In on at là cha giới từ phổ cập nhất trong giờ Anh. Mặc dù nhiên, bộ cha giới từ này lại gây không hề ít nhầm lẫn cho họ khi sử dụng. Thâu tóm được vụ việc đó, team ngũ thầy giáo của Wow English đang tổng thích hợp lại toàn thể kiến thức về tía giới từ in on at trong giờ đồng hồ Anh. Cùng tò mò nhé!


*

bí quyết dùng giới từ bỏ in on at để chỉ thời gian

Đối với giới tự IN chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng giới từ IN để duy nhất khoảng thời gian chung bình thường hoặc một khoảng thời gian dài (năm, những mùa, các tháng, những buổi trong ngày,… ). Nó thường được thực hiện cùng các từ chỉ thời hạn như: 

+ In Winter; In Summer

+ In September; In January

+ In the afternoon; In the evening

+ In 2019

+ In the 80’s

+ In two days; In one week

Đối cùng với giới trường đoản cú ON chỉ thời gian

Chúng ta dùng giới từ ON để chỉ một khoảng tầm thời gian cụ thể hơn như những ngày vào tuần, ngày tháng cụ thể hay một dịp nghỉ lễ hội nào đó. Nó thường được áp dụng cùng những từ chỉ thời hạn như:

+ On Monday; On Thursday

+ On July 16th, 2020

+ On Wednesday afternoon

+ On Thanksgiving Day; On Teachers’ Day (vào đúng 1 ngày)

Đối với giới từ bỏ AT chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng giới từ AT để chỉ một thời hạn cụ thể, một giờ chủ yếu xác, 1 thời điểm trong ngày hoặc một dịp sệt biệt rất có thể kéo lâu năm vài ngày. Nó thường được sử dụng cùng những từ chỉ thời gian như:

+ At 6 o’clock; At 8 p.m

+ At night; At noon

+ At Easter

+ At the age of 50

+ At that time; At the present

Chú ý một số trong những trường hợp dễ nhầm

Ngày

Buổi vào ngàyDịp sệt biệt

Ngoại lệ

ON

IN: các buổi lớn trong thời gian ngày như morning, afternoon, evening.

Bạn đang xem: Khi nào dùng on in at

AT: các buổi bé dại trong ngày, thường xuyên nằm ở thời hạn giao thân 2 buổi lớn trong thời gian ngày như night, noon.

ON: chỉ một ngày lễ rõ ràng như On Chrismas Day (ngày giáng sinh) 

AT: chỉ một cơ hội lễ rất có thể kéo dài các ngày như At Chrismas (chỉ cả ngày lễ giáng sinh)

Đối với trường đoản cú WEEKEND, ta rất có thể dùng cả 3 giới từ. Mặc dù nhiên, khi sử dụng với at, ta không tồn tại mạo từ the.

In the weekend On the weekendAt weekend

phương pháp dùng giới từ bỏ in on at để chỉ địa điểm

Đối với giới từ IN chỉ địa điểm

Cũng giống như để chỉ thời gian, bọn họ dùng IN để chỉ một khu vực địa lý to lớn (thế giới, khu đất nước, thành phố,… )

IN còn được dùng để làm chỉ địa điểm Ở TRONG đồ vật gi đó.

IN hay được sử dụng trong các trường hòa hợp như:

+ In Vietnam, In Australia

+ In da Nang, In Bangkok

+ In the world 

+ In Asia

+ In the box

Đối cùng với giới tự ON chỉ địa điểm

Chúng ta sử dụng giới từ bỏ ON nhằm chỉ các địa điểm cụ thể hơn như thương hiệu đường,… 

ON cũng được dùng để chỉ địa điểm Ở BÊN TRÊN, Ở TRÊN BỀ MẶT một đồ gia dụng gì đó.

ON thường được sử dụng trong các trường đúng theo như: 

+ On quang Trung street; On Hai ba Trung street

+ On the table

+ On the earth (trên mặt phẳng trái đất; khác với In the world: chỉ cầm giới)

+ On a train; On a taxi

Đối với giới trường đoản cú AT chỉ địa điểm

Chúng ta sử dụng giới từ AT để chỉ các địa điểm chính xác, có showroom cụ thể hay các địa điểm bé dại như nhà, trường học, một góc như thế nào đó,…

AT cũng được sử dụng để chỉ địa chỉ ở tận cùng, ở dưới cùng. 

AT thường được sử dụng trong số trường đúng theo như:

+ At 45 Tran Phu Street

+ At home; At hospital

+ At the over of something

+ At the corner 

Chú ý một trong những trường hợp dễ dàng nhầm
Địa chỉĐịa điểm

ON: được sử dụng khi chỉ mang tên đường 

AT: được cần sử dụng khi có không thiếu cả số nhà thế thể

Khi nói về cùng một địa điểm, IN – ON – AT chỉ vị trí khác nhau của sự vật. 

Ví dụ: 

at sea (ở biển)on the sea (trên bề mặt biển)in the sea (trong lòng biển

bài xích tập áp dụng giới từ bỏ in on at

Bài tập

Bài 1: Điền đúng giới tự vào khu vực trống

1. His birthday is …………. June.

2. Lisa has a class …………….. Noon.

3. Can we meet …………… the next Saturday?

4. My mother always go lớn the market …………… the morning.

5. My family live …………. 89 Orange Street.

6. I was born ……….. 1989.

7. Our aunt works ……………… Russia.

8. My grandfather does exercise …………………. 6 a.m.

9. We are walking ……………… the beach.

10. Hindra tries to avoid going out ………….. Night.

11. Did his father work …………….. Hanoi last year?

12. We always go to domain authority Lat ………………….. Vacation.

13. He is watching TV …………………. The moment.

14. Layla is going khổng lồ have a tiệc ngọt …………… Saturday evening.

15. He’ll meet me …………… the corner of the street …………… 9 o’clock.

16. We was …………… the theater watching a play when you called last night.

17. Larry is …………….. A plane lớn Ho đưa ra Minh city.

18. My mom is cooking dinner ……………. The kitchen.

19. Bob is waiting for you …………. The bus stop.

20. She’ll come here ……………… three weeks.

Bài 2: chọn giới từ bỏ đúng để xong các câu sau

1. The lady IN/ON the red dress is beautiful.

2. He always gets up IN/AT 6 o’clock IN/AT the morning.

3. Would you like to join us for lunch AT/ON Friday?

4. My brother và I often go khổng lồ the swimming pool AT/ON weekend.

5. My best friend lives AT/ON Tran bầu Tong street.

6. Everest Mount is the highest mount ON/IN the world.

7. My kid is sitting ON/IN the red chair.

8. Mr.Steward always walks around his house IN/AT the evening after dinner.

Xem thêm: Cách Tính Nguyên Hàm Bằng Máy Tính 580Vnx, Khối Lớp 12

9. Hurry up! The train will leave AT/IN some minutes.

10. What time vày you sleep IN/AT night?

Đáp án chi tiết

Bài 1

1. In

2. At

3. On

4. In

5. At

6. In

7. In

8. At

9. On

10. At

11. In

12. On

13. At

14. In

15. At/at

16. At

17. On

18. In

19. At

20. In

Bài 2

1. In

2. At/in

3. On

4. At

5. On

6. In

7. On

8. In

9. In

10. At

Hãy nhằm Wow English là địa điểm học giờ đồng hồ anh giao tiếp cuối cùng của bạn, với bảo hiểm chuẩn chỉnh đầu ra bởi hợp đồng kèm thẻ bh kiến thức trọn đời!