Màu sắc tiếng Trung là “颜色/Yánsè/” , nhan sắc màu trong giờ Trung là “彩色/Cǎisè/” – là tính từ. Ví dụ khi ta hy vọng khen một vật nào đấy rất có màu sắc ta nói:”这幅画很彩色 /Zhè fú huà hěn cǎisè/: tranh ảnh này không hề ít màu sắc” .

Bạn đang xem: Màu sắc trong tiếng trung

Ngày lúc này hãy cùng plovdent.com tò mò các bảng color trong tiếng Trung là gì và cách nói, miêu tả về color của một sự trang bị nhé.

*


Từ vựng Bảng màu sắc trong tiếng Trung

颜色Màu sắcyánsè
橄榄绿GǎnlǎnlǜXanh ô liu
葡萄紫Màu nho tímPútáo zǐ
红色Màu đỏhóngsè
黄色Màu vànghuángsè
蓝色Màu xanh lamlán sè
白色Màu trắngbáisè
黑色Màu đenhēisè
橙色Màu camchéngsè
绿色Màu xanh lálǜsè
紫色Màu tímzǐsè
灰色Màu ghi, color xámhuīsè
粉红色Màu hồng phấnfěnhóngsè
梅红Méi hóngHồng cánh sen
粉蓝色Màu xanh lợtfěn lán sè
咖啡色Màu cafékāfēisè
红褐色Màu đỏ đậmhóng hésè
金色Màu rubi (gold)jīnsè
褐紫红色Màu đỏ bóoc đôhè zǐ hóngsè
灰棕色Màu trohuī zōngsè
浅蓝色Màu xanh da trờiqiǎn lán sè
深蓝色Màu xanh lam đậmshēnlán sè
浅绿色Màu xanh lá nhạtqiǎn lǜsè
深绿色Màu xanh lá đậmshēn lǜsè
深紫色Màu tím đậmshēn zǐsè
浅紫色Màu tím nhạtqiǎn zǐsè
碧色Màu xanh ngọcbì sè
彩色Màu sắccǎi sè
苍色Màu xanh biếccāng sè
沧色Màu xanh ngắtcāng sè
赤色Màu đỏ sonchìsè
翠色Màu xanh biếccuì sè
丹色Màu đỏdān sè
栗色Màu phân tử dẻlìsè
褐色Màu nâuhèsè
棕色Màu nâuzōngsè
天蓝色Màu xanh domain authority trờitiānlán sè
玄色Màu đen huyềnxuán sè
银色Màu bạcyínsè
猩红色Màu đỏ ổixīnghóngsè
银红色Màu đỏ bạcyín hóngsè
肉红色Màu đỏ thịtròu hóngsè
桔红色Màu cam quýtjú hóngsè
血红色Màu đỏ tươixiě hóngsè
火红色Màu đỏ rựchuǒ hóngsè
橘红色Màu đỏ quýtjú hóngsè
杏红色Màu đỏ trái hạnhxìng hóngsè
牛血红色Màu đỏ huyết bòniú xiě hóngsè
铜红色Màu đỏ đồngtóng hóngsè
枣红色Màu táo đỏzǎo hóngsè
米黄色Màu ngàmǐhuángsè
金黄色Màu đá quý óngjīn huángsè
蜡黄色Màu tiến thưởng bónglà huángsè
鹅黄色Màu vàng tơéhuángsè
姜黄色Màu quà nghệjiāng huángsè
柠檬黄色Màu xoàn chanhníngméng huángsè
玛瑙红色Màu đỏ mã nãomǎnǎo hóngsè
黄褐色Màu xoàn nâuhuáng hésè
鲜粉红色Màu hồng tươixiān fěnhóngsè
赭色Màu đỏ sẫmzhě sè
银白色Màu trắng bạcyín báisè
茶色Màu chèchásè
土黄色Màu vàng đấttǔ huángsè
杏黄色Màu vàng quả hạnhxìng huángsè
赤褐色Màu nâu đỏchìhésè
碧绿色Màu xanh bibì lǜsè
浅粉红色Màu hồng nhạtqiǎn fěnhóngsè
灰棕色Màu nâu xámhuī zōngsè
