Câu 214660: Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 20 câu, mỗi đáp án có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Một học sinh không học bài nên làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một phương án. Xác suất để học sinh đó trả lời đúng cả 20 câu là:

A.

Bạn đang xem: Một đề thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm

\({1 \over 4}\)

B. \({{C_{20}^1} \over {C_{20}^4}}\)

C. \({1 \over {C_{20}^4}}\)

D. \({1 \over {{4^{20}}}}\)


Giải chi tiết:

Mỗi câu có 4 đáp án nên xác suất để bạn học sinh đó trả lời đúng 1 câu là \({1 \over 4}\).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Địa Lí 9 Học Kì 2 Năm Học 2021, Đề Thi, Đề Kiểm Tra Học Kì 2

Vậy xác suất để bạn học sinh đó trả lời đúng cả 20 câu là \({\left( {{1 \over 4}} \right)^{20}} = {1 \over {{4^{20}}}}.\)

Chọn D.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát