Tóm tắt lý thuyết Hóa 11 bài 40 : Ancol ngắn gọn, cụ thể sẽ giúp học sinh nắm vững kỹ năng và kiến thức trọng trọng tâm Hóa 11 bài bác 40.

Bạn đang xem: Lí thuyết ancol


Lý thuyết Hóa 11 bài 40 : Ancol

Bài giảng Hóa 11 bài bác 40 : Ancol

I. Định nghĩa – phân loại

1. Định nghĩa

- Ancol là rất nhiều hợp chất hữu cơ, vào phân tử có nhóm hiđroxyl – OH link trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

- đội OH này được call là đội – OH ancol.

- Ví dụ một số trong những ancol:

CH3CH2OH; CH2 = CH – CH2 – OH; C6H5 – CH2 – OH.

- Công thức bao quát của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), cùng với R là cội hiđrocacbon.

- bí quyết của ancol no, mạch thẳng, 1-1 chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

- Dựa vào điểm lưu ý gốc hiđrocacbon, các ancol được chia thành:

+ Ancol no. Ví dụ: CH3OH; CH2OH – CH2OH …

+ Ancol không no. Ví dụ: CH2 = CH – CH2 – OH …

+ Ancol thơm (phân tử tất cả vòng benzen). Ví dụ: C6H5 – CH2 – OH…

- phụ thuộc vào số nhóm OH trong phân tử, ancol được phân tách thành:

+ Ancol solo chức: CH3OH; CH2 = CH – CH2 – OH …

+ Ancol đa chức: CH2OH – CH2OH; CH2OH – CH(OH) – CH2OH …

- những ancol còn được phân một số loại theo bậc ancol. Bậc của ancol được xác minh bằng bậc của nguyên tử C link với nhóm -OH.

II. Đồng phân, danh pháp

1. Đồng phân

Các ancol no, mạch hở, đối chọi chức tất cả đồng phân mạch cacbon và đồng phân địa điểm nhóm chức – OH vào mạch cacbon.

Ví dụ: C4H10O có những đồng phân ancol như sau:

*

2. Danh pháp

a) tên thông thường

- Một số ít ancol mang tên thông thường.

- Tên thông thường = Ancol + tên nơi bắt đầu ankyl+ ic.

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

b) Tên chũm thế

Các bước gọi tên thay thế:

-Chọn mạch chủ yếu của phân tử ancol là mạch lâu năm nhất gồm chứa đội -OH.

- Đánh số thứ tự nguyên tử cacbon bên trên mạch chính bước đầu từ phía gần đội -OH hơn.

- Tên sửa chữa thay thế = thương hiệu hiđrocacbon tương ứng với mạch bao gồm + số chỉ địa điểm nhóm OH + ol.

- Ví dụ:

*

*

III – đặc thù vật lý

- các ancol là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường.

- nhiệt độ sôi, khối lượng riêng của các ancol tăng theo chiều tăng của phân tử khối, ngược lại độ chảy trong nước của chúng lại bớt khi phân tử khối tăng.

- các ancol có nhiệt độ sôi cao hơn những hiđcacbon bao gồm cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là vì giữa các phân tử ancolcó links hiđro⇒ Ảnh hưởng đến độ tan.

*

Liên kết hiđro giữa những phân tử ancol với nhau (a) với với nước (b)

IV. đặc thù hóa học

Trong phân tử ancol link C – OH, đặc trưng liên kết O – H phân cực to gan lớn mật nên đội – OH duy nhất là nguyên tử H dễ dàng bị thay thế hoặc bóc ra trong những phản ứng hóa học.

1. Phản bội ứng gắng H của group OH ancol (phản ứng đặc thù của ancol)

- đặc thù chung của ancol tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm:

Ví dụ:

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Tổng quát:

+ với ancol đối kháng chức:

2ROH + 2Na → 2RONa + H2↑

+ với ancol đa chức:

2R(OH)x + 2xNa → 2R(ONa)x + xH2↑

- tính chất đặc trưng của glixerol hòa hợp Cu(OH)2

Ví dụ:

2C3H5(OH)3+ Cu(OH)2→ 2Cu + 2H2O

Không chỉ glixerol, những ancol nhiều chức có những nhóm – OH tức thì kề cũng có thể có tính hóa học này.

⇒ phản ứng này dùng để phân biệt ancol đơn chức cùng với ancol nhiều chức có những nhóm - OH cạnh nhau trong phân tử.

*

Thí nghiệm về phản ứng đặc thù của glixerol

2. Bội phản ứng nuốm nhóm OH

a) bội phản ứng với axit vô cơ:

Ví dụ:

C2H5OH + HBr →toC2H5Br + H2O

Các ancol khác cũng đều có phản ứng tương tự, phản ứng này minh chứng phân tử ancol tất cả nhóm – OH.

b) làm phản ứng với ancol

Ví dụ:

2C2H5OH →140oC,H2SO4C2H5OC2H5 + H2O

C2H5OC2H5: đietyl ete

⇒ phương pháp tính số ete tạo thành thành từ bỏ n ancol khác biệt là n(n+1)2

3. Bội nghịch ứng tách nước (phản ứng đehidrat hoá)

Ví dụ:

CH3CH2OH→170oC,H2SO4 CH2 = CH2 + H2O

Trong điều kiện tương tự, các ancol no, solo chức, mạch hở (trừ CH3OH) rất có thể bị tách bóc nước chế tạo ra thành anken. Tổng quát:

CnH2n + 1OH →170oC,H2SO4CnH2n + H2O

4. Phản nghịch ứng oxi hoá

- làm phản ứng oxi hoá trả toàn:

Khi bị đốt những ancol cháy, tỏa những nhiệt. Tổng quát cho đốt cháy ancol no, 1-1 chức, mạch hở:

*

- phản bội ứng oxi hoá không trọn vẹn bởi CuO, to

+ các ancol bậc I bị oxi hóa không trọn vẹn tạo thành anđehit. Ví dụ:

CH3CH2OH + CuO →toCH3CHO (anđehit axetic) + Cu + H2O

+ các ancol bậc II bị thoái hóa không trọn vẹn tạo thành xeton. Ví dụ:

CH3- CH(OH) – CH3 + CuO →toCH3 – teo – CH3 + Cu + H2O

+ Trong đk trên, ancol bậc III ko phản ứng.

V. Điều chế

a. Phương thức tổng hợp

Anken + H2O →to,H2SO4ancol

Ví dụ:

CH2 = CH2 + H2O →to,H2SO4CH3 – CH2 – OH

b. Phương thức sinh hoá:từ tinh bột, đường, ... Lên men.

(C6H10O5)n →to,xt,H2OC6H12O6 →enzimC2H5OH

VI. Ứng dụng

Etanol có nhiều ứng dụng trong tương đối nhiều lĩnh vực, trình bày trong hình bên dưới đây:

*

Trắc nghiệm hóa học lớp 11Bài 40: Ancol

Câu 1:Công thức như thế nào đúng với tên thường gọi tương ứng?

A. Ancol sec-butylic: (CH3)2CH-CH2OH

B. Ancol iso-amylic: (CH3)2CHCH2CH2CH2OH

C. Ancol etylic: CH3OH

D. Ancol anlylic: CH2=CHCH2OH

Hiển thị giải đáp

Câu 2:Rượu trộn chế cần sử dụng cồn công nghiệp có chứa hàm lượng metanol cao, rất có thể gây ngộ độc gian nguy đến tính mạng. Phương pháp phân tử của metanol là

A.C2H5OH

B.C3H5OH

C.CH3OH

D.C3H7OH

Hiển thị câu trả lời

Câu 3:Phản ứng như thế nào sau đâykhôngxảy ra:

A.C2H5OH + CH3COOH

B. C2H5OH + HBr

C.C2H5OH + O2

D. C2H5OH + NaOH

Hiển thị câu trả lời

Câu 4:Độ rượu là

A. Số ml rượu nguyên chất bao gồm trong 100 ml dung dịch rượu.

B.Số ml rượu nguyên chất có trong 100 gam hỗn hợp rượu.

C.Khối lượng rượu nguyên chất bao gồm trong 100 gam hỗn hợp rượu.

D. Khối lượng rượu nguyên chất tất cả trong 100 ml hỗn hợp rượu.

Hiển thị lời giải

Câu 5:Điều kiện của bội nghịch ứng bóc tách nước :

CH3-CH2-OH→CH2= CH2+ H2O là :

A.H2SO4đặc, 120oC

B.H2SO4loãng, 140oC

C. H2SO4đặc, 170oC

D. H2SO4đặc, 140oC

Hiển thị lời giải

Câu 6:Cho Na tính năng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol solo chức X, Y, Z thấy bay ra 0,336 lít khí H2(đkc). Cân nặng muối natri ancolat chiếm được là :

A.2,4 gam.

B.1,9 gam.

C.2,85 gam.

D.3,8 gam

Hiển thị câu trả lời

Câu 7:Cho 0,1 lít đụng etylic 95otác dụng với na dư chiếm được V lít khí H2(đktc). Biết rằng ancol etylic nguyên chất có trọng lượng riêng là 0,8 g/ml, cân nặng riêng của nước là 1 g/ml. Quý hiếm của V là

A.43,23 lít.

B.37 lít.

C.18,5 lít.

D.21,615 lít

Hiển thị câu trả lời

Câu 8:13,8 gam ancol A tác dụng với mãng cầu dư giải phóng 5,04 lít H2ở đktc, biết MACH3OH.

B. C2H5OH.

C.C3H6(OH)2.

D.C3H5(OH)3

Hiển thị lời giải

Câu 9:Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol (rượu) solo chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Nhì ancol đó là

A.C3H5OH và C4H7OH

B.C2H5OH cùng C3H7OH

C.C3H7OH và C4H9OH

D.CH3OH và C2H5OH

Hiển thị câu trả lời

Câu 10:Có nhì thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: mang lại 6 gam ancol, mạch hở, solo chức A tác dụng với m gam Na, thu được 0,075 gam H2

Thí nghiệm 2: đến 6 gam ancol, mạch hở, 1-1 chức A tác dụng với 2m gam Na, thu được không tới 0,1 gam H2.

A có công thức là

A.CH3OH.

B.C2H5OH.

C.C3H7OH.

Xem thêm: Tính Chất Của Khí Clo - Tính Chất Hóa Học Của Clo (Cl), Bài Tập Về Clo

D.C4H7OH

Hiển thị lời giải