靛蓝色Màu chàmdiànlán sè
青白色Màu trắng xanhqīng báisè
青黄色Màu kim cương xanhqīng huángsè
青莲色Màu cánh senqīng lián sè
浅黄色Màu xoàn nhạtqiǎn huángsè
深黄色Màu quà đậmshēn huángsè
酱色Màu tươngjiàngsè
紫红色Màu mận chínzǐ hóngsè
深红色Màu mận chínshēn ngóng sè
天青色Màu vào xanhtiān qīngsè
栗褐色Màu nâu phân tử dẻlì hésè
胭脂红色Màu son đỏyānzhī ngóng sè
黄棕色Màu tiến thưởng nâuhuáng zōngsè
铜色Màu đồngtóng sè
奶油白色Màu white kemnǎiyóu báisè
墨绿色Màu xanh sẫmmò lǜsè
鲜红色Màu đỏ tươixiānhóng sè
象牙黄色Màu xoàn ngàxiàngyá huángsè
淡紫色Màu tím hoa càdàn zǐsè
蓝紫色Xanh tím thanlán zǐsè
乳白色Màu trắng sữarǔbáisè
苔绿色Màu xanh rêutái lǜsè
雪白色Màu trắng tuyếtxuě báisè
灰白色Màu trohuībáisè
桃色Màu hồng đàotáosè
玫瑰红色Màu đỏ hoa hồngméi gui đợi sè
宝蓝色Màu lam sangbǎolán sè
宝石红色Màu đỏ bảo thạchbǎoshí chờ sè
深褐色Màu nâu đậmshēn hésè
浅褐色Màu nâu nhạtqiǎn hésè
海绿色Màu xanh nước biểnhǎi lǜsè
海水蓝色Màu xanh nước biểnhǎishuǐ lán sè
橄榄色Màu trái ô-liugǎnlǎn sè
孔雀蓝色Màu xanh lông côngkǒngquè lán sè
苍黄色Màu đá quý xanhcāng huáng sè
棕黑色Màu nâu đenzōng hēisè
鲜粉红色Màu hồng tươixiān fěnhóng sè
鼠灰色Màu ghi lông chuộtshǔ huīsè
嫩色Màu nhạtnènsè
浅色Màu nhạtqiǎnsè
深色Màu đậmshēnsè
红棕色Màu nâu đỏhóng zōngsè
浅棕色Màu nâu nhạtqiǎn zōngsè
深棕色Màu nâu đậmshēn zōngsè
青蓝色Màu xanh lamqīng lán sè
群青色Màu xanh thẫmqún qīngsè
蛋黄色Màu lòng đỏ trứng gàdànhuáng sè
米色Màu tiến thưởng nhạtmǐsè
颜色Màu sắcyánsè
红色Màu đỏhóngsè
黄色Màu vànghuángsè
蓝色Màu xanh lamlán sè
白色Màu trắngbáisè
黑色Màu đenhēisè
橙色Màu camchéngsè
绿色Màu xanh lálǜsè
紫色Màu tímzǐsè
灰色Màu ghi, màu xámhuīsè
粉红色Màu hồng phấnfěnhóngsè
粉蓝色Màu xanh lợtfěn lán sè
咖啡色Màu cafékāfēisè
红褐色Màu đỏ đậmhóng hésè
金色Màu tiến thưởng (gold)jīnsè
褐紫红色Màu đỏ bóoc đôhè zǐ hóngsè
灰棕色Màu trohuī zōngsè
浅蓝色Màu xanh da trờiqiǎn lán sè
深蓝色Màu xanh lam đậmshēnlán sè
浅绿色Màu xanh lá nhạtqiǎn lǜsè
深绿色Màu xanh lá đậmshēn lǜsè
深紫色Màu tím đậmshēn zǐsè
浅紫色Màu tím nhạtqiǎn zǐsè
碧色Màu xanh ngọcbì sè
彩色Màu sắccǎi sè
苍色Màu xanh biếccāng sè
沧色Màu xanh ngắtcāng sè
赤色Màu đỏ sonchìsè
翠色Màu xanh biếccuì sè
丹色Màu đỏdān sè
栗色Màu phân tử dẻlìsè
褐色Màu nâuhèsè
棕色Màu nâuzōngsè
天蓝色Màu xanh da trờitiānlán sè
玄色Màu đen huyềnxuán sè
银色Màu bạcyínsè
