Tổng hợp những kiến thức bắt buộc nắm vững, giúp những em ôn tập hiệu quả, đạt hiệu quả cao trong kì thi HK1 chuẩn bị tới


Chương 1

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

I. Chuyển động thẳng đều

1. Tính vận tốc trung bình

Tốc độ trung bình cho thấy tính chất nhanh hay lờ lững của chuyển động, được đo bởi thương số thân quãng đường đi được và thời gian dùng để làm đi quãng con đường đó.

Bạn đang xem: Lý thuyết chuyển động cơ hay, chi tiết nhất

(v_tb = fracst = fracs_1 + s_2 + ...t_1 + t_2 + ...)

2. Phương trình chuyển động của vận động thẳng đều

Phương trình chuyển động biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ của chất điểm theo thời gian. Để lập phương trình vận động của hóa học điểm ta làm cho như sau:

- lựa chọn hệ quy chiếu:

+ Trục tọa độ (thường trùng với đường thẳng quy trình của chất điểm)

+ Mốc thời gian: thường lựa chọn là thời điểm bước đầu khảo sát vận động của hóa học điểm.

- xác minh điều kiện ban đầu: Ở thời điểm thuở đầu (t = t0) là thời điểm được lựa chọn làm nơi bắt đầu thời gian, xác minh vận tốc với tọa độ của hóa học điểm: x0 cùng v0.

* Chú ý: Nếu hóa học điểm chuyển động cùng chiều dương thì tốc độ nhận quý giá dương, nếu chất điểm hoạt động ngược chiều dương thì gia tốc nhận giá trị âm.

- Viết phương trình đưa động:

(x = x_0 + vleft( t - t_0 ight) = x_0 + vt)

- dựa vào phương trình hoạt động để xác định lời giải của bài bác toán.

+ vị trí ở thời khắc t = t1 đó là tọa độ x1 của chất điểm ở thời khắc t1:

(x_1 = x_0 + vleft( t_1 - t_0 ight))

+ Quãng đường chất điểm đi được vào một khoảng thời hạn bằng độ béo hiệu hai tọa độ của chính nó ở hai thời khắc đầu cùng cuối của khoảng thời gian đó: (x = left| x - x_0 ight|)

+ khoảng cách giữa hai hóa học điểm có mức giá trị bởi độ lớn của hiệu hai tọa độ của hai chất điểm đó: (d = left| x_2 - x_1 ight|)

+ Hai chất điểm gặp gỡ nhau lúc tọa độ của chúng bằng nhau: (x_1 = x_2)

- Vẽ thiết bị thị của gửi động: bao gồm hai một số loại đồ thị:

+ Đồ thị tọa độ - thời gian: là con đường thẳng, xiên góc, có hệ số góc bằng vận tốc của vật.

+ Đồ thị gia tốc – thời gian: là con đường thẳng song song với trục thời gian.

+ Vị trí giảm nhau của hai đồ vật thị chính là vị trí gặp gỡ nhau của hai hóa học điểm.

II. Vận động thẳng đổi khác đều

1. Gia tốc:

- Là đại lượng đặc thù cho sự biến đổi của vận tốc: (overrightarrow a = fracoverrightarrow Delta v Delta t = fracoverrightarrow v_2 - overrightarrow v_1 Delta t)

- Đon vị: m/s2.

2. Chuyển động thẳng thay đổi đều

- Định nghĩa: Là chuyển động của vật bao gồm quỹ đạo là mặt đường thẳng với tốc độ tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

- gia tốc của chuyển động thẳng thay đổi đều ko đổi.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Có 3 Điểm Cực Trị Khi Nào, Công Thức Tính Cực Trị Hàm Số Bậc Ba Cực Nhanh

- Phương trình vận tốc: (v = v_0 + aleft( t - t_0 ight) = v_0 + at) (t0 = 0)

Vận tốc trong hoạt động thẳng thay đổi đều biến đổi thiên đều đặn theo thời gian.

+ trường hợp vật vận động nhanh dần dần đều: (overrightarrow a uparrow uparrow overrightarrow v Leftrightarrow a.v > 0)

+ giả dụ vật vận động chậm dần đều: (overrightarrow a uparrow downarrow overrightarrow v Leftrightarrow a.v

*
Bình luận
*
chia sẻ