- Chọn bài bác -Bài 17: địa điểm của kim loại trong bảng tuần trả và cấu tạo của kim loạiBài 18: đặc điểm của kim loại. Dãy điện hóa của kim loạiBài 19: thích hợp kimBài 20: Sự làm mòn kim loạiBài 21: Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập: tính chất của kim loạiBài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự bào mòn kim loạiBài 24: Thực hành: Tính chất, pha chế kim loại, sự làm mòn kim loại

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài xích Tập hóa học 12 – bài xích 22: Luyện tập: tính chất của sắt kẽm kim loại giúp HS giải bài xích tập, cung ứng cho những em một hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập làm việc khoa học, làm gốc rễ cho việc phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 100 SGK Hóa 12): tất cả 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron lớp ngoài cùng với nhiều nhất là :

A. Fe3+.

Bạn đang xem: Luyện tập tính chất của kim loại

B. Fe2+.

C. Al3+.

D. Ca2+.

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 2 (trang 100 SGK Hóa 12): sắt kẽm kim loại có đặc thù vật lý thông thường là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và bao gồm ánh kim. Tại sao của những đặc thù vật lý thông thường là :

A. Vào tinh thể kim loại có rất nhiều electron độc thân.

B. Vào tinh thể kim loại có các ion dương vận động tự do.

C. Trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.

D. Trong tinh thể kim loại có tương đối nhiều ion dương kim loại.

Lời giải:

Đáp án C.

Bài 3 (trang 100 SGK Hóa 12): Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt không giống nhau, sự không giống nhau đó được ra quyết định bởi đặc điểm nào sau đây?

A. Có cân nặng riêng không giống nhau.

B. Bao gồm kiểu mạng tinh thể không giống nhau.

C. Có mật độ electron thoải mái khác nhau.

D. Có tỷ lệ ion dương khác nhau.

Lời giải:

Đáp án C.

Bài 4 (trang 100 SGK Hóa 12): dìm một lá kim loại Ni trong số những dung dịch muối bột sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Hãy cho thấy muối nào bao gồm phản ứng với Ni. Phân tích và lý giải và viết phương trình hoá học.

Lời giải:

Niken rất có thể phản ứng được với các dung dịch muối hạt sau đây:

Ni + CuSO4 → NiSO4 + Cu↓

Ni + Pb(NO3)2 → Ni(NO3)2 + Pb↓

Ni + 2AgNO3 → Ni(NO3)2 + 2Ag↓

Bài 5 (trang 101 SGK Hóa 12): Để làm cho sạch một mẫu thủy ngân bao gồm lẫn tạp hóa học là kẽm, thiếc, chì fan ta khuấy mẫu mã thủy ngân này trong hỗn hợp HgSO4 dư.

a. Hãy giải thích phương pháp làm sạch với viết phương trình hóa học.


b. Nếu bội bạc có lẫn tạp hóa học là sắt kẽm kim loại nói trên, hãy làm cách nào để loại bỏ được tạp chất? Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

a. Khuấy mẫu thủy ngân trong hỗn hợp HgSO4 có những phản ứng

HgSO4 + Zn → ZnSO4 + Hg

HgSO4 + Sn → SnSO4 + Hg

HgSO4 + Pb → PbSO4 + Hg

Như vậy những tạp chất Zn, Sn, Pb bị phối hợp hết. Lọc lấy thu thủy ngân tinh khiết.

b, Nếu bạc có lẫn những kim nhiều loại nói bên trên cho tất cả hổn hợp vào hỗn hợp AgNO3. Sẽ có được các phản bội ứng xảy ra:

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag↓

Sn + 2AgNO3 → Sn(NO3)2 + 2Ag↓

Pb + 2AgNO3 → Pb(NO3)2 + 2Ag↓

Khi đó những kim nhiều loại bị hài hòa hết trong dung dịch AgNO3 lọc mang kết tủa chiếm được Ag tinh khiết

Bài 6 (trang 101 SGK Hóa 12): Hòa tan trọn vẹn 20 gam các thành phần hỗn hợp Fe cùng Mg trong hỗn hợp HCl thu 1 gam khí H2. Khi cô cạn hỗn hợp thu được từng nào gam muối khan?

A. 54,5(g)

B. 55,5(g)

C. 56,5(g)

D. 57,5(g)

Lời giải:

Đáp án B.

