai tuyến đường thẳngd với d' giảm nhau trên O và chế tạo thành góc(alphaleft(0^o

Khi quay mặt phẳng (P) xung quanh d thì đường thẳng d' xuất hiện một mặt được điện thoại tư vấn là mặt nón tròn xoay (Mặt nón).

- O được điện thoại tư vấn là đỉnh của phương diện nón, d là trục và d' là con đường sinh. Góc(2alpha) được gọi là góc nghỉ ngơi đỉnh của mặt nón.

*

b. Hình nón tròn xoay

- đến tam giác AOB vuông trên O. Khi quay tam giác quanh trục OA thì đường gấp khúc ABO tạo nên thành hình nón tròn xoay (Hình nón).

Hình tròn (O; OB) là mặt đáy của hình nón, Alà đỉnh, AB là con đường sinh.

*

- diện tích s xung xung quanh của hình nón tròn xoay bằng một nửa tích của độ dài mặt đường tròn đáy với độ dài mặt đường sinh.Tức là nếu bán kính đáy của hình nón là r, độdài mặt đường sinh là l thì diện tích s xung quanh của hình nón được tính theo công thức:

(S_xq=pi rl)

- diện tích toàn phần của hình nón bằng tổng diện tích s xung quanh và ăn mặc tích đáy:

(S_tp=S_xq+S_đ=pi rl+pi r^2)

c, Khối nón tròn xoay

- Khối nón tròn chuyển phiên là phần không gian được giới hạn bởi một hình nón tất cả hình nón đó.

- Thể tích V của khối nón tròn chuyển phiên có diện tích s đáy B và độ cao h là:

(V=frac13Bh)

3. Khía cạnh trụ tròn xoay

a. Định nghĩa

Mặt trụ tròn xoaylà hình tròn trụ xoay sinh vì chưng đường trực tiếp l khi xoay quanh một con đường thẳng(Delta)song tuy nhiên với l.

Khi kia (Delta)được gọi là trục, R là bán kính và l là mặt đường sinh. Phương diện trụ có trục(Delta), nửa đường kính R là tập hợp các điểm cách(Delta)một khoảng chừng bằng R.

*

b. Hình tròn trụ tròn xoay

- hình tròn trụ tròn xoay là hình sinh bởi 4 cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh mộtđường vừa phải của hình chữ nhật đó.

*

- Đường tròn (A; AD) với (B; BC) là hai đáy của hình trụ, AD là bán kính và CD là độ dài mặt đường sinh.

Xem thêm: Cách Khôi Phục Dữ Liệu Đã Xóa Trên Google Drive 2022, Xóa Và Khôi Phục Các Tệp Trong Google Drive

- diện tích xung xung quanh của hình trụ tròn xoay bằng tích chu vi mặt đường tròn đáy cùng độ dài con đường sinh. Tức là nếu lòng của hình tròn tròn xoaylà hình trụ bán kính r, độ dài đường sinh là l thì diện tích xung xung quanh của hình trụ đó được tính theo công thức:

(S_xq=2pi rl)

- diện tích s toàn phần của hình trụbằng tổng diện tích s xung quanh và diện tích đáy:

(S_tp=S_xq+S_đ=2pi rl+2pi r^2)


- Khối trụ là hình trụ cùng với phần bên trong hình trụ đó.

Khối trụ là hình tròn trụ xoay sinh bởi một hình chữ nhật ( kể cả những điểm vào nó) khi xoay quanh một con đường trung bình của hình chữ nhật. Call h cùng R là chiều cao và bán kính của khối trụ thì thể tích khối trụ là