Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hiện ra giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp electron chung.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hoá trị là


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho độ âm điện các chất : Be (1,57), Al (1,61), Mg (1,31), Cl (3,16), N (3,04), H (2,2), S (2,58), O (3,44). Chất có liên kết ion là


Cho những nguyên tố : mãng cầu (0,93), Ca (1,00), H (2,2), O (3,44), S (2,58) rất có thể tạo ra từng nào phân tử hợp chất có cân nặng phân tử nhỏ dại hơn 82 cơ mà trong phân tử chỉ có link cộng hóa trị?


Nước đá khô thường được dùng để triển khai lạnh, duy trì lạnh nhằm vận đưa và bảo vệ các thành phầm dễ lỗi hỏng bởi nhiệt độ. Nước đá khô được dùng nhiều trong những ngành công nghiệp thực phẩm, thủy hải sản và còn được dùng để bảo vệ vắc xin, chế phẩm trong ngành Y tế – dược phẩm. Thành phàn nước đá thô là CO2, hãy chỉ ra nội dung sai.


Cho dãy những chất sau: NH3, HCl, O2, Cl2, H2O, CO2. Số hóa học trong dãy mà lại phân tử không xẩy ra phân cực là


Cho những phát biểu sau:

(a) link trong phân tử HCl, H2O là links cộng hóa trị bao gồm cực.

(b) trong phân tử CH4, yếu tắc C tất cả cộng hóa trị là 4.

(c) Dãy sắp xếp thứ tự tăng dần đều độ phân cực links trong phân tử: H2O, H2S, Na2O, K2O (biết ZO = 8; ZS = 16).

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Hóa 11 Bài Thực Hành Số 5, Hóa Học 11 Bài 6: Bài Thực Hành 1 Tính Axit

(d) trong phân tử C2H2 gồm một liên kết ba.

Phát biểu không nên là


Trong số những chất sau: HF, CaO, CH4, N2, số lượng các chất có liên kết cộng hóa trị và link ion thứu tự là