A. làm tăng khả năng xuất hiện biến tấu tổ hợp, có tác dụng tăng tính phong phú của sinh giới.

Bạn đang xem: Liên kết gen là hiện tượng

B. Hạn chế sự xuất hiện thêm của biến tấu tổ hợp, tạo điều kiện cho các gen quý trên hai nhiễm sắc thể tương đương có đk tái tổng hợp và di truyền cùng nhau.

C. Hạn chế sự mở ra của biến dị tổ hợp, bảo đảm sự di truyền chắc chắn của từng team gen quý.

D. Cung cấp vật liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

Lời giải:

Đáp án đúng: C. Hạn chế sự xuất hiện của biến tấu tổ hợp, bảo đảm sự di truyền chắc chắn của từng nhóm gen quý.

Giải thích:

- links gen có ý nghĩa là giảm bớt sự mở ra của biến tấu tổ hợp, bảo đảm an toàn sự di truyền bền chắc của từng đội gen quý.

- Điều này trải qua việc các gen link với nhau di truyền cùng nhau

Cùng đứng đầu lời giải tò mò về liên kết gen nhé.

I. Link gen là gì? Ý nghĩa của link gen

1. Phân tách của Moocgan

- Moocgan đến lai 2 mẫu ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt được F1 toàn loài ruồi thân xám, cánh dài.

- Lai phân tích ruồi đực F1, thu được đà hệ sau phân li theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh lâu năm : 1 thân đen, cánh cụt

- Sơ vật lai

*
hiện nay tượng links gen tất cả ý nghĩa" width="606">

- Như vậy, thân xám và cánh dài cũng tương tự thân đen cánh cụt luôn luôn di truyền đồng thời cùng với nhau.

- hiện tượng lạ này được lý giải bằng sự liên kết các gen điều khoản tính trạng sống trên cùng NST đề cùng phân li về giao tử và thuộc được tổng hợp qua quy trình thụ tinh

2. Cơ sở tế bào học

Sự phân li của các NST trong bớt phân đang dẫn đến sự phân li của những gen trên cùng 1 NST về những giao tử.

*
hiện nay tượng links gen có chân thành và ý nghĩa (ảnh 2)" width="608">Cơ sở tế bào học của quy nguyên tắc di truyền link không hoàn toàn

Sơ đồ dùng lai:

Pt/c: ♀BV/BV (Xám – Dài) × ♂ bv/bv (Đen – Cụt)

GP: BV - bv

F1: BV/bv (100% Xám – Dài)

Trong phép lai phân tích

Pa: ♂BV/bv (Xám – Dài) × ♀ bv/bv (Đen – Cụt)

GP: 50% BV : 50% bv × 100% bv

Fa: 50% BV/bv (Xám – Dài) : 50% bv/bv (Đen – Cụt)

3. Ý nghĩa

- Di truyền liên kết là hiện nay tượng một đội nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được phép tắc bởi những gen trên một NST thuộc phân li trong quy trình phân bào.


- Di truyền links làm hạn chế biến dị tổ hợp.

- dt liên kết đảm bảo an toàn sự di truyền chắc chắn của từng đội tính trạng được mức sử dụng bởi các gen trên một NST. Nhờ đó, trong lựa chọn giống tín đồ ta có thể chọn được phần đa tính trạng tốt đi kèm với nhau.

Xem thêm: Mẹo Ghi Nhớ Bảng Hóa Học Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và Ý Nghĩa

II. Bài tập vận dụng


Câu 1. Với 2 cặp gen không alen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm dung nhan thể tương đồng, thì cách viết phong cách gen nào là không đúng?

A. Aabb

B. AbAb

C. ABab

D. Abab

*Giải thích: Aa là alen của nhau nên chỉ có cùng vị trí bên trên cặp NST tương đồng => Đáp án A

Câu 2. Cho biết từng gen phương tiện một tính trạng, alen trội là trội trả toàn, các gen liên kết trọn vẹn với nhau. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm kiểu hình phân li theo tỉ trọng 1:1:1:1?

A. BVbv × bvbv

B. BVbv × BVbv

C. Bvbv × BVbv

D. Bvbv × bVbv

*Giải thích: 

P: Bvbv × bVbv

GP: 1bV : 1bv 1Bv : 1bv

F1: 1bVBv : 1bVbv : 1Bvbv : 1bvbv

=> Đáp án D

Câu 3. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ giao diện hình là 3: 1, cho thấy thêm tính trạng trội là trội trả toàn?