猩红色Màu đỏ ổixīnghóngsè
银红色Màu đỏ bạcyín hóngsè
肉红色Màu đỏ thịtròu hóngsè
桔红色Màu cam quýtjú hóngsè
血红色Màu đỏ tươixiě hóngsè
火红色Màu đỏ rựchuǒ hóngsè
橘红色Màu đỏ quýtjú hóngsè
杏红色Màu đỏ trái hạnhxìng hóngsè
牛血红色Màu đỏ tiết bòniú xiě hóngsè
铜红色Màu đỏ đồngtóng hóngsè
枣红色Màu táo bị cắn dở đỏzǎo hóngsè
米黄色Màu ngàmǐhuángsè
金黄色Màu tiến thưởng óngjīn huángsè
蜡黄色Màu vàng bónglà huángsè
鹅黄色Màu xoàn tơéhuángsè
姜黄色Màu xoàn nghệjiāng huángsè
柠檬黄色Màu xoàn chanhníngméng huángsè
玛瑙红色Màu đỏ mã nãomǎnǎo hóngsè
黄褐色Màu kim cương nâuhuáng hésè
鲜粉红色Màu hồng tươixiān fěnhóngsè
赭色Màu đỏ sẫmzhě sè
银白色Màu trắng bạcyín báisè
茶色Màu chèchásè
土黄色Màu quà đấttǔ huángsè
杏黄色Màu quà quả hạnhxìng huángsè
赤褐色Màu nâu đỏchìhésè
碧绿色Màu xanh bibì lǜsè
浅粉红色Màu hồng nhạtqiǎn fěnhóngsè
灰棕色Màu nâu xámhuī zōngsè
靛蓝色Màu chàmdiànlán sè
青白色Màu white xanhqīng báisè
青黄色Màu xoàn xanhqīng huángsè
青莲色Màu cánh senqīng lián sè
浅黄色Màu rubi nhạtqiǎn huángsè
深黄色Màu kim cương đậmshēn huángsè
酱色Màu tươngjiàngsè
紫红色Màu mận chínzǐ hóngsè
深红色Màu mận chínshēn hóng sè
天青色Màu vào xanhtiān qīngsè
栗褐色Màu nâu phân tử dẻlì hésè
胭脂红色Màu son đỏyānzhī hóng sè
黄棕色Màu rubi nâuhuáng zōngsè
铜色Màu đồngtóng sè
奶油白色Màu trắng kemnǎiyóu báisè
墨绿色Màu xanh sẫmmò lǜsè
鲜红色Màu đỏ tươixiānhóng sè
象牙黄色Màu tiến thưởng ngàxiàngyá huángsè
淡紫色Màu tím hoa càdàn zǐsè
蓝紫色Xanh tím thanlán zǐsè
乳白色Màu white sữarǔbáisè
苔绿色Màu xanh rêutái lǜsè
雪白色Màu trắng tuyếtxuě báisè
灰白色Màu trohuībáisè
桃色Màu hồng đàotáosè
玫瑰红色Màu đỏ hoa hồngméi gui đợi sè
宝蓝色Màu lam sangbǎolán sè
宝石红色Màu đỏ bảo thạchbǎoshí đợi sè
深褐色Màu nâu đậmshēn hésè
浅褐色Màu nâu nhạtqiǎn hésè
海绿色Màu xanh nước biểnhǎi lǜsè
海水蓝色Màu xanh nước biểnhǎishuǐ lán sè
橄榄色Màu trái ô-liugǎnlǎn sè
孔雀蓝色Màu xanh lông côngkǒngquè lán sè
苍黄色Màu rubi xanhcāng huáng sè
棕黑色Màu nâu đenzōng hēisè
鲜粉红色Màu hồng tươixiān fěnhóng sè
鼠灰色Màu ghi lông chuộtshǔ huīsè
嫩色Màu nhạtnènsè
浅色Màu nhạtqiǎnsè
深色Màu đậmshēnsè
红棕色Màu nâu đỏhóng zōngsè
浅棕色Màu nâu nhạtqiǎn zōngsè
深棕色Màu nâu đậmshēn zōngsè
青蓝色Màu xanh lamqīng lán sè
群青色Màu xanh thẫmqún qīngsè
蛋黄色Màu lòng đỏ trứng gàdànhuáng sè
米色Màu đá quý nhạtmǐsè

Cách miêu tả màu sắc đẹp trong giờ Trung

Để hỏi và trả lời lưu loát về nhà đề màu sắc cũng như để mô tả chính xác nhất về color của bất kỳ sự vậy, hiện tượng lạ nào chúng ta chú ý những các cách diễn tả dưới đây.

Cách hỏi về color sự vật, hiện nay tượng

1. Chúng ta có biết lá cây tất cả màu gì không?你知道树叶有什么颜色吗?Nǐ zhīdào shùyè yǒu shé me yánsè ma?

2. Mây màu sắc gì?云是什么颜色的?Yún shì shénme yánsè de?

3. Đây là màu sắc gì?这是什么颜色的?Zhè shì shénme yánsè de?

4. Cái váy này còn màu không giống không?这条裙子有没有别的颜色?Zhè tiáo qúnzi yǒu méiyǒu bié de yánsè?

5. Lông chú chó của người sử dụng màu gì?你的狗毛是什么颜色的?Nǐ de gǒu máo shì shénme yánsè de?

Như vậy qua các ví dụ bên trên ta thấy nhằm hỏi một đồ vật có màu sắc gì ta dùng một trong những 2 cấu trúc:

Cấu trúc 1: Danh từ bỏ + 是什么颜色的?
Cấu trúc 2: Danh từ bỏ + 有什么颜色的?

Cách diễn đạt màu dung nhan sự vật bằng một câu đầy đủ

1. Trái cam color cam.橙子是橙色的。Chéngzi shì chéngsè de.

Xem thêm: Vị Trí Và Chức Năng Của Xương Mác Nằm Ở Đâu ? Thông Tin Cần Biết

2. Quả táo bị cắn màu đỏ.苹果是红色的。Píngguǒ shì hóngsè de

3. Bé mèo của mình màu vàng.我的猫是黄色的 。Wǒ de māo shì huángsè de

4. Tóc của anh ấy ta màu sắc đen.他的头发是黑的 。Tā de tóufǎ shì hēi de

5. Trời color đen/ bao gồm ý chỉ trời tối rồi.天黑了 !Tiān hēile!

Vậy để biểu đạt sự vật tất cả màu gì ta chỉ việc dùng cấu trúc: Danh từ bỏ + 是 + color + 的

Cách khẳng định sự vật bởi yếu tố màu sắc sắc

1. Dòng vali màu xanh lá cây là của tôi.蓝色的箱子是我的 。Lán sè de xiāngzi shì wǒ de

2. Chiếc xe đạp màu hồng là của bạn.粉红色的自行车是你的 。Fěnhóng sè de zìxíngchē shì nǐ de

3. Trời lúc này có nhiều mây đen.今天有很多黑的云 。Jīntiān yǒu hěnduō hēi de yún

4. Tôi thích xống áo màu hồng.我喜欢粉红色的衣服。 。Wǒ xǐhuān fěnhóng sè de yīfu.

5. Tóc của bà tôi bạc hết cả rồi.我奶奶的头发都白了 。Wǒ nǎinai de tóufǎ dōu báile

Vậy để nói gộp sự đồ gia dụng mà gồm màu gì đấy ta sử dụng cấu trúc: màu sắc + + Danh từ

