Để tính khoảng cách giữa nhì mặt phẳng song song $(alpha ):ax + by + cz + d = 0$ cùng $(eta ):ax + by + cz + D = 0$ $(d e D).$ ta dùng bí quyết tính dưới đây.

*
*
*
*
*

Trung điểm $I$ của $AD$ là $I(0;2;1).$ phương diện phẳng $(Q)$ qua $C(0;2;0)$ và bao gồm một vectơ pháp đường là $vec n_Q = = ( – 1; – 3;0)$, bao gồm phương trình:

$(Q): – 1(x – 0) – 3(y – 2) – 0(z – 0) = 0$ $ Leftrightarrow – x – 3y + 6 = 0.$

Vậy $d(O;(P)) + d(O;(Q))$ $ = frac9sqrt 10 + 5sqrt 6 15.$

Chọn giải đáp B.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tứ điểm $A(1;1;0)$, $B(3;1; – 2)$, $C(0;2;0)$ với $D( – 1;3;2).$ call $vec n(1;b;0)$, $(b in R)$ là 1 trong những vectơ pháp con đường của mặt phẳng qua $B$, $C$ và cách đều $A$, $D.$ Tính $b^2.$

A. $16.$

B. $1.$

C. $4.$

D. $9.$

Lời giải:

Kiểm tra được: $| overrightarrowA B, overrightarrowA C> .


Bạn đang xem: Khoảng cách 2 mặt phẳng


Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Đúng Với Ngành Công Nghiệp ?

overrightarrowA D=-4 eq 0 Rightarrow A, B, C, D$ không đồng phẳng. Vậy tồn tại nhì mặt phẳng chứa $B$, $C$ và phương pháp đều nhì điểm $A$, $D$ là:

+ Trường thích hợp 1: mặt phẳng chứa $B$, $C$ và tuy vậy song với con đường thẳng $AD.$

Mặt phẳng $(P)$ qua $C(0;2;0)$ và bao gồm một vectơ pháp con đường là $vec n_P = = ( – 2;2; – 4).$

+ Trường hợp 2: phương diện phẳng cất $B$, $C$ và đi qua trung điểm $I$ của đoạn trực tiếp $AD.$

Trung điểm $I$ của $AD$ là $I(0;2;1).$

Mặt phẳng $(Q)$ qua $C(0;2;0)$ và bao gồm một vectơ pháp con đường là $vec n_Q = = ( – 1; – 3;0).$

Theo trả thiết $vec n(1;b;0)$ $ = vec n_Q = ( – 1; – 3;0)$ $ Rightarrow b = 3.$