Khi muốn nói về tương lai trong tiếng anh, có khá nhiều cấu trúc bạn có thể sử dụng. Trong đó, “Will” cùng “Shall” được dùng nhiều độc nhất bởi kết cấu đơn giản. Tuy nhiên, chúng cũng tương đối dễ gây nhầm lẫn. Vậy cách dùng will với shall vào thì tương lai đơn biệt lập ra sao? Hãy đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé!


*

Hàng triệu trẻ nhỏ đã vạc triển năng lực ngôn ngữ của mình thông qua các ứng dụng học hành của plovdent.com

Đăng ký ngay để được plovdent.com tư vấn miễn phí tổn về thành phầm và suốt thời gian học cho con.

Bạn đang xem: Khi nào dùng will khi nào dùng shall


Ý nghĩa Will và Shall

Will cùng Shall đều tức là “SẼ” (làm gì, xảy ra,....). Tuy nhiên, trong từng ngôi trường hợp rõ ràng thì cách áp dụng 2 từ này lại khác nhau.

Thông thường khi biểu đạt 1 sự việc hay hành động ở thì sau này đơn, chúng ta cần kết hợp động từ khuyết thiếu thốn “will” cùng dạng nguyên thể của cồn từ chủ yếu (V-inf). Shall thường không được áp dụng nhiều trong tiếng Anh hiện nay đại, ngoài trường hợp lưu ý hoặc giới thiệu lời ý kiến đề nghị giúp đỡ. Cụ thể về kết cấu và phương pháp dùng sẽ được đề cập ở đoạn tiếp theo.

Cách cần sử dụng Will cùng Shall trong thì tương lai đơn

Nhằm giúp đỡ bạn hiểu rõ sự khác biệt trong cách dùng Will và Shall, plovdent.com sẽ phân tách sẻ cấu tạo câu khi thực hiện với 2 trường đoản cú này kèm các trường hợp và lấy một ví dụ minh họa.

Thì tương lai đơn khi nào dùng Shall?

Trước đây, Shall thường xuyên được sử dụng thay thế sửa chữa cho Will và chúng ta có thể tìm được tương đối nhiều ví dụ trong văn nói. Trong tiếng anh hiện đại, chúng ta ưu tiên sử dụng Will vào câu xác định và bao phủ định nhiều hơn. Tuy nhiên, Shall vẫn được sử dụng trong thắc mắc với “I” với “We”, nhất là trong giờ Anh - Anh.

Cấu trúc câu khi thực hiện với SHALL

Câu khẳng định:


Số ít

Số nhiều

I shall + V

We shall + V

You shall + V

You shall + V

He/ she/it shall + V

They shall + V


Câu che định:


Số ít

Số nhiều

I shall not/ shan’t + V

We shall not/ shan’t V

You shall not/ shan’t V

You shall not/ shan’t V

He/ she/it shall not/ shan"t V

They shall not/ shan’t V


Câu nghi vấn:


Số ít

Số nhiều

Shall I + V + …?

Shall we + V + …?

Shall you + V + …?

Shall you + V + …?

Shall he/she/it + V + …?

Shall they + V + …?


Cách cần sử dụng SHALL

Chúng ta áp dụng Shall trong 5 ngôi trường hợp dưới đây:

Đưa ra lời kiến nghị với I/ we

Ex: Shall I make some lunch?

Where shall I drop you off? Outside your office?

Đưa ra lưu ý với I/we

Shall we go lớn the park later?

Who shall we invite lớn the party?

Diễn tả 1 nguyên lý bắt buộc

Applicants shall provide evidence of their qualifications.

Bày tỏ 1 lời hứa

Ex: We shall bởi everything we can khổng lồ solve the problem.

Chúng tôi đã làm mọi thứ hoàn toàn có thể để xử lý vấn đề này).

Diễn tả một hành động, vấn đề trong tương lai

The tests shall be carried out by an independent body.

(Các test nghiệm vẫn được thực hiện bởi 1 cơ sở độc lập).

Khi nào dùng WILL vào thì sau này đơn

Công thức cơ bạn dạng và phổ cập nhất để nói đến tương lai là “Will”. Cấu tạo với Will rất giản đơn vì bí quyết chia giống như nhau đối với mọi công ty ngữ và bạn không yêu cầu thay đổi bất kỳ điều gì ở rượu cồn từ.

Cấu trúc câu với WILL

Câu khẳng định:


Số ít

Số nhiều

I will + V (I’ll + V)

We will + V (We’ll + V)

You will + V (You’ll + V)

You will + V (You’ll + V)

He/ she/it will + V (He/she/it’ll + V)

They will + V (They’ll + V)


Câu tủ định:


Số ít

Số nhiều

I will not/ won’t + V

We will not/ won’t V

You will not/ won’t V

You will not/ won’t V

He/ she/it will not/ won"t V

They will not/ won’t V


Câu nghi vấn:


Số ít

Số nhiều

Will I + V + …?

Will we + V + …?

Will you + V + …?

Will you + V + …?

Will he/she/it + V + …?

Will they + V + …?


Cách dùng cấu trúc WILL

Chúng ta sử dụng Will trong 6 trường hợp sau đây:

Diễn tả sự việc, hành vi ở tương lai.

Ex: We’ll be at the khách sạn until 8pm.

(Chúng ta đã ở khách hàng sạn thời gian 8h tối).

Đưa ra 1 dự đoán

Ex: The world population will grow a lot in the next 50 years.