Trên đây là nội dung bài viết Màu dung nhan trong tiếng Trung | từ bỏ vựng, Bảng và cách nói giúp các bạn có một loài kiến thức chuẩn chỉnh nhất và không thiếu thốn nhất về công ty đề màu sắc trong giờ đồng hồ Trung. plovdent.com chúc các bạn học tốt!

Bài cũ đã cập nhật ở trên

Các loại màu sắc trong giờ đồng hồ Trung

STTTiếng TrungTiếng ViệtPhiên âm
1颜色Màu sắcyánsè
2红色Màu đỏhóngsè
3黄色Màu vànghuángsè
4蓝色Màu xanh lamlán sè
5白色Màu trắngbáisè
6黑色Màu đenhēisè
7橙色Màu camchéngsè
8绿色Màu xanh lálǜsè
9紫色Màu tímzǐsè
10灰色Màu ghi, màu xámhuīsè
11粉红色Màu hồng phấnfěnhóngsè
12粉蓝色Màu xanh lợtfěn lán sè
13咖啡色Màu cafékāfēisè
14红褐色Màu đỏ đậmhóng hésè
15金色Màu rubi (gold)jīnsè
16褐紫红色Màu đỏ bóoc đôhè zǐ hóngsè
17灰棕色Màu trohuī zōngsè
18浅蓝色Màu xanh domain authority trờiqiǎn lán sè
19深蓝色Màu xanh lam đậmshēnlán sè
20浅绿色Màu xanh lá nhạtqiǎn lǜsè
21深绿色Màu xanh lá đậmshēn lǜsè
22深紫色Màu tím đậmshēn zǐsè
23浅紫色Màu tím nhạtqiǎn zǐsè
24碧色Màu xanh ngọcbì sè
25彩色Màu sắccǎi sè
26苍色Màu xanh biếccāng sè
27沧色Màu xanh ngắtcāng sè
28赤色Màu đỏ sonchìsè
29翠色Màu xanh biếccuì sè
30丹色Màu đỏdān sè
31栗色Màu phân tử dẻlìsè
32褐色Màu nâuhèsè
33棕色Màu nâuzōngsè
34天蓝色Màu xanh domain authority trờitiānlán sè
35玄色Màu đen huyềnxuán sè
36银色Màu bạcyínsè
37猩红色Màu đỏ ổixīnghóngsè
38银红色Màu đỏ bạcyín hóngsè
39肉红色Màu đỏ thịtròu hóngsè
40桔红色Màu cam quýtjú hóngsè
41血红色Màu đỏ tươixiě hóngsè
42火红色Màu đỏ rựchuǒ hóngsè
43橘红色Màu đỏ quýtjú hóngsè
44杏红色Màu đỏ trái hạnhxìng hóngsè
45牛血红色Màu đỏ huyết bòniú xiě hóngsè
46铜红色Màu đỏ đồngtóng hóngsè
47枣红色Màu hãng apple đỏzǎo hóngsè
48米黄色Màu ngàmǐhuángsè
49金黄色Màu đá quý óngjīn huángsè
50蜡黄色Màu vàng bónglà huángsè
51鹅黄色Màu quà tơéhuángsè
52姜黄色Màu rubi nghệjiāng huángsè
53柠檬黄色Màu rubi chanhníngméng huángsè
