A. Suất điện rượu cồn của nguồn điện áp là đại lượng đặc trưng cho tài năng thực hiện công của mối cung cấp điện.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 11 chương 2 có đáp án

B. Suất phản năng lượng điện là đại lượng đặc thù cho khả năng chuyển hóa năng lượng của sản phẩm thu.

C. Đặc tuyến đường vôn – ampe của một đoạn dây dẫn ở nhiệt độ không đổi là 1 đường thẳng.

D. Đặc tuyến đường vôn – ampe của một sợi dây tóc bóng đèn là mặt đường cong (không là mặt đường thẳng).

Câu 4: Hai nguồn điện gồm (E_1, = ,3,V,,r_1, = ,0,5,Omega ;)(,E_2, = ,1,5,V,,r_2, = ,1,Omega ) mắc tiếp liền thành mạch kín. Hiệu điện chũm giữa hai cực mỗi mối cung cấp là:

A. 0 V. B. 2,0 V.

C. 1,5 V. D. 3 V.

Câu 5: Câu phát biểu nào không đúng khi nói đến tính dẫn điện của hóa học điện phân?

A. Loại điện trong hóa học điện phân theo đúng định cơ chế Ôm.

B. Độ dẫn điện của hóa học điện phân tăng khi ánh nắng mặt trời tăng.

C. Điện trở của hóa học điện phân sút khi nhiệt độ tăng.

D. Khi acquy được hấp thụ điện, loại điện qua acquy cũng thuộc dòng điện trong chất điện phân.

Câu 6: Một nguồn điện gồm suất điện hễ E, năng lượng điện trở trong r được mắc với điện trở mạch ngoài là một trong điện trở R. Hiệu suất của nguồn tích điện là H = 80%. Tỉ số giữa năng lượng điện trở trong của nguồn điện r và điện trở mạch xung quanh R là:

A. 0,80. B. 0,20.

C. 0,40. D. 0,25.

Câu 7: Một động cơ điện một chiều có điện trở thuần của những cuộn dây là r = 4 Ω, mắc tiếp liền với một năng lượng điện trở R = 8 Ω. Tất cả được mắc vào nguồn điện tất cả hiệu điện cố gắng không đổi và bằng 24 V. Động cơ lúc đó hoạt động bình thường và cường độ loại điện chạy qua động cơ là 0,5 A. Năng suất điện năng chuyển biến thành cơ năng ở động cơ là:

A. 3 W. B. 12 W.

C. 10 W. D. 9 W.

Câu 8: Để hấp thụ điện cho một acquy gồm suất điện động E2 = 6 V, điện trở vào r2 = 0,4 Ω, bạn ta sử dụng nguồn năng lượng điện một chiều gồm suất điện đụng E1 = 12 V, điện trở trong r1 = 0,2 Ω và một phát triển thành trở R mắc tiếp nối với acquy. Điều chỉnh để trở thành trở có giá trị tham gia vào mạch điện là R = 11,4 Ω. Công suất điện năng tiêu thụ sinh hoạt acquy là:

A. 9,9 W. B. 9,0 W.

C. 3,0 W. D. 3,1 W.

Câu 9: Hai mối cung cấp điện gồm suất điện hễ và năng lượng điện trở trong đợt lượt là E1 = 4 V, r1 = 0,5 Ω với E2 = 2 V, r2 = 0,8 Ω. Hai nguồn điện áp được mắc tuy nhiên song thành cỗ nguồn rồi mắc với điện trở mạch ngoài R. Lúc ấy nguồn năng lượng điện E2 trở thành máy thu với cường độ loại điện qua E2 bằng 0,5 A. Công suất tiêu thụ năng lượng điện năng toàn mạch năng lượng điện bằng:

A. 7,68 W. B. 12,8 W.

C. 3,0 W. D. 10,8 W.

Câu 10: Một nguồn điện tất cả suất điện rượu cồn E = 12 V, năng lượng điện trở vào r = 3 Ω, được mắc với năng lượng điện trở mạch ngoại trừ là đổi mới trở R. Điều chỉnh R để hiệu suất điện năng tiêu thụ sống mạch ngoại trừ đạt cực đại. Công suất cực lớn đó bằng:

