Mol là lượng chất bao gồm chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của hóa học đó, đó là đại lượng được những nhà khoa học lời khuyên để có thể xác định số lượng nguyên tử của một chất tham gia phản ứng hoá học.

Bạn đang xem: Khối lượng mol có kí hiệu là


Vậy Mol là gì? biện pháp tính trọng lượng mol cùng thể tích mol của hóa học khí như thế nào? là thắc mắc của không ít em học tập sinh. Trong bài viết này bọn họ cùng đi tìm kiếm câu trả lời cho các thắc mắc của trên và áp dụng giải những bài tập về mol. 


I. Mol là gì, Số Avogadro là gì?

Định nghĩa: Mol là lượng chất có chứa số hạt đơn vị chức năng của nguyên tử hoặc phân tử chất đó. 

- bởi thế trong n mol hóa học thì bao gồm N = NA.n nguyên tử xuất xắc phân tử của chất đó.

- Mol là một trong đơn vị thống kê giám sát cơ bạn dạng thuộc hệ quy chuẩn chỉnh SI sử dụng cho các hạt vi mô.

 Số Avogadro là gì: Hằng số 6,02214129(27).1023 được điện thoại tư vấn là hằng số Avogadro (ký hiệu NA). Để đối kháng giản, trong vô số nhiều bài tập hóa học ta có thể làm tròn NA = 6,022.1023 hoặc 6.1023.

• Lưu ý: Khái niệm mol nguyên tử với mol phân tử là rất khác nhau.

 - Mol nguyên tử của một nguyên tố là lượng nguyên tố đó gồm chứa NA nguyên tử của nguyên tố đó.

 - Mol phân tử của một chất là lượng chất chứa NA phân tử của hóa học đó.

Ví dụ: 1 mol nguyên tử oxi bao gồm chứa 6,022.1023 nguyên tử oxi; 

 1 mol phân tử oxi (O2) có chứa 6,022.1023 phân tử O2.

 1 mol nguyên tử đồng là một trong lượng đồng bao gồm chứa na nguyên tử Cu.

II. Cân nặng mol là gì?

• khối lượng mol của một hóa học là cân nặng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Cân nặng mol được kí hiệu là M.

• trọng lượng mol nguyên tử tuyệt phân tử của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối giỏi phân tử khối của hóa học đó.

Ví dụ: - Khối lượng mol nguyên tử cacbon: MC = 12 (g/mol).

 - cân nặng mol nguyên tử nito: MN = 14 (g/mol).

 - trọng lượng mol phân tử nito: MN2 = 28 (g/mol).

 - trọng lượng mol phân tử amoniac: MNH3 = 17 (g/mol).

Công thức (cách) tính khối lượng mol nguyên tử

*

 - vào đó: 

 M là trọng lượng mol hóa học (bằng nguyên tử khối hay phân tử khối của hóa học đó), tính bởi g/mol. m là khối lượng của chất đó, đơn vị (g). n là số mol chất, tính bằng (mol).

III. Thể tích mol của chất khí là gì?

- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm vì chưng N phân tử của chất khí đó.

- trong cùng đk nhiệt độ, áp suất, 1 mol của bất kể chất khí nào cũng chiếm một thể tích bằng nhau.

- Thể tích mol của chất khí bằng nhau ở cùng đk nhiệt độ và áp suất

- Ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh (0ºC, 1 atm), 1 mol hóa học khí có thể tích 22,4 lít, nghĩa là:

 VH2 = VO2 = VSO2 = 22,4 lít.

– Ở điều kiện thông thường (20 ºC, 1 atm), 1 mol chất khí có thể tích 24 lít.

Công thức (cách) tính mol của hóa học khí ở đk tiêu chuẩn:

- Để tính số mol chất khí sinh sống đktc trải qua thể tích ta bao gồm công thức

*

- vào đó: 

n: số mol khí (mol).V: thể tích khí nghỉ ngơi đktc (l).

IV. Bài xích tập về Mol

Bài 1 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy cho thấy số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng hóa học sau:

 a) 1,5 mol nguyên tử Al.

 b) 0,5 mol nguyên tử H2.

 c) 0,25 mol phân tử NaCl.

 d) 0,05 mol phân tử H2O.

* giải mã bài 1 trang 65 SGK hoá 8:

 a) 1,5x6.1023 = 9.1023 hay 1,5N (nguyên tử Al).

 b) 0,5x6.1023 = 3.1023 hay 0,5N (phân tử H2).

 c) 0,25x6.1023 = 1,5.1023 hay 0,25N (phân tử NaCl).

 d) 0,05x6.1023 = 0,3.1023 hay 0,05N (phân tử H2O).

Bài 2 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy tìm trọng lượng của:

 a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2.

 b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO.

 c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2.

 d) 1 mol phân tử NaCl với 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

* Lời giải bài 2 trang 65 SGK hoá 8:

 a) MCl = 35,5(g/mol) ; MCl2 = 71(g/mol).

 b) MCu = 64(g/mol) ; MCuO = (64 + 16)(g/mol) = 80(g/mol).

 c) MC = 12(g/mol) ; MCO = (12 + 16)(g/mol) = 28(g/mol); MCO2 = (12 + 16.2) = 44(g/mol).

 d) MNaCl = (23+ 35,5) = 58,5(g/mol); MC12H22O11 = 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342(g/mol).

Bài 3 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy search thể tích (ở đktc) của :

 a) 1 mol phân tử CO2 ; 2 mol phân tử H2 ; 1,5 mol phân tử O2.

 b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.

* Lời giải Bài 3 trang 65 SGK hoá 8: 

a) VCO2 = 1.22,4 = 22,4 (l).

 VH2 = 2.22,4 = 44,8 (l).

 VO2 = 1,5.22,4 = 33,6 (l).

b) Vhh = VO2 + VN2 = 0,25.22,4 + 1,25.22,4 = 22,4.(0,25 + 1,25) = 33,6l.

Bài 4 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy đến biết cân nặng của N phân tử phần nhiều chất sau: H2O, HCl, Fe2O3, C12H22O11


* giải mã bài 4 trang 65 SGK hoá 8:

- Ta có, khối lượng N (6.1023) phân tử của: 

 MH2O = (2.1 + 16) = 18g.

 MHCl = (1+35,5) = 36,5g.

 MFe2O3 = 2.56 + 16.3 = 160g.

 MC12H22O11 = 12.12 + 22.1 + 16.11 = 342g.

Xem thêm: Cách Đọc Bảng Chữ Cái Tiếng Anh Chuẩn Nhất, Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Mới Và Đầy Đủ Nhất

Hy vọng với nội dung bài viết về Mol, biện pháp tính cân nặng mol và thể tích mol của chất khí làm việc trên góp ích cho các em. Phần đa góp ý cùng thắc mắc các em vui tươi để lại dưới phần bình luận để Hay giao lưu và học hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học hành tốt.