Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (106.68 KB, 10 trang )
Bạn đang xem: Mã tỉnh hà tĩnh

Mã tỉnh, mã huyện, mã trường càng nhiều tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh: Mã 30

Đối với Quân nhân, Cơng an trên ngũ với Học nghỉ ngơi nước ngồi:

Mã Quậnhuyện

Tên QuậnHuyện

trường Tên trường

Khuvực

00 Sở giáo dục và

Đào tạo thành 900

Quân nhân, Công

an_30 KV3

00 Sở giáo dục đào tạo và

Đào sản xuất 800


Học ở nước

ngoài_30 KV3

Thành phố Hà Tĩnh: Mã 01

trường Tên trường Địa chỉ

Khuvực

011 trung học phổ thông ISCHOOL Hà Tĩnh

Khối Phố Trung Lân, Đường Nguyễn Du, Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh

KV2

000 Sở GDDT Hà Tĩnh

Số 105, con đường Phan Đình Phùng, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh

KV2


009

Trung tâm BDNVSP và GDTX thức giấc Hà Tĩnh

Số 8, ngõ 24, Đường Nguyễn

Công Trứ, TP tỉnh hà tĩnh KV2

010 trung học phổ thông Phan Đình Phùng

Số 65, Đường Phan Đình

Phùng, TP tỉnh hà tĩnh KV2


GDTX TP tp hà tĩnh Tĩnh

040 trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh

Đường Hà Hoàng, xóm Thạch

Trung, Thành phố tỉnh hà tĩnh KV2

058 thpt Thành Sen buôn bản Thạch Trung, thành phố

Hà Tĩnh KV2


061 cđ nghề Việt Đức Hà Tĩnh

Số 371, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Du, tp Hà Tĩnh

KV2

060 Trung cấp cho Nghề Hà Tĩnh

Số 454 Hà Huy Tập, TP Hà

Tĩnh, Tĩnh thành phố hà tĩnh KV2

059 cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh

KM 509 + 500 - quốc lộ 1A. Làng Thanh Phú buôn bản Thạch Trung - TP Hà Tĩnh

KV2

Thị thôn Hồng Lĩnh: Mã 02

trường Tên trường Địa chỉ

Khuvực

057 Trung cấp cho Kỹ nghệ Hà Tĩnh

Phường Đậu Liêu, Thị thôn Hồng

Lĩnh, Tỉnh thành phố hà tĩnh KV2

051 thpt Hồng Lam

Tổ Dân phố 8 - Phường Bắc Hồng -Thị thôn Hồng Lĩnh - Tĩnh Hà Tĩnh

KV2

035

Trung trọng điểm DN-HN và GDTX Hồng Lĩnh

Phường phái mạnh Hồng, Thị buôn bản Hồng


Phường Bắc Hồng, Thị làng Hồng Lĩnh, thức giấc Hà Tĩnh

KV2

Huyện hương thơm Sơn: Mã 03

trường Tên trường Địa chỉ

Khuvực

025 thpt Dân lập NguyễnKhắc Viện

Xã sơn Bằng, Huyện hương thơm

Sơn, Tỉnh tp. Hà tĩnh KV1

024 Trung trọng tâm DN-HN và GDTX hương thơm Sơn

Khối 8, thị xã Phố Châu, Huyện hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

