Chúng ta xuất xắc nghe kể đến khái niệm nguyên tố hóa học. Vậy nguyên tố hóa học là gì? Kí hiệu chất hóa học là gì và nguyên tử khối được tính như vậy nào? họ cùng tò mò các định nghĩa trong nội dung bài viết hôm nay các bạn nhé!


Nguyên tố hóa học – Kí hiệu chất hóa học – Nguyên tử khối

1. Nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học là tập hợp hầu như nguyên tử cùng loại, bao gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

Bạn đang xem: Kí hiệu nguyên tố

Số phường là số đặc thù của yếu tắc hóa học.


*

nguyen-to-hoa-hoc


2. Kí hiệu hóa học

Kí hiệu hóa học trình diễn nguyên tố và có một nguyên tử của thành phần đó. Mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng 1 xuất xắc 2 vần âm (chữ dòng đầu viết in hoa).

VD: Kí hiệu của Hiđro là H, oxi là O, Natri là Na, Caxi là Ca, Heli là He, Đồng là Cu…

Kí hiệu hóa học cần sử dụng thống duy nhất trên toàn cụ giới.

Hiện nay, những nhà kỹ thuật đã tìm được trên 110 nguyên tố hóa học. Trong đó, các nguyên tố C, H, O, N là đều nguyên tố thiết yếu cho sự sống.

3. Nguyên tử khối

Nguyên tử có khối lượng rất bé, đề nghị khoa học tập quy cầu lấy 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng, điện thoại tư vấn là đơn vị chức năng cacbon.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Mỗi nguyên tố gồm nguyên tử khối không giống nhau.

Giải các bài tập về yếu tố hóa học

Câu 1. Điền từ bỏ vào khu vực trống:

a) nguyên tử – nguyên tử – thành phần – nguyên tố

b) proton – nguyên tử – nguyên tố

Câu 2.

a) Nguyên tố chất hóa học là mọi nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong phân tử nhân.

b) Cách biểu diễn nguyên tố: từng nguyên tố được biểu diễn bằng 1 hoặc 2 chữ cái, trong đó, chữ cái thứ nhất được viết in hoa. Cách trình diễn như vậy gọi là kí hiệu hóa học.

Câu 3.

a) Trả lời

2 C là 2 nguyên tử cacbon

5 O là 5 nguyên tử oxi

3 Ca là 3 nguyên tử canxi

b) Trả lời

Ba nguyên tử nitơ: 3 N

Bảy nguyên tử canxi: 7 Ca

Bốn nguyên tử natri: 4 Na

Câu 4. Lấy 1/12 trọng lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

Nguyên tử khối là trọng lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Câu 5. Nguyên tử magie nặng hay khối lượng nhẹ hơn bao nhiêu lần so với:

a) Nguyên tử cacbon: 24/12 = 2 (Nguyên tử magie nặng trĩu gấp gấp đôi nguyên tử cacbon).

b) Nguyên tử giữ huỳnh: 24/32 = 3/4 (Nguyên tử magie nhẹ hơn nguyên tử lưu lại huỳnh 3/4 lần).

c) Nguyên tử nhôm: 24/27 = 8/9 (Nguyên tử magie nhẹ nhàng hơn nguyên tử nhôm 8/9 lần).

Câu 6.

+) Nguyên tử khối của X = 14 x 2 = 28 => X là yếu tố Silic

+) Kí hiệu hóa học của Silic là Si.

Câu 7.

a) Theo quy mong trong bài học ta có: C = 12 đvC = 1,9926.10-23

 => 1 đvC = 1,9926.10−23 /12 ≈ 1,66.10-24 g.

b) trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là 27 đvC

=> mAl = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

=> Chọn đáp án C.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 40 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Bài 29+30+31

Câu 8. => Chọn câu trả lời D.

Cảm ơn các bạn đã xem qua bài học này, hãy chia sẻ nếu thấy nó hay với hữu ích chúng ta nhé! Chúc chúng ta học xuất sắc môn chất hóa học lớp 8 này nhé!