Hình chữ nhật là gì? phương pháp tính Chu vi và ăn mặc tích Hình chữ nhật CHUẨN

Hình chữ nhật là gì? cách làm tính Chu vi và ăn diện tích Hình chữ nhật nắm nào sẽ được THPT Sóc Trăng giải đáp cụ thể qua nội dung bài viết dưới đây. Chúng ta cùng mày mò nhé !

I. Hình chữ nhật là gì ?


Hình chữ nhật là tứ giác gồm bốn góc vuông; có hai cạnh đối diện tuy vậy song và đều nhau (hai cạnh dài gọi là chiều dài, nhì cạnh ngắn hotline là chiều rộng); bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau và giảm nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Bạn đang xem: Một hình chu vi có

Bạn vẫn xem: Hình chữ nhật là gì? phương pháp tính Chu vi và ăn diện tích Hình chữ nhật CHUẨN


*

II. Phương pháp tính Chu vi Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật thực chất là tổng độ dài của các cạnh của hình chữ nhật. Phương pháp chung khi tính chu vi của những hình đa giác chính là tìm tổng của tất cả các cạnh tạo nên đa giác đó.

Đối cùng với hình chữ nhật, có đặc thù chiều dài với chiều rộng bởi nhau, bạn có thể tính chu vi hình chữ nhật bằng giải pháp lấy tổng chiều dài và chiều rộng lớn nhân với hai.

Khái niệm : ý muốn tính chu vi Hình chữ nhật ta mang chiều dài cộng với chiều rộng lớn ( cùng đơn vị đo) rồi nhân 2.

Công thức: Công thưc tính như sau : phường = 2 x ( a + b )Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhậta là chiều lâu năm hình chữ nhậtb là chiều rộng lớn hình chữ nhật

*

1. Cách làm tính nửa chu vi Hình chữ nhật

Muốn kiếm tìm nửa Chu vi Hình chữ nhật ta mang Chu vi Hình chữ nhật phân chia cho 2.

Ví dụ: cho hình chữ nhật bao gồm chu vi 300 cm, chiều dài gấp hai chiều rộng. Hãy tìm kiếm chiều dài, chiều rộng lớn cuat hình chữ nhật đó.

Bài giải:

 Nửa chu vi Hình chữ nhật là: 300: 2 = 150 (cm)

Tổng số phần bằng nhau là : 1+ 2 = 3

Chiều dài hình chữ nhật là: 150 : 3 x 2 = 100 (cm)

Chiều rộng lớn Hình chữ nhật là: 150 : 3 x 1 = 50 (cm)

Đáp số : 100 centimet và 50 cm

2. Bí quyết tìm chiều dài(hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật lúc biết chu vi

Muốn kiếm tìm chiều nhiều năm hoặc chiều rộng hình chữ nhật khi biết chu vi đầu tiên ta buộc phải tìm nửa bỏ ra vi Hình chữ nhật, tiếp đến lấy nửa chu vi trừ chiều sẽ biết.

Ví dụ: mảnh đất nền hình chữ nhật có Chu vi 360m, chiều lâu năm của mảnh đất nền 110 m. Tính chiều rộng của mảnh đất nền đó.

Bài giải:

Nửa chu vi mảnh đất nền là: 360 : 2 = 180 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 180 – 110 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

III. Bí quyết tính diện tích Hình chữ nhật

Khái niệm: Muốn tính diện tích Hình chữ nhật ta rước chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng ( cùng đơn vị chức năng đo)

Công thức: phương pháp tính như sau: S = a x bTrong kia :

S là diện tích s hình chữ nhậta chiều dài của hình chữ nhậtb chiều rộng lớn của hình chữ nhật

*

Ví dụ: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng 16cm, chiều dài gấp hai chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : 16 x 2 = 32 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 32 = 512 (cm2)

Đáp số: 512 cm2

1. Bí quyết tìm chiều nhiều năm ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích

Muốn tìm chiều dài ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích s ta lấy diện tích s chia cho chiều đang biết.

Ví dụ: Một sân vận động hình chữ nhật có diện tích 480m2, chiều rộng 8m. Tính chu vi sân chuyển động đó.

