Kim loại có những tính chất vật lý cùng hóa học tập gì và lại được ứng dụng tương đối nhiều trong thực tiễn từ những vật nhỏ tuổi như chiếc kim tuyệt lớn như máy bay, tàu ngầm,...

Bạn đang xem: Kim loại có những tính chất hóa học nào


Chúng ta hãy cùng khám phá những tính chất hóa học tập của Kim loại trong bài viết này. Qua đó giúp các em nắm rõ những loài kiến thức căn nguyên thật tốt để ôn và thi bậc trung học phổ thông sau này.


* đặc điểm hóa học tập của kim loại:

Tác dụng với OxiTác dụng cùng với phi kim khácTác dụng cùng với AxitTác dụng cùng với Muối

Chi tiết những phương trình làm phản ứng, ví dụ như và bài tập họ cùng tìm hiểu dưới đây;

I. Tính chất hóa học của kim loại

1. Tác dụng với oxi

- sắt kẽm kim loại (trừ Au, Ag, Pt) tác dụng với oxi chế tác oxit kim loại.

 PTPƯ: kim loại + O2 → Oxit kim loại

2Mg + O2 → 2MgO

2Al + 3O2 → 2Al2O3

3Fe + 2O2 → Fe3O4

2. Công dụng với phi kim khác

+ Tác dụng với Cl2: tạo muối clorua (kim loại gồm hóa trị cao nhất)

 PTPƯ: Kim các loại + Cl2 → Muối

Cu + Cl2 → CuCl2

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

- Nếu sắt dư: Fedư + FeCl3 → FeCl2

+ Tác dụng với giữ huỳnh: lúc đun nóng chế tác muối sunfua (trừ Hg xảy ra ở ánh nắng mặt trời thường)

Cu + S

*
 CuS

Fe + S 

*
FeS

Hg + S → HgS

- giữ ý: Thủy ngân tương đối độc, tránh việc tiếp xúc thẳng với thủy ngân.

3. Chức năng với Axit

+ cùng với dụng dịch axit HCl, H2SO4 loãng

  PTPƯ: Kim loại + Axit(dd loãng) → Muối + H2↑

Fe + HCl → FeCl2 + H2↑

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2↑

+ Với axit H2SO4 đặc

2Ag + H2SO4 đặc, nóng→ Ag2SO4 + SO2↑ + 2H2O

2Al + 6H2SO4 đặc, rét → Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

4. Tính năng với hỗn hợp muối

- kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối, chế tạo thành muối new và sắt kẽm kim loại mới.

 PTPƯ: Kim các loại + Muối → Muối(mới) + Kim loại↓(mới)

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Nhận xét: Cu chuyển động hóa học dạn dĩ hơn Ag

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Nhận xét: Fe chuyển động hóa học to gan hơn Cu

Dãy điện hoá kim loại:

K > na > Ca > Mg > Al > Zn > sắt > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

Cách nhớ: khi nào Cần thiết lập Áo Záp Sắt chú ý Sang đề nghị Hỏi shop Á Pi Âu

II. Bài xích tập về đặc thù hóa học tập của Kim loại

Bài tập 4 trang 51 sgk hóa 9: phụ thuộc tính hóa chất của kim loại, hãy viết những phương trình hóa học biểu diễn những chuyển hóa sau đây:

 

*
*
*
;

 

*
*

* Lời giải bài tập 4 trang 51 sgk hóa 9:

- những phương trình phản bội ứng:

1) Mg + Cl2 → MgCl2

2) 2Mg + O2 → 2MgO

3) Mg + H2SO4,loãng → MgSO4 + H2↑

4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag↓

5) Mg + S → MgS

Bài tập 6 trang 51 sgk hóa 9: dìm một lá kẽm trong 20g hỗn hợp muối đồng sunfat 10% cho đến khi phản ứng kết thúc. Tính trọng lượng kẽm vẫn phản ứng với hỗn hợp trên cùng nồng độ phần trăm của dung dịch sau bội phản ứng.

* lời giải bài tập 6 trang 51 sgk hóa 9:

- Ta có: C% = (mct / mdd). 100%

⇒ mCuSO4 = (C%.mdd)/100 = (20.10)/100 = 2 (g).

nCuSO4 = m/M = 2/160 = 0,0125 (mol)

 Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

 1mol 1 mol 1mol 1 mol

 ? 0,0125 mol ?