54玛瑙红色Màu đỏ mã nãomǎnǎo hóngsè
55黄褐色Màu tiến thưởng nâuhuáng hésè
56鲜粉红色Màu hồng tươixiān fěnhóngsè
57赭色Màu đỏ sẫmzhě sè
58银白色Màu trắng bạcyín báisè
59茶色Màu chèchásè
60土黄色Màu đá quý đấttǔ huángsè
61杏黄色Màu rubi quả hạnhxìng huángsè
62赤褐色Màu nâu đỏchìhésè
63碧绿色Màu xanh bibì lǜsè
64浅粉红色Màu hồng nhạtqiǎn fěnhóngsè
65灰棕色Màu nâu xámhuī zōngsè
66靛蓝色Màu chàmdiànlán sè
67青白色Màu trắng xanhqīng báisè
68青黄色Màu đá quý xanhqīng huángsè
69青莲色Màu cánh senqīng lián sè
70浅黄色Màu vàng nhạtqiǎn huángsè
71深黄色Màu đá quý đậmshēn huángsè
72酱色Màu tươngjiàngsè
73紫红色Màu mận chínzǐ hóngsè
74深红色Màu mận chínshēn hóng sè
75天青色Màu vào xanhtiān qīngsè
76栗褐色Màu nâu phân tử dẻlì hésè
77胭脂红色Màu son đỏyānzhī hóng sè
78黄棕色Màu rubi nâuhuáng zōngsè
79铜色Màu đồngtóng sè
80奶油白色Màu trắng kemnǎiyóu báisè
81墨绿色Màu xanh sẫmmò lǜsè
82鲜红色Màu đỏ tươixiānhóng sè
83象牙黄色Màu xoàn ngàxiàngyá huángsè
84淡紫色Màu tím hoa càdàn zǐsè
85蓝紫色Xanh tím thanlán zǐsè
86乳白色Màu trắng sữarǔbáisè
87苔绿色Màu xanh rêutái lǜsè
88雪白色Màu trắng tuyếtxuě báisè
89灰白色Màu trohuībáisè
90桃色Màu hồng đàotáosè
91玫瑰红色Màu đỏ hoa hồngméi gui ngóng sè
92宝蓝色Màu lam sangbǎolán sè
93宝石红色Màu đỏ bảo thạchbǎoshí đợi sè
94深褐色Màu nâu đậmshēn hésè
95浅褐色Màu nâu nhạtqiǎn hésè
96海绿色Màu xanh nước biểnhǎi lǜsè
97海水蓝色Màu xanh nước biểnhǎishuǐ lán sè
98橄榄色Màu quả ô-liugǎnlǎn sè
99孔雀蓝色Màu xanh lông côngkǒngquè lán sè
100苍黄色Màu rubi xanhcāng huáng sè
101棕黑色Màu nâu đenzōng hēisè
102鲜粉红色Màu hồng tươixiān fěnhóng sè
103鼠灰色Màu ghi lông chuộtshǔ huīsè
104嫩色Màu nhạtnènsè
105浅色Màu nhạtqiǎnsè
106深色Màu đậmshēnsè
107红棕色Màu nâu đỏhóng zōngsè
108浅棕色Màu nâu nhạtqiǎn zōngsè
109深棕色Màu nâu đậmshēn zōngsè
110青蓝色Màu xanh lamqīng lán sè
111群青色Màu xanh thẫmqún qīngsè
112蛋黄色Màu lòng đỏ trứng gàdànhuáng sè
113米色Màu vàng nhạtmǐsè

