+ khi sóng âm truyền qua những môi trường khác biệt thì tần số của chính nó không vắt đổi


Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm sau đây !

615 bài bác tập Sóng cơ vào đề thi demo Đại học có giải mã (trường không chăm - Phần 2) !!


*