Giải bài bác 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 21. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và đáp án các thắc mắc trong bài xích học. Giải pháp làm chi tiết, dễ dàng hiểu, hy vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. B. Chuyển động khởi hễ và có mặt kiến thức

1.

Bạn đang xem: Lũy thừa của 1 số hữu tỉ

a) Điền vào các ô trống trong bảng bên dưới đây:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$   
3$^5$   
5$^2$   

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$238
3$^5$35243
5$^2$5225

b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Lũy vượt bậc n của một số trong những hữu tỉ x, kí hiệu $x^n$, là tích của n thừa số (n là một trong những tự nhiên lớn hơn 1).

*

$x^n$ đọc là x nón n, hoặc x lũy vượt n, hoặc lũy thừa bậc n của x; x được điện thoại tư vấn là cơ số, n được call là số mũ.

c) Điền vào những ô trống trong bảng dưới đây và đối chiếu hiệu quả với bạn:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$......$(frac45)^n$ = $frac...^n...^n$
$(frac......)^...$......$(frac-34)^n$ = $frac(...)^n...^n$
$(frac5-7)^n$......$(frac5-7)^n$ = $frac...^n(...)^n$
(-0,5)$^3$.........

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$$frac45$n$(frac45)^n$ = $frac4^n5^n$
$(frac......)^...$$frac-34$n$(frac-34)^n$ = $frac(-3)^n4^n$
$(frac5-7)^n$$frac5-7$n$(frac5-7)^n$ = $frac5^n(-7)^n$
(-0,5)$^3$-0,53-0,125

2. a) Điền hiệu quả vào ô trống trong bảng sau:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$ 
5$^9$.5$^7$ 
2$^11$ : 2$^8$ 
5$^8$ : 5$^5$ 

Trả lời:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$3$^9$
5$^9$.5$^7$5$^16$
2$^11$ : 2$^8$2$^3$
5$^8$ : 5$^5$5$^3$

 b) Đọc kĩ văn bản sau

Tích của nhị lũy thừa cùng cơ số là một trong những lũy thừa của cơ số kia với số mũ bởi tổng của nhị số mũ:

$x^m$.$x^n$ = $x^m+n$.

Thương của hai lũy thừa cùng cơ số khác 0 là mọt lũy quá của cơ số đó với số mũ bừng hiệu của nhị số mũ:

$x^m$ : $x^n$ = $x^m-n$ ($x eq 0, mgeq n$).

c) thực hiện các phép tính sau:

(-3)$^2$.(-3)$^3$; $(frac23)^5$ : $(frac23)^3$; (0,8)$^3$ : (0,8)$^2$.

Trả lời:

(-3)$^2$.(-3)$^3$ = (-3)$^2 + 3$ = (-3)$^5$ = -243;

$(frac23)^5$ : $(frac23)^3$ = $(frac23)^5 - 3$ = $(frac23)^2$ = $frac49$;

(0,8)$^3$ : (0,8)$^2$ = (0,8)$^3 - 2$ = (0,8)$^1$ = 0,8.

3. A) Tính rồi so sánh: (2$^3$)$^2$ cùng 2$^6$; <$(frac-12)^2$>$^3$ cùng $(frac-12)^5$.

Trả lời:

(2$^3$)$^2$ = 8$^2$ = 64; 2$^6$ = 64 $Rightarrow$ (2$^3$)$^2$ = 2$^6$;

<$(frac-12)^2$>$^3$ = $(frac14)^3$ = $frac164$; $(frac-12)^5$ = $frac-132$

$Rightarrow$ <$(frac-12)^2$>$^3$ > $(frac-12)^5$.

b) Đọc kĩ ngôn từ sau:

Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số với nhân nhị số mũ:

$(x^n)^m$ = $x^m.n$.

c) tiến hành các phép tính: <$(frac-34)^3$>$^2$ ; <(0,1)$^4$>$^2$.

Trả lời:

<$(frac-34)^3$>$^2$ = $(frac-34)^3.2$ = $(frac-34)^6$;

<(0,1)$^4$>$^2$ = (0,1)$^4.2$ = (0,1)$^8$.

4. A) triển khai các hoạt động sau

Em và các bạn em hãy thuộc tính, so sánh, viết tiếp vào địa điểm trống vào bảng sau:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = ...2$^2$.3$^2$ = ...(2.3)$^2$ ... 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = ...(-0,5)$^3$.4$^3$ = ...<(-0,5).4>$^3$ ... (-0,5)$^3$.4$^3$

Trả lời:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = 362$^2$.3$^2$ = 36(2.3)$^2$ = 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = -8(-0,5)$^3$.4$^3$ = -8<(-0,5).4>$^3$ = (-0,5)$^3$.4$^3$

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Lũy quá của một tích bằng tích những lũy thừa: $(x.y)^n$ = $x^n.y^n$

c) Thực hiện các chuyển động sau

Tính: $(frac15)^5$ . 5$^5$; (0,25)$^4$ . 4$^4$.

Trả lời:

$(frac15)^5$ . 5$^5$ = $(frac15.5)^5$ = 1$^$;

(0,25)$^4$ . 4$^4$ = (0,25.4)$^4$ = 1$^4$ = 1.

5. A) Em hãy cùng các bạn tính, so sánh, điền vào bảng sau:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = ...$frac(-3)^34^3$ = ...$(frac-34)^3$ ... $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = ...$(frac2,42)^2$ = ...$frac2,4^22^2$ ... $(frac2,42)^2$

Trả lời:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = $frac-2764$$frac(-3)^34^3$ = $frac-2764$$(frac-34)^3$ = $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = $frac3625$$(frac2,42)^2$ = $frac3625$$frac2,4^22^2$ = $(frac2,42)^2$

b) Em tính với đối chiếu kết quả với bạn: $frac(-12)^2(2,4)^2$; $frac10^52^5$; $(frac12 - frac35)^2$.

Xem thêm: Điểm Dự Kiến Của Các Trường Đại Học Năm 2019, Điểm Chuẩn Đại Học 2019 Sẽ Tăng Nhẹ

Trả lời:

$frac(-12)^2(2,4)^2$ = $(frac-122,4)^2$ = (-5)$^2$ = 25; 

$frac10^52^5$ = $(frac102)^5$ = 5$^5$ = 3125; 

$(frac12 - frac35)^2$ = $(frac510 - frac610)^2$ = $(frac-110)^2$ = $frac1100$.