(Dân số quả đât sẽ tăng không ít trong 50 năm nữa).

Diễn tả 1 ra quyết định tại thời khắc nói.

Ex: (The phone rings) I’ll answer it.

((Điện thoại reo). Tôi đã trả lời).

Đưa ra 1 yêu thương cầu

Ex: Will you bring some more water please?

(Bạn vui tươi mang thêm nước được không?)

Bày tỏ 1 lời hứa hoặc đề nghị

Ex: She’ll help you finish the work, don’t worry.

(Cô ấy để giúp đỡ bạn ngừng công việc, đừng lo lắng).

Nói về hậu quả trong câu điều kiện.

Ex: If it rains, I’ll take my umbrella.

(Nếu trời mưa, tôi sẽ sở hữu ô).

Như vậy, bạn cũng có thể thấy sự biệt lập giữa bí quyết dùng Will cùng Shall trong thì tương lai đơn:

Sử dụng “Will” đến câu khẳng định, tủ định sau này và cũng sử dụng để yêu thương cầu.

Sử dụng Shall cùng với cấu trúc thắc mắc nếu ao ước đưa ra 1 lời đề nghị, nhắc nhở với I/ we. Đối với các tuyên tía trang trọng, đặc biệt là các quy định, nghĩa vụ, chúng ta cũng sử dụng kết cấu với Shall.

Bài tập biệt lập thì tương lai đơn lúc nào dùng Shall - Will

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. I"m so excited about our party! It ___ so much fun!

A. ‘ll be B. Be C.’s being

2. Yes! But if we don"t arrange things soon, we ___ ready.

A. Don’t will be B. Won’t be C. ‘re not

3. ___ you remind me lớn send the invitations?

A. Shall B. Vị C. Will

4. Sure. ___ I start phoning some caterers?

A. Will B. Vì C. Shall

5. No, don"t worry. I ___ my friend Alec to bởi the food.

A. "m asking B. "ll ask C. Ask

6. What ___ about the music?

A. We shall bởi vì B. Shall we vị C. Will we lớn do

7. If we can find a band, everyone ___ that!

A. Will love B. Shall love C. Are loving

8. True. But the building regulations say: Tennants ___ noise after 11pm.

A. Will make B. Are not making C. Shall not make

9. Oh right. We ___ just use my stereo then.

A. "re B. Shall C. "ll

10. A: I"m hungry. B: _____ make some bacon & eggs.

A. I’ll B. Shall I C. Shall we

11. I hope _____ see you again one day.

A. I’ll B. Shall I C. Shall we

12. A: _____ go khổng lồ a restaurant tonight? B: Yes. That"s a great idea.

A. I’ll B. Shall I C. Shall we

13. I don"t think _____ go out this weekend. I"m very tired.

A. I’ll B. Shall I C. Shall we

14. _____ always love you.

A. I willl B. Shall I C. Shall we

15. A: It"s very hot in this room. B: _____ xuất hiện the windows?

A. I’ll B. Shall I C. Shall we

Bài 2: Điền “Shall” hoặc “Will” để kết thúc câu

1. …………………… the messenger wait for the reply?

2. ………………….. I carry this bag for you?

3. He …………………… . Be talking all the time without doing anything.

4. This machine ………………….. Work well without giving you any trouble.

5. ………………… .. You give me your dictionary?

6. …………………… you be kind enough khổng lồ lend me your car?

7. On receipt of this letter you ………………… .. Leave for Mumbai at once.

8. ………………… you come with me?

9. Tell him that he …………………… never repeat that mistake.

10. …………………… .. I put the heating on?

Bài 3: áp dụng từ gợi ý và xong xuôi câu:


1. Peter needs khổng lồ study more or he ________ the exam.

2. A: Shall we watch a film? B: Good idea! I ________ the TV.

3. A: ________ you at your office tomorrow morning? B: Yes, I"ll be there all morning.

4. I"m not sure Sandra ________ the job. They interviewed a lot of people for the same job.

5. He ________ the election. Very few people will vote for him & he"ll lose.

6. A: When ________ I ________ you again? B: I don"t know. I hope you"ll see me very soon.

7. I don"t think he ________ lớn the party. He doesn"t lượt thích big parties.

8. I"m sorry but I ________ you the money. I have no money.

9. Vày you think they ________ the match?

10. Perhaps I ________ at trang chủ tonight. I want to lớn relax & watch a movie.

Đáp án bài xích tập

Bài 1:


1. Won’t pass/ will not pass

2. ‘ll turn on/ will turn on

3. Will…be

4. Will get

5. Will not win

6. Will…see

7. ‘ll come (will come)

8. Will not lend (won’t lend)

9. ‘ll win (will win)

10. ‘ll stay (will stay)


Qua nội dung bài viết trên, các bạn học có thể dễ dàng nhận biết cách cần sử dụng will và shall vào thì sau này đơn khác biệt như cụ nào. Cùng với bài rèn luyện minh họa, plovdent.com hi vọng bạn đã nuốm chắc kiến thức và kỹ năng này và chuẩn bị để sử dụng trong các bài tập tổng hợp, tình huống thực tế.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Đà Nẵng Năm 2021, Đề Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Năm 2021

Chúc các bạn học tốt!


https://www.wallstreetenglish.com/exercises/difference-between-shall-will-future-tense#:~:text=Will%20or%20Shall%3F,shall%27%20in%20the%20question%20form.

https://grammar.collinsdictionary.com/easy-learning/when-do-you-use-shall-and-will-in-english