Trong hình học, một hình chóp là 1 trong khối đa diện được hình thành bằng cách kết nối một điểm của một đa giác và một điểm, được call là đỉnh. Từng cạnh cơ sở và đỉnh chế tác thành một hình tam giác, được call là mặt bên. 

Hình chóp đầy đủ (hình chóp đa giác đều) là hình chóp có những mặt bên là tam giác cân, cùng đáy là hình đa giác phần nhiều (tam giác đều, hình vuông,…)

2. Cách làm tính thể tích hình chóp đều

- Thể tích hình chóp đều: V = 1/ 3 S.h

Trong đó: S là diện tích s đáy, h là chiều cao

- Thể tích hình chóp cụt đều: 

*

Trong đó: 

+ B với B’ theo lần lượt là diện tích của đáy mập và đáy nhỏ tuổi của hình chóp cụt đều.

Bạn đang xem: Khối chóp tứ giác đều

+ h là chiều cao (khoảng giải pháp giữa 2 phương diện đáy).

II. Hình chóp tứ giác mọi là gì?

1. Định nghĩa hình chóp tứ giác mọi là gì?

Hình chóp tứ giác hầu hết là hình chóp bao gồm đáy là hình vuông và mặt đường cao của chóp trải qua tâm lòng (giao của 2 đường chéo cánh hình vuông).

*
Hình chóp tứ giác mọi là hình chóp gồm đáy là hình vuông

2. Hình chóp tứ giác đều phải có các tính chất sau:

- Đáy là hình vuông

- Các kề bên bằng nhau

- Tất cả các mặt mặt là các tam giác cân bằng nhau

- Chân mặt đường cao trùng cùng với tâm mặt đáy (tâm lòng là giao điểm 2 con đường chéo

- Tất cả các góc sinh sản bởi kề bên và mặt đáy bằng nhau

- Tất cả những góc tạo ra bởi các mặt mặt và dưới mặt đáy đều bằng nhau

Ví dụ: ta tất cả hình chóp tứ giác các SABCD thì:

Tứ giác ABCD là hình vuông vắn có tâm O.

SO vuông góc mặt phẳng ABCD

SA=SB=SC=SD

(SA; (ABCD))=(SB;(ABCD))=(SC;(ABCD))=(SD;(ABCD))

3. Thể tích hình chóp tứ giác đều

Công thức V = (1/3).Sđáy.h

Trong đó:

+ V: Thể tích hình chóp tứ giác đều.

+ Sđáy: diện tích s đáy hình chóp tứ giác đều.

+ h: chiều cao hình chóp tứ giác đều.

4. Cách làm tính diện tích s xung quanh hình chóp tứ giác đều

Công thức: Sxq = 4.S

Trong đó:

+ Sxq: diện tích xung quanh hình chóp tứ giác đều.

+ S: diện tích s mặt mặt hình chóp tứ giác đều.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình chóp tứ giác đều

Công thức: Stp = Sxq + Sđáy

Trong đó:

+ Stp: diện tích toàn phần hình chóp tứ giác đều.

+ Sxq: diện tích xung xung quanh hình chóp tứ giác đều.

+ Sđáy: diện tích đáy hình chóp tứ giác đều.

III. Rõ ràng hình chóp tam giác đa số và hình chóp tứ giác đều

- Hình chóp tam giác những theo đình tức thị hình chóp đều phải có đáy là tam giác (mặt bên là tam giác cân, chưa đều).

- Hình chóp tứ giác hầu như theo tư tưởng là hình chóp đều phải có đáy là tứ giác (lúc này đáy là hình vuông, mặt bên là tam giác cân).

Mối liên hệ giữa hình chóp tam giác rất nhiều và tứ diện hầu hết là gì?

- Hình chóp tam giác những có bên cạnh chưa chắc bằng cạnh đáy, chóp tam giác đều phải sở hữu thêm điều kiện cạnh bên bằng cạnh lòng là tứ diện đều.

- Hình tứ diện đều là 1 trong hình chóp tam giác đều đặc trưng (có thêm ở bên cạnh bằng cạnh đáy).

IV. Một số để ý khi làm bài xích hình chóp tứ giác đều

- bởi hình chóp tứ giác đều có khá nhiều công thức và những dạng bài bác tập khác nhau vậy buộc phải cần áp dụng đúng phương pháp vào từng trường hợp.

- khi bấm máy tính vắt tay, các bạn cần cảnh giác bấm cho đúng khi các công thức có phân số.

- những công thức bên trên chỉ vận dụng cho bài tập hình chóp tứ giác đều, nếu như khách hàng áp dụng vào những hình chóp không giống sẽ có tác dụng sai kết quả. Hãy đọc kỹ đề trước lúc áp dụng và bắt buộc phân biệt rõ sự không giống nhau giữa các loại hình chóp.

- nắm vững các tính chất của hình tứ giác các để vận dụng giải những bài tập tương quan đến lý thuyết, chứng minh.

- để ý về đơn vị khi thực hiện các câu hỏi hình học tập nói bình thường và bài xích toán liên quan đến hình chóp tứ giác các nói riêng.

Xem thêm: Phép Chia Lớp 3 Có 4 Chữ Số Có Bốn Chữ Số Cho Số Có Một Chữ Số

V. Ví dụ bài xích tập:

Tính thể tích V của khối chóp tứ giác đều phải sở hữu tất cả các cạnh bởi a.