Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đã xem: một tấm học tất cả 40 học viên


Bạn đang xem: Một lớp học có 40 học sinh

*

Một lớp học bao gồm 40 học tập sinh, trong những số ấy 25 hoc sinh nữ 

A. Tính tỉ số tỷ lệ của số học nữ và số học viên cả lớp 

B. Số học viên nam chiếm phần bao nhiêu xác suất số học viên cả lớp? 

Mình bắt buộc gấp. Cảm ơn nhiều 


*

giải :

a) Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là :

25 : 40 = 0,625 = 62,5 %

b) coi số học sinh cả lớp chiếm 100% , vậy số học sinh nam giới là :

100 % - 62,5 % = 37,5 %

đáp số: a) 62,5 %

b) 37,5 %

mk trả lời nhanh nhất đó , k mk đi
Xem thêm: Gương Mặt Tỉ Lệ Vàng Của Khuôn Mặt Đẹp Như Thế Nào? Tỷ Lệ Vàng Trên Khuôn Mặt Á Đông

*

a)Tỉ số tỷ lệ của sô ọc sinh nữ đối với tất cả lớp là:

(25div40 imes100=62,5\%)

b)Số học sinh nam chiếm số xác suất số học viên cả lớp là:

(100\%-62,5\%=37,5\%)

â,Tỉ số xác suất của số học viên nữ là:

 25:40=0.625=62.5%

b,Số học sinh nam là:

40-25=15(bạn)

Số học sinh nam chiếm phần số phần trăm là:

15:40=0.375=37.5%

Đáp số :a,62.5%

b,37.5%

chúc bạn thành công 

 ;

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ cùng số học sinh cả lớp là:

25 : 40* 100= 10%

Số học viên nam là:

40 - 25 = 15( học tập sinh)

Số học viên nam chỉ chiếm số tỷ lệ số học sinh cả lớp là:

15 : 40 * 100 = 37,5%

Đáp số:a) 10%

b) 37,5 %

a, Tỉ số phần trăm của số học viên nữ và số học sinh cả lớp là :

25 : 40 = 0,625 = 62,5%

b, Số học sinh nam của lớp chính là :

40 - 25 = 15 ( học sinh )

Số học viên nam chỉ chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là :

15 : 40 = 0,375 = 37,5 %

Đáp số : a, 62,5%

b,37,5%

Chúc bạn học xuất sắc nha !

Lớp 5A tất cả 40 học viên trong đó gồm 25 học tập a sinh phái nữ hỏi số học sinh nữ chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh cả lớp B số học sinh nam chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh cả lớp

Lớp 5A có 40 học tập sinh, trong đó có 28 hoic sinh bạn nữ a/ số học sinh chiếm bao nhiêu phần trăm số học viên cả lớp ? b/ tính tỉ số xác suất của số học viên nam cùng với số học sinh nữ . Chỉ góp mình cùng với !!!

Một lớp học tất cả 40 học sinh, trong số đó 25 hoc sinh chị em . Tính tỉ số phần trăm của số học thiếu phụ và số học viên cả lớp .

Lớp 5A tất cả 32 bạn, trong các số đó có trăng tròn bạn nữ. 

A. Số nữ giới chiem bao nhiêu tỷ lệ số học viên cả lớp. 

B. Tính tỉ số tỷ lệ của số bạn nam cùng số học sinh cả lớp. 

Mình nên gấp .mình cảm ơn

Một lớp học tất cả 25 hoc sinh trong số ấy có 13 học sinh nữ. Hỏi số học viên nữ chiếm phần bao nhiêu xác suất số học sinh cả lớp ?

Một lớp học gồm 14 học viên nữ 18 học sinh nam A Hỏi tính tỉ số xác suất của số học sinh nữ và số học viên nam B Tính tỉ số phần trăm của số học viên nữ và số học sinh cả lớp c Tính tỉ số xác suất của số học viên nam với số học sinh cả lớp

Một lớp học bao gồm 32 học sinh, trong các số ấy có 18 học sinh nữ. Hỏi:

a. Số học sinh nữ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học viên cả lớp ?

b.Số học viên nam bởi bao nhiêu phần trăm số học viên nữ ?

MÌNH CẦN GẤP LẮM, MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH NHA

Một lớp học gồm 35 học viên trong đó gồm 21 học viên nữ.Hỏi số học sinh nữ bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?tính tỉ số tỷ lệ của số bọn họ sinh phái nữ và học sinh nam.