A. 144 W. B. 14,4 W.

C. 12,0 W. D. 24,0 W.

Câu 11: Có hai nguồn điện áp mắc thông liền thành một mạch bí mật (cực dương nguồn 1 mắc với rất âm của mối cung cấp 2 và trái lại cực dương của nguồn 2 mắc với cực âm của mối cung cấp 1). Suất điện động và điện trở vào tương ứng của các nguồn điện là E1, E­2, r1, r2. Để hiệu điện nỗ lực giữa hai rất mỗi nguồn điện bởi 0 phải vừa lòng điều khiếu nại nào sau đây:

A. (E_1, = ,E_2;,r_1, e ,r_2.)

B. (E_1, e ,E_2;,r_1, = r_2.)

C. (E_1r_1, = ,E_2r_2.)

D. (E_1r_2, = ,E_2r_1.)

Câu 12: Chọn phạt biểu đúng.

Nếu dịch chuyển hai bạn dạng của tụ điện phẳng ko khí đang nối với hai cực một acquy lại ngay gần nhau thì trong những khi dịch chuyển

A. Không có dòng năng lượng điện qua acquy.

B. Bao gồm dòng điện từ cực âm qua acquy sang cực dương.

C. Gồm dòng năng lượng điện đi từ cực dương qua acquy sang cực âm.

D. Lúc đầu dòng điện đi từ cực âm qua acquy sang cực dương, kế tiếp dòng điện tất cả chiều ngược lại.

Câu 13: Một bộ nguồn tất cả nguồn năng lượng điện E1 = 16 V, điện trở vào r1 = 2 Ω, được mắc xung đối với nguồn năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1Ω rồi mắc với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Cường độ chiếc điện chạy qua R là I = 1,5 A. Điện trở R có mức giá trị:

A. 5 Ω. B. 9 Ω.

C. 10 Ω. D. 4,5 Ω.

Câu 14: Trong trương phù hợp nào dưới đây thì hiệu điện nuốm mạch xung quanh không bằng suất điện đụng của mối cung cấp điện?

A. Mạch quanh đó để hở.

B. Mạch bí mật và năng lượng điện trở vào của nguồn bằng không.

C. Cường độ dòng điện qua nguồn bởi không.

D. Mạch kín và năng lượng điện trở trong của nguồn không giống không.

Câu 15: Mắc một năng lượng điện trở R vào hai rất của mối cung cấp điện gồm suất điện hễ E điện trở vào r. Thay đổi điện trở R làm thế nào để cho cường độ loại điện I qua điện trở R tăng dần, khi ấy hiệu điện cầm cố U thân hai đầu năng lượng điện trở R sẽ

A. Tăng tỉ lệ thành phần thuận với I.

B. Tỉ lệ thành phần nghịch với I.

C. Sút theo số 1 của I.

D. Tỉ lệ nghịch cùng với bình phương của I.

Câu 16: Một bóng đèn dây tóc, điện trở của dây tóc phụ thuộc vào vào nhiệt độ của nó. Đường đặc thù vôn – ampe của bóng đèn dây tóc nói trên là 1 phần của đường

A. Cong. B. Thẳng.

C. Tròn. D. Elíp.

Câu 17: Mộ cỗ nguồn gồm nguồn năng lượng điện E1 = 16 V, điện trở vào r = 2Ω, được mắc xung đối với nguồn năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 3 Ω rồi mắc với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Cường độ loại điện chạy qua R là I = 1,5 A. Hiệu điện vắt từ rất dương cho cực âm của mối cung cấp E2 là:

A. 0,5 V. B. 8,5 V.

C. -0,5 V. D. -8,5 V.

Câu 18: Một cỗ nguồn bao gồm nguồn điện E1 = 16 V, điện trở vào r1 = 1 Ω, được mắc xung đối với nguồn điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc với điện trở R thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy qua R là I = 1,5 A. Năng suất điện năng tiêu tốn toàn mạch là:

