Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại đây (100.38 KB, 3 trang )


Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019ĐẢNG BỘ ………..

Bạn đang xem: Kiểm điểm đảng viên cuối năm 2019

Chi bộ: ………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---….., ngày … mon … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ cùng tên:……….. Ngày sinh: ………..Chức vụ Đảng: ………Chức vụ bao gồm quyền: ………Chức vụ đồn thể: ………..Đơn vị công tác: ………..Chi bộ ………I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về bốn tưởng bao gồm trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Về bốn tưởng chủ yếu trị.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.- Về ý thức tổ chức kỷ luật.- Về tác phong, lề lối làm việc.


- việc đấu tranh phòng, chống những bộc lộ suy thối về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự dấn diện)Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ giỏi □ mức độ vừa phải □ Kém2. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao


- công dụng thực hiện những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm.

- Trách nhiệm cá thể liên quan cho kết quả, hạn chế, yếu điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân phụ trách.

Tự review về lever thực hiện:

□ Xuất sắc đẹp □ giỏi □ trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng nămII. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 nội dung nêu trên).2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Công dụng khắc phục đa số hạn chế, khuyết điểm đã có cấp tất cả thẩm quyền kết luận hoặc được đã cho thấy ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, lỗi (đã được tự khắc phục; đã khắc phục, nút độ tự khắc phục; không được khắc phục); gần như khó khăn, vướng mắc (nếu có); nhiệm vụ của cá nhân.Tự review về cấp độ thực hiện:

□ Xuất nhan sắc □ tốt □ mức độ vừa phải □ Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá thể đối với từng sự việc được gợi ý kiểm điểm.

Xem thêm: Tải File Nghe Tiếng Anh Lớp 9 Mp3, Cd Mp3 Tiếng Anh 9 Thí Điểm

V. Làm rõ trách nhiệm của cá thể đối với hồ hết hạn chế, điểm yếu của số đông (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp các loại chất lượng

1. Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức: □ dứt xuất sắc nhiệm vụ


(3)

□ Khơng hồn thành nhiệm vụ2. Xếp một số loại đảng viên:

□ Hồn thành xuất sắc trọng trách □ dứt tốt trách nhiệm □ Hồn thành trách nhiệm □ Khơng hồn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ bọn họ tên)Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- nhấn xét, nhận xét của tín đồ quản lý, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức:


………- nấc xếp loại unique công chức, viên chức: ……….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên cùng đóng dấu)Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- thừa nhận xét, review của đưa ra ủy: ……….- chi bộ lời khuyên xếp loại mức chất lượng: ………

T/M chi ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên)

- Đảng ủy, chi ủy đại lý xếp loại mức chất lượng: ………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)


Tài liệu liên quan


*
MAU BAN TU THUAT T.TICH TRUONG CUOI phái mạnh 2 792 0
*
phiên bản tự nhấn xét reviews cuối năm 4 3 6
*
BẢN KIỂM điểm ĐẢNG VIÊN là CB VC GIAO VIÊN CUOI năm 2018 MOI 30 981 3
*
10 bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm 2019 tiên tiến nhất 36 328 0
*
bản kiểm điểm đảng viên giáo viên cuối năm 2020 22 111 0
*
Biên bạn dạng họp kiểm điểm trân quý đảng viên cuối năm 2020 bỏ ra bộ trung học cơ sở (trung học cơ sở) 4 78 1
*
Tải bạn dạng kiểm điểm đảng viên 2020 - bản tự kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm 3 28 0
*
sở hữu 10 phiên bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm - HoaTieu.vn 40 44 0
*
cài Bảng đánh giá nhân viên thời điểm cuối năm - HoaTieu.vn 7 72 1
*
Tải bản tự kiểm điểm quy trình công tác năm học tập 2020-2021 - HoaTieu.vn 5 53 1
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(8.15 KB - 3 trang) - Tải phiên bản kiểm điểm đảng viên 2020 - bạn dạng tự kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×