鲜粉红色màu hồng tươi赭色zhě sè/sǎi red color sẫm银白色yín bái sè/sǎi、màu trắng bạc天蓝色tiān lán sè/ xanh da trời茶色chá sè/ màu chè土黄色màu đá quý đất黄绿色huáng lǜ/lù sè/sǎi xanh nhạt杏黄xìng huáng màu vàng水绿色shuǐ lǜ/lù sè/sǎi赤褐色chì hè sè/sǎi màu nâu đỏ碧绿色bì lǜ/lù sè/sǎi xanh bi浅蓝色qiǎn lán sè/sǎi xanh浅粉红色qiǎn fěn ngóng sè/sǎi灰棕色huī zōng sè/sǎi gray clolor xám靛蓝色diàn lán sè/sǎi màu chàm黑色hēi sè/sǎi color đen蓝色lán sè/sǎi xanh lam青白色qīng bái sè/sǎi màu trang xanh青黄色qīng huáng sè/sǎi màu rubi xanh青莲色qīng lián sè/sǎi màu cánh sen棕色zōng sè/sǎi color nâu浅黄色qiǎn huáng sè/sǎi rubi nh酱色jiàng sè/sǎi màu sắc tương紫红色深红色zǐ ngóng sè/sǎi shēn ngóng sè/sǎi màu sắc mận chin天青色tiān qīng sè/sǎi màu sắc thiên thanh栗褐色lì hè sè/sǎi nâu nhạ柠檬黄níng méng huáng tiến thưởng chanh胭脂红yān zhī ngóng son hồng黄棕色huáng zōng sè/sǎi quà nâu铜色tóng sè/sǎi màu sắc đồng奶油白nǎi yóu bái màu sắc kem墨绿色mò lǜ/lù sè/sǎi xanh sẫm深黄色shēn huáng sè/sǎi tiến thưởng đậm鲜红xiān/xiǎn ngóng đỏ tươi金黄色jīn huáng sè/sǎi kim cương óng绿色lǜ/lù sè/sǎi xanh lá cây灰色huī sè/sǎi màu sắc xám靛青色diàn qīng sè/sǎi màu chàm象牙黄xiàng yá huáng màu ngà淡紫色dàn zǐ sè/sǎi màu sắc tím hoa cà蓝紫色lán zǐ sè/sǎi xanh tím than乳白色rǔ bái sè/sǎi trắng苔绿tái/tāi lǜ/lù xanh rêu

黑色 hēi sè/sǎi màu đen咖啡色màu cà phê雪白xuě báimàu trắng灰色màu xám灰白色màu tro桃色táo sè/ color phớt hồng粉红fěn chờ màu hồng杨李色màu mận紫色màu tím红色màu đỏ褐玫瑰红hè méi guī ngóng màu nâu hoa hồng宝蓝色bǎo lán sè/sǎi color lam sang宝石红bǎo shí chờ màu hồng bảo thạch重褐色zhòng/chóng hè sè/ gray clolor đậm猩红色xīng ngóng sè/ màu đỏ như ngày tiết tinh tinh海绿色xanh nước biển海水蓝hǎi shuǐ lán xanh nước biển橄榄色gǎn lǎn sè/sǎi màu sắc tram橘黄色jú huáng sè/sǎi màu da cam孔雀蓝kǒng què lán xanh lông công粉红色fěn chờ sè/sǎi color h g紫色zǐ sè/sǎi color tím红hóng màu sắc đỏ苍黄cāng huáng rubi xanh

蓝色lán sè/sǎi xanh lam

棕黑色zōng hēi sè/sǎi gray clolor đen鲜粉红xiān/xiǎn fěn chờ màu hồng tươi天蓝色tiān lán sè/sǎi xanh da trời鼠灰色shǔ huī sè/sǎi màu lông chuột嫩色nèn sè/sǎi màu sắc nhạt<红棕色hóng zōng sè/sǎi gray clolor đỏ浅棕色qiǎn zōng sè/sǎi nâu nhạt青蓝色qīng lán sè/sǎi xanh lam群青qún qīng xanh thẫm黄色huáng sè/sǎi màu vàng蛋黄色huáng sè/sǎi color lòng đỏ trứng gà浅绿色qiǎn lǜ/lù sè/sǎi xanh nhạt碧绿色bì lǜ/lù sè/sǎi xanh biếc天蓝色tiān lán sè/sǎi xanh domain authority trời浅粉红色qiǎn fěn đợi sè/sǎi hong nhạt米色mǐ sè/sǎi màu quà nhạt黑色hēi sè/sǎi màu sắc đen