Gợi ý: mong mỏi tìm chu vi sận di chuyển đó, trước hết ta đề xuất tìm chiều không biết (chiều dài)

Bài giải:

Chiều lâu năm sân chuyển vận là: 480 : 8 = 60 (m)

Chu vi sân vận chuyển là: (60 + 8 ) x 2= 136 (m)

Đáp số : 136 m

CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ VỀ HÌNH CHỮ NHẬT:

P = (a + b ) x 2

a = p. : 2 – b

b = p. : 2 – a

(a + b) = P:2

S = a x b

a = S : b

b = S : a

Trong đó:

P: chu via: chiều daib: chiều rộngS: diện tích

IV. Bài tập thực hành

Bài 1: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật có;

a) chiều dài 8cm, chiều rộng lớn 6cm.

b) chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng 16cm.

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm gấp 5 lần chiều rộng và ăn diện tích là 720m2. Hãy tra cứu chu vi mảnh vườn đó hiểu được mỗi cạnh của miếng vườn những là đông đảo số trường đoản cú nhiện.

Bài 3: cho 1 miếng bìa HCN tất cả chu vi 150 cm. Các bạn Thành lần lượt chẻ dọc theo chiều rộng lớn được 5 hình vuông và vượt ra một hình chữ nhật nhỏ tuổi hơn hình vuông đó. Hãy tính chiều nhiều năm hình chữ nhật ban sơ biết rằng số đo cạnh của những hình theo cm phần lớn là số từ bỏ nhiên.

Bài 4: Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài 5: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm tổng diện tích s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bởi bao nhiêu?

Bài 6: Một thửa vườn cửa hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 30m, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tín đồ ta mong mỏi làm một hàng rào bao quanh thửa vườn kia (có cửa ra vào, mỗi cửa thoáng 3m). Hỏi hàng rào dài từng nào mét?

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 12cm, biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính diện tích hình đó.

Bài 8: Có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng lớn 10cm, chiều nhiều năm 15cm. Bạn Bình cắt đi làm việc mỗi góc của tấm bìa một hình vuông cạnh 2cm. Tính chu vi hình còn sót lại của tấm bìa.

Bài 9:

a) Một hình chữ nhật gồm chu vi 28cm, chiều lâu năm 8cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 134cm, chiều dài 46 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật có chu vi 228cm, chiều rộng 45cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật gồm chu vi 166cm, chiều rộng lớn 33cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài xích 14: An bao gồm một mảnh giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều dài 5cm. Bên trên 1cm2 của mảnh giấy An để 2 hạt đậu. Hỏi trên cả mảnh giấy An đặt từng nào hạt đậu?

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 24m, chiều rộng lớn 18m.Trên thửa ruộng đó mỗi m2 thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam rau?

Bài 11: Một nền nhà hình chữ nhật bao gồm chiều dài 18m, chiều rộng lớn 5m. Bạn ta dùng gỗ nhằm lát sàn mỗi mét vuông hết 450 ngàn đồng. Hỏi để lát không còn sàn của nền nhà đó thì hết từng nào tiền gỗ?

Bài 12: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 35m, chiều rộng 22m.Trên thửa ruộng kia 5m2 thu hoạch được 15kg dưa. Hỏi cả thửa ruông kia thu hoạch được từng nào kg dưa?

Bài 13: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 16cm, chiều lâu năm 24cm. Tính diện tích hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 14: Một hình chữ nhật gồm chu vi bởi chu vi hình vuông vắn cạnh 44cm, chiều rộng 36cm. Tính diện tích s hình hình chữ nhật trên.

Bài 15: Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm8cm, chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 16: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

Bài 17: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 120m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của miếng đất.

Bài 18: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 25cm, chiều dài bằng cạnh hình vuông có chu vi 160cm.Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 19:

a) đến hình chữ nhật tất cả chu vi 48cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 6cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

b) cho hình chữ nhật có chu vi 128cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 12cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

c) đến hình chữ nhật gồm chu vi 225cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 15cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Tìm Hiểu Lợi Nhuận Sau Thuế Của Cổ Đông Không Kiểm Soát Là Gì?

Bài 20: Người ta ghép 5 viên gạch hình vuông thành một hình chữ nhật có chiều rộng bởi cạnh viên gạch men hình vuông. Biết cạnh viên gạc hình vuông vắn bằng 4dm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Vậy là zicxabooks.com đã chia sẻ đến quý chúng ta đọc bài viết Hình chữ nhật là gì? bí quyết tính Chu vi và ăn mặc tích Hình chữ nhật CHUẨN nhất. Hi vọng, sau khi share cùng bài bác viết, bạn đã có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích về Hình chữ nhật. Những nội dung bài viết sau chúng tôi sẽ tiếp tục ra mắt các công thức về hình vuông, hình bình hành, hình thang…Các bạn nhớ đón hiểu nhé !