Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24

*
B. 24 centimet C. Trăng tròn
*
D. 20 cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm B. 20cm C. 24

*
D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm).

Bạn đang xem: Ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 3

12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

27 684 + 11 023 b) 84 695 – 2 367 c) 1 041 x 7 d) 24 672 : 6

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

Câu 6: (1,0 điểm).Tính quý hiếm của biểu thức: (Mức 2)

 a) 229 + 126 × 3 = …………………

= …………………

b) (9 759 – 7 428) × 2 = …………………….

= …………………

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm X: (Mức 2)

a). X × 6 = 2 412 b). X : 3 = 1 824

……………………………. …………………………………

……………………………. …………………………………

Câu 8: (2,0 điểm).  (Mức 3)

Một tín đồ đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi vào 5 giờ tín đồ đó đi xe hơi đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

Bài Giải

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………..

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN- LỚP 3 – NĂM HỌC: 2017- 2018

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

a). A b). C c). D d). B

Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng kết quả mỗi cái được 0,25 điểm.

a) 76 635

b) 18 536 > 17 698 (0,25 điểm).

c) 47 526 = 47 520 + 6 (0,25 điểm).

d) 92 569

Câu 3: (1,0 điểm). Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

a) diện tích s của hình chữ nhật là: A. 24

*
(0,5 điểm).

b) Chu vi của hình chữ nhật là: B. 20cm (0,5 điểm).

Câu 4: (1,0 điểm). Khoanh đúng câu B. 127 dm.

Câu 5: (2,0 điểm).

– Đặt tính cùng tính đúng công dụng mỗi bài bác được 0,5 điểm; thiếu dấu gạch ngang 2 diệt trừ 0,25 điểm.

– sắp đến đúng phép tính, không nên kết quả, mỗi bài được 0,25 điểm.

công dụng đúng:

a) 38 707 b) 82 328 c) 7 287 d) 4 112 

Câu 6: (1,0 điểm). Tính đúng mỗi bước tính được 0,5 điểm.

 a). 229 + 126 x 3 = 229 + 378 (0,25 điểm).

= 607 (0,25 điểm).

b). (9 759 – 7 428) x 2 = 2 331 x 2 (0,25 điểm).

= 4 662 (0,25 điểm).

Xem thêm: Uống Trà Xanh Có Tác Dụng Của Trà Xanh Như Thế Nào Để Tốt Cho Sức Khỏe?

Câu 7: (1,0 điểm). Tra cứu X: Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm; mỗi bước tính đúng 0,25 điểm.