A. 18,0 W. B. 24,0 W.

C. 6,0 W. D. 21,75 W.

Câu 19: Một cỗ nguồn có nguồn năng lượng điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở trong r1 = 1 Ω, được mắc xung đối với nguồn điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Cường độ mẫu điện chạy qua R là I = 1,2 A. Hiệu điện cố trên hai đầu năng lượng điện trở R có độ mập là:

A. 12 V. B. 10 V.

C. 14,8 V. D. 9,6 V.

Câu 20: Một cỗ nguồn tất cả nguồn năng lượng điện E1 = 12 V, điện trở vào r1 = 1 Ω, được mắc xung so với nguồn điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi mắc với ampe kế gồm điện trở không đáng kể thành mạch kín. Ampe kế chỉ:

A. 4 A. B. 6 A.

C. 8 A. D. 2 A.

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 21 (2 điểm):

Cho mạch điện tất cả sơ đồ dùng như hình I.1, biết (E_1, = ,24,V,,r_1, = ,1,Omega ;,E_2, = ,12,V,)(,r_2, = ,1,Omega ;,R_1, = ,4,Omega ;,R_2, = ,6,Omega .)

Hãy xác minh cường độ chiếc điện mạch chủ yếu và hiệu điện cụ giữa hai điểm M, N.

 

*

Câu 22 (2 điểm): 

Có ba nguồn năng lượng điện giống nhau được mắc như hình I.2.

Hãy xác định hiệu điện vắt giữa hai cực của mỗi nguồn điện. Biết suất điện cồn và năng lượng điện trở vào của từng nguồn là 3V cùng 0,5 Ω.

 

*

Lời giải đưa ra tiết

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.A

2.C

3.B

4.C

5.A

6.D

7.D

8.D

9.B

10.C

11.D

12.B

13.A

14.D

15.C

16.A

17.B

18.B

19.D

20.A

Câu 1:

Công của nguồn điện được xác minh theo công thức: (A = EIt)

Chọn A

Câu 2:

Công suất của điện áp nguồn được xác minh theo công thức:(P = fracAt = fracEItt = EI)

Chọn C

Câu 3:

Suất phản nghịch điện của máy thu đặc thù cho sự gửi hóa điện năng thành dạng tích điện khác không hẳn là nhiệt của máy thu. => B sai

Chọn B 

Câu 4: 

Định phương pháp Ôm mang đến toàn mạch:

(I, = ,dfracER, + ,r, = ,dfrac4,51,5, = ,3,A)

(Rightarrow ,U, = ,E, - ,Ir, = ,3 - 3.0,5)(, = ,1,5,V.)

Chọn C 

Câu 5:

A sai do dòng điện trong chất điện phân chỉ theo đúng định khí cụ Ôm khi có hiện tượng lạ dương rất tan.

Xem thêm: Cách Tính Ước Chung Lớn Nhất Và Các Bước Tìm Ưcln, Tìm Ưcln Online

Chọn A

Câu 6:

Hiệu suất của mối cung cấp điện:

(H, = ,dfracUE, = ,dfracIRI(R, + ,r), = ,80\% , )

(Rightarrow ,dfracrR = dfrac14 = 0,25.)

Chọn D

Câu 7:

Theo định chính sách Ôm mang đến toàn mạch:

(eginarraylI, = ,dfracUR_dc, + ,R, + ,r\;;;; = dfrac24R_dc, + ,8, + ,4, = ,0,5,A\ Rightarrow R_dc, = ,36,Omega \P_dc, = ,R_dcI_dc, = ,9, mWendarray)

Chọn D 

Câu 8: 

Ta có:

(I, = ,dfracE_1, - ,E_2R, + ,r_1, + ,r_2)(, = dfrac12 - 611,4 + 0,2 + 0,4 = 0,5A)

Công suất tiêu thụ làm việc acquy:

(P = E_2I + r_2I^2 = 6.0,5 + 0,4.0,5^2 )(,= 3,1, mW.)

Chọn D 

Câu 9: B.

Câu 10:

Công suất mạch rất đại

(P, = ,I^2R = R.left( dfracER + r ight)^2 )(,= dfrac144R(R + 3)^2 le dfrac144R4.3R = 12W)