- Theo PTPƯ ta có: nZn = nCuSO4 = 0,0125 (mol).

⇒ mZn = 0,0125. 65 = 0,8125 (g).

nZnSO4 = 0,0125 (mol)

⇒ mZnSO4 = 0,0125. 161 = 2,0125 (g)

- Theo PTPƯ nCu = nCuSO4 = 0,0125 (mol) ⇒ mCu= 64. 0,0125 = 0,8 (g).

⇒ mdd sau phản ứng = mZn + mCuSO4 - mCu = 0,8125 + đôi mươi – 0,8 = 20,0125 (g)

⇒ C%ZnSO4 = (mct / mdd). 100% = (2,0125/20,0125). 100% = 10,056%

⇒ Kết luận: mZn = 0,8125 (g); C%ZnSO4 = 10,056%

Bài tập 7 trang 51 sgk hóa 9: Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc bẽo nitrat tính đến khi đồng cần yếu tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, cọ nhẹ, có tác dụng khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch tệ bạc nitrat đã cần sử dụng (giả thiết toàn bộ lượng bạc bẽo giải phóng dính hết vào lá đồng).

* lời giải bài tập 7 trang 51 sgk hóa 9:

- Ta có PTPƯ:

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

- Theo PTPƯ: Thì 1 mol Cu phản ứng vừa đủ với AgNO3 sẽ sinh sản 2 mol Ag

⇒ Khối lượng tương ứng (do bạc bẽo bám vào, đồng rã ra) tăng là: 108.2 - 64 = 152g.

- Theo bài, cân nặng tăng 1,52g ⇒ nCu pư = 1,52/152 = 0,01 (mol).

- Theo PTPƯ nAgNO3 = 2.nCu = 2. 0,01 = 0,02 mol

⇒ Nồng độ dung dịch AgNO3: centimet AgNO3 = n/V = 0,02/0,02 = 1(M).

Bài tập 6 trang 58 sgk hóa 9: Để xác định phần trăm trọng lượng của các thành phần hỗn hợp A bao gồm nhôm và magie, fan ta tiến hành hai nghiên cứu sau:

– nghiên cứu 1: đến m gam hỗn hợp A chức năng với dung dịch H2SO4 loãng dư, chiếm được 1568ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

– thể nghiệm 2: mang lại m gam các thành phần hỗn hợp A tính năng với hỗn hợp NaOH dư thì sau làm phản ứng thấy sót lại 0,6g hóa học rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp A.

* Lời giải bài xích tập 6 trang 58 sgk hóa 9:

- Ở thể nghiệm 2: do NaOH dư đề nghị Al sẽ chức năng hết cùng với NaOH, còn Mg không phản ứng nên trọng lượng chất rắn còn lại là Mg, mMg = 0,6g.

⇒ nMg = 0,6/24 = 0,025 mol

Ta hotline số mol của Al là x(tức nAl = x); PTPƯ

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑ ( 1)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑ (2)

- Theo PTPƯ (2) nH2 = nMg = 0,025 mol

- Theo PTPƯ (1) nH2 = (3/2). NAl = (3/2). X mol

⇒ tổng cộng mol H2 là nH2 = 0,025 + 3x/2 mol (∗)

- Theo đề bài xích ta có: VH2 = 1568ml = 1,568 (l).

⇒ nH2 = 1,568/22,4 = 0,07 mol (∗∗)

- trường đoản cú (∗) và (∗∗) ⇒ 0,025 + 3x/2 = 0,07

- Giải ra ta tất cả : x = 0,03 mol ⇒ mAl = 0,03 x 27 = 0,81g

⇒ mhỗn hợp A = 0,81 + 0,6 = 1,41 g

⇒ % mAl = (0,81 x 100%)/1,41 = 57,45%

⇒ % mMg = 100% - 57,45% = 42,55%.

Bài tập 5 trang 60 sgk hóa 9: Ngâm bột sắt dư trong 10ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A với dung dịch B.

a) Cho A công dụng với hỗn hợp HCl dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản nghịch ứng.

b) Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1M toàn diện để kết tủa trọn vẹn dung dịch B.

* lời giải bài tập 5 trang 60 sgk hóa 9: 

a) Ta có PTPƯ: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (1)

Do fe dư, phải chất rắn A bao gồm sắt dư cùng đồng, hỗn hợp B là FeSO4.