• giải pháp 1:

*

gọi x, y lần lượt là số mol của Fe với Mg trong láo lếu hợp

số mol H2 là

theo bài ra ta bao gồm hệ phương trình

*

khối lượng muối bột khan là :

m = mFeCl2 + mMgCl2 = x(56 + 71) + y(24 + 71)

m = 56x + 24y + 71(x + y)

m = 20 + 71.0,5 = 55,5(g)

• phương pháp 2:

nmuối =

Khối lượng muối = m(kim loại) + m(gốc clorua) = 20,0 + 71. 0,5 = 55,5 (g)

Bài 7 (trang 101 SGK Hóa 12): Hòa tan trọn vẹn 0,5 gam Fe và một kim loại hóa trị II trong hỗn hợp HCl chiếm được 1,12 lít khí H2 đktc. Kim loại hóa trị II kia là kim loại nào sau đây.

A. Mg.

B. Ca.

C. Zn.

D. Be.

Lời giải:

Đáp án D.

*

gọi x, y theo lần lượt là số mol của Fe với M trong lếu láo hợp

số mol H2 là

*

theo bài xích ra ta tất cả hệ phương trình


*

từ (2) → x= 0,05 – y

thay vào (1) ta được 56(0,05 – y) + My = 0,5

⇔ 2,8 – 56y + My = 0,5

2,3 = 56y – My

→ y =

Ta gồm 0 0 ↔ > 0 → 56 – M > 0 ⇒ M

Trong những kim các loại hóa trị II chỉ tất cả Be vừa lòng do đó M là Be

Bài 8 (trang 101 SGK Hóa 12): mang lại 16,2 gam kim loại M bao gồm hóa trị n công dụng với 0,15 mol O2. Hóa học rắn nhận được sau phản ứng lấy hòa rã vào hỗn hợp HCl dư thấy bay ra 13,44 lít khí H2 đktc. Kim loại M là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Fe.

B. Al.

C. Ca.

D. Mg.

Lời giải:

Đáp án B.

*

Chất rắn sau bội nghịch ứng kết hợp trong HCl thấy gồm khí bay ra chứng ở tất cả M dư

*

Số mol H2:

*

Theo phương trình (1)

*

Theo phương trình (3)

*

Tổng số mol M là

*

*

⇒ giá bán trị thỏa mãn nhu cầu là n = 3, M = 27 M : Al

Bài 9 (trang 101 SGK Hóa 12): có 5 mẫu sắt kẽm kim loại là Mg, Al, Ba, Fe, Ag. Trường hợp chỉ cần sử dụng thêm hỗn hợp H2SO4 thì hoàn toàn có thể nhận hiểu rằng những mẫu sắt kẽm kim loại nào ?

A. Mg, Ba, Ag.

B. Mg, Ba, Al.

C. Mg, Ba, Al, Fe.

D. Cả 5 mẫu mã kim loại.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Sổ Đoàn Viên, Hướng Dẫn Cách Viết Sổ Đoàn Viên Đúng Chuẩn

Lời giải:

Đáp án D.

– mang đến dd H2SO4 loãng lần vào các mẫu thử:

+ Mẫu có khí bay ra gồm có kết tủa white là tía

Ba + H2SO4 → BaSO4↓ + H2↑

+ Mẫu tất cả khí thoát ra với dung dịch muối bột thu được có màu trắng xanh là sắt

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

+ chủng loại không chảy là Ag

+ 2 mẫu còn lại cùng tất cả khí không màu bay ra là Al và Mg

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑

– đem một lượng dư sắt kẽm kim loại Ba (đã phân biệt được làm việc trên) bé dại vài giọt dd H2SO4 loãng mang lại sẽ xẩy ra phản ứng

Ba + H2SO4 → BaSO4↓ + H2↑

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

Lọc quăng quật kết tủa BaSO4↓ ta chiếm được dd Ba(OH)2

– mang lại Ba(OH)2 theo lần lượt vào 2 mẫu thử chưa phân biệt được là Mg cùng Al

+ kim loại nào thấy khí thoát ra là Al

2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 2H2↑

+ sắt kẽm kim loại nào không có hiện tượng gì là Mg

⇒ Vậy sẽ nhận ra được cả 5 sắt kẽm kim loại

Bài 10 (trang 101 SGK Hóa 12): mang đến bột đồng dư vào hỗn hợp hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 với AgNO3 sau làm phản ứng dứt thu được chất rắn A và dung dịch B. Viết PTHH của những phản ứng xảy ra. Cho thấy A, B có những hóa học gì? biết rằng :

Tính thoái hóa : Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+