1. Liên kết cộng hóa trịLiên kết cùng hóa trị là link được có mặt giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron sử dụng chung.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị là liên kết:

1.1 Sự chế tác thành links cộng hóa trị vào phân tử đối kháng chất- link được chế tạo thành giữa hai nguyên tử bằng cách góp electron để đạt thông số kỹ thuật 8 electron tương đương khí hiếm ngay sát nhất.VD: trong phân tử $mathrmN_2$, từng nguyên tử Nitơ đạt được cấu hình 8 electron tương tự khí thi thoảng Ar bằng cách mỗi nguyên tử góp 3 electron tạo nên thành electron chung.Công thức electron: $quad$ :N :: N:Công thức cấu tạo: $quad$ $mathrmN equiv mathrmN$- những phân tử $mathrmH_2, mathrmO_2, mathrmN_2, mathrmCl_2 . .$ làm cho từ nhì nguyên tử của và một nguyên tố (có độ âm điện như nhau) đề nghị cặp electron chung không biến thành lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cộng hóa trị không cực.1.2 Sự sinh sản thành link cộng hóa trị vào phân tử thích hợp chấtVD: Phân tử hiđro clorua HCl.

Xem thêm: Sky Ơi !!! Say Oh Yeah Nghĩa Là Gì ? Say Oh Yeah Dịch

- vào phân tử hiđro, từng nguyên tử (H và Cl) góp 1 electron sản xuất thành một cặp electron bình thường để tạo link cộng hóa trị. Cặp electron link bị lệch về phía Clo, (độ âm năng lượng điện của Cl là 3,5 to hơn độ âm năng lượng điện của H là 2,1) link cộng hóa trị này bị phân cực.Công thức electron: $mathrmH:underset..stackrel..Cl$Công thức cấu tạo: $mathrmH-mathrmCl$1.3 Hóa trị vào hợp chất cộng hóa trịHóa trị của một nhân tố trong hợp hóa học cộng hóa trị hotline là cùng hóa trị và bằng số link mà nguyên tử yếu tắc đó tạo ra được với những nguyên tử khác trong phân tử.1.4 dấu hiệu nhận ra liên kết cộng hóa trị có trong phân tửPhân tử đơn chất với hợp hóa học được ra đời từ phi kim.VD: $mathrmO_2, F_2, H_2, N_2, F_2 O, H F, H_2 O, ldots$2. Hiệu độ âm năng lượng điện và links hóa học

Dạng 1. Viết công thức cấu tạo- Để đạt câu hình electron bền của khí hiếm sát nó nhất, các nguyên tử phi kim sẽ bỏ ra (8 − số thứ tự nhóm) e nhằm góp bình thường hoặc (2 − số vật dụng tự nhóm) e so với hiđro- 1e kí hiệu là 1 trong chấm (.); 2e tốt cặp electron kí hiệu là hai chấm (:).- 1 cặp e (:) được màn biểu diễn bằng một gạch men (−), đó là link đơn. Hai gạch men (=) là link đôi, bố gạch ($equiv$) là liên kết ba. Ví dụ: Viết công thức cấu trúc của $mathrmCO_2$.Hướng dẫn giải$mathrmC$ bỏ ra $(8-4)=4$ electron nhằm góp chung.$mathrmO$ bỏ ra $(8-6)=2$ electron nhằm góp chung.Công thức electron: $quad$ $mathrm:stackrel..O::C::stackrel..O:$Công thức cấu tạo: $mathrmO=mathrmC=mathrmO$Chú ý: $mathrmCO_2$ là phân tử thẳng.Dạng 2. Dìm dạng liên kết- link của phi kim điển hình (F, O, Cl, N) với kim loại nhóm IA, IIA, Al là liên kết ion.- vào trường phù hợp chất có NH4$^+$ thì thường sẽ có được liên kết ion.- links giữa những nguyên tố phi kim với phi kim thì chắc là link cộng hóa trị.Ví dụ: Phần trăm cân nặng của nhân tố R vào hợp chất khí với hiđro (R có số lão hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% với b%, cùng với a : b=11 : 4. Vạc biểu nào sau đó là đúng?A. Nguyên tử R (ở tâm trạng cơ bản) tất cả 6 electron s.B. Oxit tối đa của R ở đk thường là hóa học rắn.C. Vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R nằm trong chu kì 3.D. Phân tử oxit tối đa của R không tồn tại cực.Hướng dẫn giải:Gọi bí quyết phân tử của $mathrmR$ cùng với $mathrmH$ là $mathrmRH_mathrmx$$ ightarrow$ oxit cao nhất tương ứng tất cả dạng $mathrmR_2 mathrmO_8-x$Phần trăm về trọng lượng của R trong công thức với Hiđro và trong cách làm oxit tối đa là:$a=fracRR+x cdot 100 \% ; b=frac2 R2 R+16 .(8-x) cdot 100 \% $$ ightarrow fracab=frac2 R+16 .(8-x)2(R+x)=frac114 Leftrightarrow 14 R+86 x=512$$ ightarrowleft{eginarrayc x=4 \ R=12 endarray ight.$$ ightarrow mathrmR$ là cacbon. A Đúng. Oxit cao nhất của $mathrmC$ là $mathrmCO_2: mathrmO=mathrmC=0$ (phân tử ko phân cực)B Sai. Vì $mathrmCO_2$ ở đk thường là chất khí.C Sai. Vì chưng Cacbon ở trong chu kì 2.D Sai. Vì Cacbon (ở tinh thần cơ bản): $ _6 mathrmC$ : $1 mathrms^2 2 mathrms^2 2 mathrmp^2$ $ ightarrow$ bao gồm 4 electron $mathrms$ cùng 2 electron $mathrmp
Mục lục
Bài tập dượt tập
tài liệu