- Theo bài bác ra: nCuSO4 = CM .V = 1. 0,01 = 0,01 (mol)

- Theo PTPƯ: nCu = nCuSO4 = 0,01 mol

- lúc cho A chức năng với hỗn hợp HCl chỉ bao gồm Fe bội phản ứng (Cu không phản ứng) đề xuất ta tất cả PTPƯ sau:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

- trọng lượng chất rắn sót lại sau phản nghịch ứng với HCl chỉ tất cả Cu

⇒ mCu = 0,01 x 64 = 0,64g.

b) hỗn hợp B chỉ gồm FeSO4:

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 (3)

Theo PTPƯ (1) thì nFeSO4 = nCuSO4 = 0,01 mol

Theo PTPƯ (3) thì nNaOH = 2.nFeSO4 = 2.0,01 = 0,02 mol

⇒ VNaOH = n/CM = 0,02/1 = 0,02 lít.

Bài 6 trang 69 sgk hóa 9: dìm một lá fe có cân nặng 2,5 gam vào 25 ml hỗn hợp CuSO4 15% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời hạn phản ứng, fan ta rước lá sắt thoát ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, có tác dụng khô thì khối lượng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ phần trăm của những chất trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng.

* lời giải bài 6 trang 69 sgk hóa 9:

a) Phương trình hoá học:

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

b) Theo PTPƯ cứ 1 mol fe phản ứng chế tạo thành 1 mol Cu thì cân nặng thanh Fe tăng thêm là : 64 – 56 = 8 (g)

- call số mol fe tham gia làm phản ứng là x

- Theo bài xích ra số gam tăng lên sau khi lấy lá thép ra là: 2,58 – 2,5 = 0,08 (g)

⇒ x = (0,08.1)/8 = 0,01 (mol).

⇒ nFeSO4 = 0,01 mol ⇒ mFeSO4 = 0,01.152 = 1,52 (g).

⇒ mdd CuSO4 = D . V = 1,12.25 = 28 (g).

⇒ mCuSO4 = mdd.C% = 28.(15/100) = 4,2 (g)

⇒ nCuSO4 = 4,2/160 = 0,02625 (mol)

⇒ CuSO4 dư và nCuSO4 dư = 0,02625 – 0,01 = 0,01625 (mol)

- chất sau bội nghịch ứng là: FeSO4 và CuSO4 dư

⇒ mCuSO4 dư = 0,01625.160 = 2,6 (g).

⇒ mdd sau pư = 28 +2,5 – 2,58 = 27,92 (g).

⇒ C% FeSO4 = (1,52/27,92). 100 = 5,4441 (%)

⇒ C% CuSO4 dư = (2,6/27,92). 100 = 9,3123 (%)

Bài tập 7 trang 69 sgk hóa 9: Cho 0,83g láo hợp tất cả nhôm với sắt công dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng nhận được 0,56 lít khí ngơi nghỉ đktc.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính thành phần phần trăm theo trọng lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Xem thêm: Bộ Đề Ôn Thi Toán Lớp 1 Năm 2021, Luyện Thi Violympic

* lời giải bài tập 7 trang 69 sgk hóa 9: 

a) PTPƯ:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑ (1)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ (2)

b) Khí thu được là Hyđro, theo bài bác ra ta có:

 nH2 = 0,56 /22,4 = 0,025 mol.

 Gọi số mol của Al cùng Fe theo lần lượt là x cùng y

Theo PTPƯ (1) thì nH2 = (3/2). NAl = (3/2). X mol

Theo PTPƯ (2) nH2 = nFe = y mol

Như vậy ta có: nH2 = 

*
= 0,025 mol. (*)

Theo bài ra, ta có: mhh = 27x + 56y = 0,83. (**)

Giải hệ phương trình (*) cùng (**) ta được: x =0,01; y= 0,01

⇒ mAl = 0,01 x 27 = 0,27g

⇒ mFe = 0,01 x 56 = 0,56g

Vậy %mAl = 0,27/0,83 x 100% = 32,53% ⇒ %mFe = 67,47%

Bài tập 1: đến 5,60 gam Fe tính năng với dung dịch HCl toàn vẹn thu được hỗn hợp X. Mang lại dung dịch X tác dụng với hỗn hợp AgNO3 thì thu được m gam kết tủa. Biết những phản ứng là trả toàn, cực hiếm của m là