Cách sử dụng lượt thích khi làm động từ, tính từ, giới từ với phân biệt biện pháp dùng cấu trúc like to lớn và like ving trong tiếng anh rất đầy đủ và đúng chuẩn nhất. Ví dụ xem mặt dưới.

Cách dùng like trong tiếng anh

Khi lượt thích là verb:

Like = Thích

Ví dụ: vị you like fish?(bạn gồm thích món cá không?)

-Đi với Should,Would để biểu đạt sự ao ước(=wish): I shouldn’t like to vị that(tôi không muốn làm điều đó)

-Thích hơn,muốn(=prefer,wish) lượt thích people lớn tell the truth(tôi hy vọng người ta nói sự thật)

→Expressions:

As you like:do as you like(thích thì cứ làm)

Likes và dislikes:những điều mình thích và đông đảo điều mình không thích

Khi like là tính từ

– tương tự nhau(=similar) lượt thích causes produce like results(Những nguyên do giống nhau tạo ra ra những hậu quả kiểu như nhau)

-Có thể thay thế bằng alike:

+The two girls are very like

+The two girls are very alike(hai cô gái rất như thể nhau)

→Expression:like father,like son( phụ vương nào nhỏ nấy)

-giống như (=resembling)What is he like?(Người ta trông y hệt như thế nào?)

Cụm tính từ

- something like: gần tới, vào khoảng

- nothing like: ko gì bằng

- feel like: cảm giác muốn

- look like:có vẻ như

*

Khi like là Preposition

Like: giống như

+Don’t talk lượt thích that(đừng nói như thế)

+Do like me(hãy có tác dụng như tôi)

→Lưu ý:Với nghĩa trên, like là một prep(giới từ) buộc phải cách sử dụng khác cùng với As(Conjunction-liên từ)

For example:

+Don’t move anything.Leave everything as it is( không cần sử dụng like)

+What a beautiful house!It’s like a palace.(không dùng as)

→Expressions:

+the like:những điều hệt như vậy

Ex:music, painting và the like…(âm nhạc,hội hoạ và đa số môn tương đương vậy)

Likely(adj,adv)

+adj:có vẻ hợp lí,thuận tiện

+adv:có thể(=probably)

Cách sử dụng cấu trúc like to lớn và like ving trong giờ anh

Cách dùng lượt thích V_ing

Dùng lúc chỉ một sở trường LÂU DÀI nối liền với cái profile (tiểu sử) của bạn.

VD: "I like s