KV1


026 trung học phổ thông Hương Sơn thị xã Phố Châu, huyện

Hương Sơn, Tỉnh hà tĩnh KV1

029 thpt Cao chiến hạ Xã đánh Tây, Huyện hương

Sơn, Tỉnh tp. Hà tĩnh KV1

027 thpt Lê Hữu Trác xã Sơn Châu, Huyện mùi hương

Sơn, Tỉnh thành phố hà tĩnh KV1

028 trung học phổ thông Lý chủ yếu Thắng

Xã đánh Hịa, Huyện hương

Sơn, Tỉnh tp hà tĩnh KV1

Huyện Đức Thọ: Mã 04

trường Tên trường Địa chỉ Khu vực


031 trung học phổ thông Lê Hồng Phong

Xã Bùi Xá, thị xã Đức Thọ,

Tinh tỉnh hà tĩnh KV2NT

033 thpt Trần Phú làng Đức Thủy, thị trấn Đức

Thọ, Tỉnh tp. Hà tĩnh KV2NT

030 Trung tâm DN-HN và GDTX Đức Thọ

Thôn Châu Lĩnh - xã Tùng Ảnh - thị xã Đức lâu - thức giấc Hà Tĩnh

KV2NT

Huyện Nghi Xuân: Mã 05

trường Tên trường Địa chỉ Khu vực

050 trung học phổ thông Nghi Xuân thôn Cổ Đạm, thị xã Nghi

Xuân, tỉnh tp hà tĩnh KV1

039 trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ

Khối 5, thị xã Xuân An, thị trấn Nghi Xuân, thức giấc Hà Tĩnh

KV2NT

037 Trung trọng tâm DN-HN vàGDTX Nghi Xuân

Xã Xuân Giang, thị trấn Nghi

Xuân, Tỉnh tp hà tĩnh KV2NT

038 thpt Nguyễn Du xã Tiên Điền, huyện Nghi

Xuân, Tỉnh tp. Hà tĩnh KV2NT


và GDTX Can Lộc

Số 122, con đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, thị xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

KV2NT

016 trung học phổ thông Can Lộc làng Trường Lộc, thị xã Can

Lộc, Tỉnh tỉnh hà tĩnh KV2NT

017 trung học phổ thông Đồng Lộc xóm Đồng Lộc, thị trấn Can Lộc,

Tĩnh hà tĩnh KV2NT

018 trung học phổ thông Nghèn

Số 78, Đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, thị xã Can Lộc,Tỉnh Hà Tĩnh

KV2NT

042 thpt Dân lập CanLộc

Khối 6A, mặt đường Nguyễn Thiếp, thị xã Nghèn, thị xã Can Lộc,Tĩnh Hà Tĩnh

KV2NT

Huyện mùi hương Khê: Mã 07

trường Tên trường Địa chỉ Khu vực

022 trung học phổ thông Hàm Nghi làng mạc 4, xóm Phúc Đồng, huyện

Hương Khê, Tỉnh tp hà tĩnh KV1


Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

020

Trung trung tâm DN-HN với GDTX hương Khê

Xã mùi hương Bình, Huyện mùi hương

Khê, Tỉnh thành phố hà tĩnh KV1

063

THCS và thpt Dân tộc nội trú Hà Tĩnh

Số 348 con đường Trần Phú, thị xã Hương Khê, Hà Tĩnh

KV1, DTNT

021 thpt Hương Khê

Số 344, mặt đường Trần Phú, thị trấn Hương Khê, huyện HươngKhê, tỉnh Hà Tĩnh

KV1

023 thpt Phúc Trạch làng mạc Phúc Trạch, Huyện hương thơm

Khê, Tỉnh tp hà tĩnh KV1

Huyện Thạch Hà: Mã 08

trường Tên trường Địa chỉ Khu vực

012 Trung trung ương DN-HN và GDTX Thạch Hà

Tổ dân phố 9, thị xã Thạch Hà, thị xã Thạch Hà, thức giấc Hà
Tĩnh

KV2NT

013 thpt Lý tự Trọng

Tổ dân phố 9 thị xã Thạch Hà, thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

KV2NT

049 trung học phổ thông Mai Kính xóm Việt Xuyên, thị trấn Thạch

Hà, Tỉnh tp hà tĩnh KV2NT


Trung Thiên Hà, Tĩnh Hà Tĩnh

041 trung học phổ thông Lê Quý Đôn thôn Thạch Đài, thị xã Thạch

Hà, Tỉnh tp hà tĩnh KV2NT

Huyện Cẩm Xuyên: Mã 09

trường Tên trường Địa chỉ Khu vực

007 trung học phổ thông Cẩm Bình


Thơn Tân An, buôn bản Cẩm Bình, thị trấn Cẩm Xun, tỉnh Hà Tĩnh

KV2NT

008 thpt Hà Huy Tập xã Cẩm Sơn, thị xã Cẩm

Xuyên, Tỉnh thành phố hà tĩnh KV1

071 trung học phổ thông Nguyễn Đình Liễn (cũ)

Xã Cẩm Huy, thị trấn Cẩm

Xuyên, Tỉnh hà tĩnh KV2NT

053 trung học phổ thông Nguyễn Đình Liễn

Xã Cẩm Dương, thị xã Cẩm

Xuyên, Tỉnh tỉnh hà tĩnh KV1

043 trung học phổ thông Phan Đình Giót

Tổ dân phố 16, thị xã Cẩm Xuyên, thị trấn Cẩm Xuyên, thức giấc Hà Tĩnh

KV2NT

005

Trung tâm DN-HN với GDTX Cẩm Xuyên

Xã Cẩm Quan, thị xã Cẩm

Xuyên, Tỉnh thành phố hà tĩnh KV1

006 trung học phổ thông Cẩm Xuyên

Thôn 5, xóm Cẩm Thăng, thị xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh


Huyện Kỳ Anh: Mã 10

trường Tên trường Địa chỉ Khu vực

044 trung học phổ thông Nguyễn Thị

Bích Châu

Xã Kỳ Thư, thị xã Kỳ Anh,

Tỉnh tp hà tĩnh KV2NT

003 trung học phổ thông Nguyễn Huệ làng Kỳ Phong, thị trấn Kỳ

Anh, Tỉnh hà tĩnh KV1

004 thpt Kỳ Lâm xã Kỳ Lâm, thị xã Kỳ Anh,

Tỉnh tp. Hà tĩnh KV1

Huyện Vũ Quang: Mã 11

trường Tên trường Địa chỉ

Khuvực

056 thpt Cù Huy Cận làng Đức Lĩnh, thị trấn Vũ

Quang, Tỉnh hà tĩnh KV1

046 trung học phổ thông Vũ Quang

Tổ dân phố 4, thị xã Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh


KV1

047 Trung vai trung phong DN-HN và GDTX Vũ Quang

Thị trấn Vũ Quang, thị xã Vũ

Quang, Tỉnh tỉnh hà tĩnh KV1

Huyện Lộc Hà: Mã 12

trường Tên trường Địa chỉ Khu vực


Trỗi thị trấn Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

045 trung học phổ thông Mai Thúc Loan

Xã Thạch Châu, thị trấn Lộc

Hà, Tỉnh tp hà tĩnh KV2NT

048 thpt Nguyễn Đổng Chi

Xã ích Hậu, thị trấn Lộc Hà,

Tỉnh thành phố hà tĩnh KV2NT

062 Trung trung khu DN-HN và GDTX Lộc Hà

Xã Thạch Bằng, thị trấn Lộc

Hà, Tỉnh tp hà tĩnh KV1

Thị xã Kỳ Anh: Mã 13

trường Tên trường Địa chỉ Khu vực

074

Trung trung khu DN-HN với GDTX Kỳ Anh (cũ)

Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ

Anh, Tỉnh tp. Hà tĩnh KV2N

073 trung học phổ thông Kỳ Anh (Cũ) thị trấn Kỳ Anh, thị xã Kỳ

Anh, Tỉnh tp hà tĩnh KV2NT

065 cao đẳng Nghề côngnghệ Hà Tĩnh

Km 571, Quốc lộ 1A –

Phường Kỳ Trinh – Thị làng mạc KỳAnh - Hà Tĩnh

KV1

001 Trung trung ương DN-HN và GDTX Kỳ Anh

Tổ dân phố 3, Phường Sơng Trí, Thị xã Kỳ Anh, thức giấc Hà Tĩnh

KV2

072 thpt Lê Quảng Chí(cũ 2)

Phường Kỳ Long, Thị làng Kỳ

Anh, Tỉnh tp hà tĩnh KV2NT


*
Khẩu phần nạp năng lượng và triệu chứng thiếu tiết của học sinh nữ nhị trường đa dạng trung học tập B với C thị trấn Lục BÌnh, Hà phái mạnh 62 921 5
*
Biện pháp bức tốc quản lý hoạt động học tập trên trường phổ thông dân tộc nội trú huyện sơn động, tỉnh bắc giang 18 713 2
*
vấn đề tìm hiểu hệ thống tính điểm trường càng nhiều trung học tại việt nam 35 364 0
*
Giải thể ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cung cấp tỉnh (huyện) pptx 4 283 0
*
thành lập trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp cho tỉnh (huyện) pot 5 440 1
*
khẩu phần nạp năng lượng và chứng trạng thiếu máu của học sinh nữ hai trường đa dạng trung học b cùng c, thị trấn bình lục, tỉnh giấc hà nam 50 479 1
*
Thực trạng chất lượng cán cỗ thư viện trong màng lưới trường phổ biến ở tp. Hà nội ( tóm tắt) 13 443 0
*
yếu tố hoàn cảnh bệnh cong vẹo xương cột sống và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống căn bệnh cong vẹo cột sống của học viên thuộc 6 trường càng nhiều huyện kim bôi, tỉnh tự do 70 686 5
*
yếu tố hoàn cảnh bệnh cong vẹo cột sống và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống căn bệnh cong vẹo cột sống của học viên thuộc 6 trường đa dạng huyện kim bôi, tỉnh chủ quyền 72 997 1


Xem thêm: Lập Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Mái Trường Thân Yêu Hay Nhất (25 Mẫu), Lập Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Mái Trường Thân Yêu

*
mô tả tình hình bệnh cong vẹo xương cột sống của học viên tại 6 trường nhiều của thị trấn kim bôi, tỉnh chủ quyền 72 975 8