plovdent.com reviews đến các em học viên lớp 10 bài viết Lưu huỳnh chức năng với sắt kẽm kim loại hoặc oxi, nhằm mục đích giúp những em học tốt chương trình chất hóa học 10.

*Bạn đang xem: Lưu huỳnh tác dụng với kim loại

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Lưu huỳnh công dụng với sắt kẽm kim loại hoặc oxi:Lưu huỳnh công dụng với sắt kẽm kim loại tạo muối hạt sunfua. Lưu huỳnh chức năng với oxi tạo thành lưu huỳnh đioxit hay có cách gọi khác là khí sunfurơ, lưu hoàng (IV) oxit.Bài 1: Viết phản bội ứng của lưu hoàng với a) nhôm b) cacbon c) oxi d) flo Nêu mục đích của lưu lại huỳnh trong những phản ứng đó (có ghi số oxi hóa).Bài 2: Viết phương trình phản ứng mang lại dãy chuyển đổi sau.Bài 3: Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn sự thay đổi số thoái hóa của nguyên tố diêm sinh theo sơ đồ dùng sau (phải cần sử dụng 5 phương trình bội nghịch ứng không giống nhau).Bài 4: kết thúc chuỗi phản bội ứng sau (phải dùng 4 hướng trình phản ứng không giống nhau).Bài 5: cho những chất. Dựa vào số oxi hóa cho thấy các hóa học trên tất cả tính khử tốt tính oxi hóa. Mỗi tính chất dùng 1 phương trình phản bội ứng minh họa.Bài 6: Đốt cháy diêm sinh trong bình đựng không khí, lưu huỳnh cháy hết. Tính tỉ khối so với He của các thành phần hỗn hợp khí thu được sau phản bội ứng, giả dụ oxi trong bình đầy đủ đốt cháy hết với giữ huỳnh.Bài 7: Đun lạnh một láo hợp có 6,5g bột kẽm cùng 2,24g bột sulfur trong ống nghiệm đậy kín không gồm không khí. Sau phản bội ứng, người ta thu được hóa học nào trong ống nghiệm? khối lượng là bao nhiêu?Bài 8: Nung một hỗn hợp tất cả 6,4g S và 8,4g fe trong ống đậy kín không bao gồm không khí. Sau phản nghịch ứng thu được số đông chất nào? khối lượng bao nhiêu?Bài 9: Đun nóng lếu láo hợp bao gồm 5,6g bột Fe cùng 1,6g bột diêm sinh trong điều kiện không có không khí thu được hóa học rắn X. đến X vào 500ml dung dịch H2SO4 loãng thì thu được tất cả hổn hợp khí Y cùng dung dịch A. A) Tính % thể tích của từng khí vào Y. B) Để trung hòa - nhân chính H2SO4 còn dư trong hỗn hợp A phải dùng 200ml dung dịch KOH 0,1M. Tính nồng độ mol của hỗn hợp H2SO4 vẫn dùng. Lý giải giải.Bài 10: Đun nóng một láo lếu hợp có 2,97g Al với 4,08g S vào môi trường bí mật không gồm không khí. Sau bội phản ứng thu được hỗn hợp rắn A. đến A chức năng với dung dịch HCl dư thu được các thành phần hỗn hợp khí B. A) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Nhận Xét Đặc Điểm Ngoại Hình Của Bò Lai Bò Đực Hà Lan X Bò Cái Lai Sin

B) Tính thành phần % trọng lượng các hóa học trong A. C) Tính nguyên tố % thể tích những khí vào B.